مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 23:40 روز 24 تیر تا ساعت 04:00 روز 27 تیر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420212000062650456111 ابهرمعظمي
2773420212000085270736111 اردکان-فارسفيروزه صالحي
3773420212000070210057111 اروميهاسما خيري
4773420212000092010033111 اسلام شهرسولماز مصلحتي
5773420212000126350008111 اصفهاناسيه حنايي
6773420212000124140008111 اصفهانزهرا عسگري
7773420212000083350008111 اصفهانمهناز شيران
8773420212000101500006111 اهوازاسما کوتي
9773420212000087550006111 اهوازرکسانا حيدري
10773420212000112670006111 اهوازسميه خدري
11773420212000082040006111 اهوازمحمدنژاد
12773420212000064210063111 آبادانآزاده صفاييان
13773420212000032930739111 آبادهمليحه صفي خاني
14773420212000033107565111 آبپخشعباس بحريني
15773420212000030970444111 آستانه اشرفيهفاطمه صالحي
16773420212000123110046111 آملشهلا مقيمي ديناني
17773420212000056960635111 بندرماهشهرندا هاشمي نسب
18773420212000081760636111 بهبهانفرشته مکاري مقدم
19773420212000095397977111 پارسيانمحمود شمسي
20773420212000125440679111 پاوهفرشته حسيني
21773420212000098543761111 پرندالهه نيک   اجداد
22773420212000045970005111 تبريزيوسف دل فرح
23773420212000035030468111 تنکابنکمال منصور کيايي
24773420212000121020000111 تهرانآزاده زارع باشي
25773420212000091400000111 تهرانبهناز شافعين
26773420212000102990000111 تهرانپرناز بناييان
27773420212000110850000111 تهرانپريناز فرجاد
28773420212000115360000111 تهرانحميده التجايي
29773420212000060090000111 تهرانخيراللهي
30773420212000048770000111 تهرانرباب عبادللهي
31773420212000113160000111 تهرانرزا حمزه اي
32773420212000119770000111 تهرانزهرا ابراهيم آبادي
33773420212000051120000111 تهرانزهرا ستاري
34773420212000093600000111 تهرانسعيده مرادي
35773420212000068910000111 تهرانسميرا مصطفوي
36773420212000041060000111 تهرانشهناز عزيزي
37773420212000057740000111 تهرانشيما پناهي
38773420212000078970000111 تهرانکتايون دلاور
39773420212000105290000111 تهرانکياني
40773420212000106400000111 تهرانمجتبي اکبري
41773420212000117570000111 تهرانمحرمي
42773420212000086840000111 تهرانمحمود خليلي
43773420212000029740000111 تهرانمرضيه شمس
44773420212000040950000111 تهرانمريم ارسلاني
45773420212000128740000111 تهرانمريم تقدير
46773420212000052230000111 تهرانمريم حاجي زاده
47773420212000065600000111 تهرانمژگان درعلي
48773420212000089140000111 تهرانمهسا خوجيني
49773420212000131090000111 تهرانمهشيد داور
50773420212000059940000111 تهرانندافرزامي
51773420212000109700000111 تهراننعيمه فرادار
52773420212000063400000111 تهراننيلوفر نقدي
53773420212000130180544111 جلفابهناز اقا محمدي
54773420212000122010074111 جهرمآزاده اعتماد
55773420212000034234487111 چابکسرفائقه فرخيان
56773420212000132620466111 چالوسمحدثه شهبازي جيرکل
57773420212000096670757111 دهدشتمهسا مهربان
58773420212000114450077111 رفسنجانزهرا حسني
59773420212000084130448111 رودسرزينب مرتضوي
60773420212000069890181311 ریفراهاني
61773420212000031870181311 ریکوثر کريمي
62773420212000088370734111 زرقانزهرا صالحي
63773420212000076550045111 زنجانمهري بهامي
64773420212000108690048111 سارياکرم قاسميان
65773420212000120010048111 ساريبيتا جهانشاهي
66773420212000099300048111 ساريفاطيما غفاري
67773420212000049960048111 ساريمحدثه فرامرزي
68773420212000072080035111 سمنانايمان قاسمي
69773420212000073180035111 سمنانآزاده صالحيان
70773420212000079790035111 سمنانمريم اسماعيل نژاد
71773420212000080080083111 شاهين شهرفهيمه مرداني
72773420212000111310088111 شهر کردفريبا محمودي
73773420212000038720335111 شهریارنعيمي
74773420212000103690647111 شوشمريم فلاح
75773420212000100500007111 شيراز-فارسافسانه عزيزي
76773420212000127350007111 شيراز-فارسمريم محمدي
77773420212000061910007111 شيراز-فارسميترا حسني
78773420212000053104674111 عباس آبادعهديه سرايي
79773420212000058330476111 قائم شهرفريماه تقوي
80773420212000054060666111 قروهندا خسروي
81773420212000037520037111 قمطاهره دوست کافي
82773420212000090210037111 قمفرزانه آزاد
83773420212000118970003111 کرجفاطمه کبيري
84773420212000036620067111 کرمانشاهحسنا گلبني
85773420212000104310067111 کرمانشاهشاهين انصاريان
86773420212000055030674111 کنگاور-کرمانشاهيزدان حصاري
87773420212000107790743111 لارصدري سدره نشين
88773420212000116140044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
89773420212000075060447111 لنگرودفاطمه عاشوري
90773420212000066550055111 مراغه-آذربايجان   شرقيمهسا رحيمي
91773420212000039550054111 مرندپور بشاش
92773420212000046480009111 مشهدتکتم خرمي
93773420212000044280009111 مشهدفاطمه محمودي
94773420212000094620009111 مشهدفاطمه مهدي ابادي
95773420212000047590009111 مشهدفرشته کيخا
96773420212000043180009111 مشهدنجمه شهروزي
97773420212000067060059111 مهاباد-آذربايجان غربيمهري محمودزاده
98773420212000074620085111 نجف آبادسميرا آقاسليماني
99773420212000077200465111 نوشهرحورا توراني
100773420212000071650673111 هرسينسماء ساسان پور
101773420212000042480437111 هشتپر (توالش   گیلان)انيتا لطفي خواه
102773420212000050990759111 ياسوجمهدي نوري پور
103773420212000097470089111 يزدفاطمه دشتي
104773420212000129300089111 يزدفاطمه قادريان

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.