مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 29 تیر تا ساعت 18:30 روز 31 تیر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420212500114620038111 اراکسعيده نصري
2773420212500296470038111 اراکشکوفه باقري
3773420212500138160038111 اراکشيما شاهپري
4773420212500171650056111 اردبيلسعيده معرفت
5773420212500165354769111 ارطهمختاري
6773420212500345160057111 اروميهکوثر حسني
7773420212500161330676111 اسلام آبادغرباصغر سليماني
8773420212500300140008111 اصفهانزهيري هاشم آباد
9773420212500158100008111 اصفهانمرتضي جان نثاري
10773420212500110010008111 اصفهانمريم شيرعلي
11773420212500090450008111 اصفهانمهتاب حسيني
12773420212500099370008111 اصفهانمهشيد شيري
13773420212500134550008111 اصفهاننيوشا جاويدان
14773420212500280574495111 املشفرهاد علي پناه
15773420212500094546373111 اميديهفاطمه حقيقت
16773420212500143573168611 اندیشهنرگس سالاروندي
17773420212500096860006111 اهوازصدريان زاده
18773420212500277030006111 اهوازصوفي زاده
19773420212500167860006111 اهوازمنيره علمدار
20773420212500182480006111 اهوازنسترن آل محمد
21773420212500116330693111 ايلامرضا رئيسي
22773420212500124500739111 آبادهنازي عابدي
23773420212500091620046111 آملسميه همداني
24773420212500136820046111 آملشکيبا رمضاني
25773420212500340480046111 آملليلي نوروزي
26773420212500112690474111 بابلسرمحبوبه زحمتکش
27773420212500168808876111 بلداجيسديقه شريعت
28773420212500285860043111 بندرانزليسجادعابدي
29773420212500135230079111 بندرعباسفاطمه ربيعي نژاد
30773420212500097670635111 بندرماهشهرمائده نبي سعيد
31773420212500166378143111 بهارستان(اصفهان)نسيم ابراهيمي
32773420212500146990075111 بوشهرفرزانه بني سعيد
33773420212500107371655111 بومهناعظم جعفري
34773420212500108648454111 پيربکرانزهرا نوروزي
35773420212500118010000111 تهرانالهام علي اکبري
36773420212500100120000111 تهرانامنه مباشري
37773420212500180670000111 تهرانآزيتا لکيان
38773420212500151570000111 تهرانبنفشه موسي راد
39773420212500288590000111 تهرانبهاره عامريون
40773420212500103430000111 تهرانزهرا رضايي
41773420212500282970000111 تهرانزهرا طهماسبي
42773420212500185180000111 تهرانزهرا غفاريان
43773420212500183970000111 تهرانزهره حسين زاده
44773420212500283080000111 تهرانسايه شريفي
45773420212500297550000111 تهرانسحر مظفري
46773420212500092840000111 تهرانسميرا عقيلي
47773420212500179520000111 تهرانسولماز مشرقي
48773420212500111290000111 تهرانشکوفه موسوي کيا
49773420212500155970000111 تهرانعاطفه امجدي
50773420212500299760000111 تهرانفاطمه اميدوار
51773420212500153770000111 تهرانفاطمه خسروي
52773420212500125770000111 تهرانفاطمه سرداري
53773420212500281870000111 تهرانفهيمه حسين زاده
54773420212500132530000111 تهرانکتايون دلاور
55773420212500159380000111 تهرانکيميا ديناشي
56773420212500119110000111 تهرانمحمدعوضوردي
57773420212500172800000111 تهرانمرجان چهارلنگ
58773420212500298650000111 تهرانمريم سليمان زاده
59773420212500154870000111 تهرانملک نژاد
60773420212500295350000111 تهرانمنا ذوقي
61773420212500162740000111 تهرانميترا صابرپور
62773420212500140400000111 تهراننجمه باقري
63773420212500291400853111 تيرانزهرا باقري
64773420212500095503383111 جواد آبادزهرا قمي قرايي
65773420212500342670786111 جيرفتپوريا جبالبارزي
66773420212500173780786111 جيرفتطاهره ميرشاهي
67773420212500156500466111 چالوسسکينه مقدم
68773420212500126300466111 چالوسفاطمه ميرزا حسيني
69773420212500122934643111 چمستانمريم گلرد
70773420212500334817546111 خارکحمزه بمپوري
71773420212500117130068111 خرم   آباد-لرستانشقايق رحيمي
72773420212500279440064111 خرمشهرمحبي
73773420212500123720058111 خويفاطمه قاسملو
74773420212500164440646111 دزفولمحسن الهيان
75773420212500104780799111 دهبارزنجيبه نجفي
76773420212500174880758111 دوگنبدانفريبا محمدپور
77773420212500102760664111 ديواندرهپرينوش خالديان
78773420212500278124493111 رحيم آباد(گیلان)سحر نوري
79773420212500294440077111 رفسنجاننسيم حاج احمدي
80773420212500133930446111 رودبار-گيلانمائده شفيعي
81773420212500344164414111 رودبنهفاطمه غلامي
82773420212500150790734111 زرقانراضيه نجفي
83773420212500335200355111 سرخهميثم عطائي فر
84773420212500338080596111 سردشتزوار رسولي
85773420212500178130035111 سمنانعاتکه سادات  ترحمي
86773420212500115720066111 سنندجشيما آرتين
87773420212500332030078111 سيرجاناکبر جهانشاهي
88773420212500127304354111 شفتفاطمه شاکري
89773420212500106760335111 شهریارمعومصه نوروزي نژاد
90773420212500287200007111 شيراز-فارسحسن زاده
91773420212500120970007111 شيراز-فارسسهيلا نوربخش
92773420212500336860007111 شيراز-فارسشبنم فرامرزي
93773420212500121080007111 شيراز-فارسفروغ اصفهانيان
94773420212500346930007111 شيراز-فارسمريم افسر
95773420212500144520007111 شيراز-فارسمونا انصاري نيک
96773420212500330640977111 فردوسمهديه افقوئي
97773420212500293713165611 فردیسمحمدعلي براتچي
98773420212500284570475111 فريدونکنارطاهره مهدي زاده
99773420212500176500375111 قدسمعصومه مهراني
100773420212500169901868611 قرچکمريم کثيري
101773420212500147720034111 قزوينامير فارسيان
102773420212500177230037111 قمبشري موحد
103773420212500109960037111 قمسيد محمد باطني
104773420212500160450037111 قمفاطمه حاجلو
105773420212500145370655111 کبودرآهنگپريسا براتي
106773420212500098760003111 کرجشقايق
107773420212500337330076111 کرمانرقيه حيدري
108773420212500292130076111 کرمانسميه بني اسد
109773420212500331720076111 کرمانمليحه شعباني
110773420212500131990684111 کوهدشتسونيا رستم پور
111773420212500093616455111 گتوندسعيد احمد نژاد
112773420212500149293757111 گلستان   (تهران)سپيده فرهادي
113773420212500142880889111 لردگانالناز نادري
114773420212500276474343111 لشت نشاءحسيني
115773420212500105443184911 ماهدشتنورپور
116773420212500101080055111 مراغهشکور
117773420212500339300055111 مراغهبيتا دلير
118773420212500137890055111 مراغهقرباني مقدم
119773420212500129710566111 مشگين شهراعظم محمدي اصل
120773420212500139780566111 مشگين شهرمريم عليزاده
121773420212500186200009111 مشهدجمالي
122773420212500128990009111 مشهدزهره غنيمت دان
123773420212500113420009111 مشهدعارفه اديب
124773420212500152590009111 مشهدعلي عجم
125773420212500175030009111 مشهدفاطمه رئوف
126773420212500148843169111 ملاردفاطمه انصاري
127773420212500163675476111 مهربانمهدي مقرري
128773420212500289520597111 مياندوآبعلي غريبي
129773420212500181610597111 مياندوآبمهناز احسان فر
130773420212500157010498111 مينو دشتسکينه قره سوفلو
131773420212500333710659111 نهاوندفاطمه روستايي
132773420212500130650465111 نوشهرسهيلا رحماني
133773420212500286710465111 نوشهرفاطمه فرخي
134773420212500170500749111 ني ريزسميه نعمت پور
135773420212500290960336111 هشتگردعليرضا موسي زاده
136773420212500343508354111 وزوانفاطمه خوب رفتار
137773420212500141470759111 ياسوجمهدي رستگاري
138773420212500341670759111 ياسوجمهدي نوري پور
139773420212500184540089111 يزدفاطمه افراز

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.