مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 18 تیر تا ساعت 08:00 روز 20 تیر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420211300120840008111 اصفهانرعنا قره خاني
2773420211300064420008111 اصفهانگلبهاره صرامي
3773420211300083450008111 اصفهانليلا اميني
4773420211300121940008111 اصفهانمائده محجوب
5773420211300130700006111 اهوازافسانه اميرزاده
6773420211300032800006111 اهوازراحله پور يوسفي
7773420211300037310006111 اهوازم وردي
8773420211300060800006111 اهوازمهري بهميي
9773420211300033380444111 آستانه اشرفيهفاطمه پور خليل
10773420211300137690046111 آملزينب ديلم
11773420211300087930046111 آملشيرين هاشمي
12773420211300159130047111 بابلسبيکه
13773420211300123060766111 بمحکيمه ترک آبادي
14773420211300056547536111 بندر ديلمسيده مرضيه هاشميان
15773420211300124010043111 بندرانزليداود عبادپور
16773420211300089640079111 بندرعباسسحر هاشمي
17773420211300127130079111 بندرعباسماجده يوسفي
18773420211300072500797111 بندرلنگهفايزه ابراهيمي
19773420211300134728143111 بهارستان(اصفهان)محمد خاني
20773420211300047760075111 بوشهراعظم ابشيريني
21773420211300098220679111 پاوهشادان لهوني
22773420211300144993761111 پرندنفيسه فضل الهي
23773420211300085500685111 پلدختراکرم رشيدي
24773420211300103520338111 پیشواحسن جعفري
25773420211300094310005111 تبريزاکبر اهنگري
26773420211300140131933811 تجریشمريم ازادي
27773420211300152060468111 تنکابنبهشته بهزادي
28773420211300041160000111 تهرانازاده پارسا
29773420211300132290000111 تهرانالهام اهنگران
30773420211300101990000111 تهرانآيدا قاضي
31773420211300070260000111 تهرانپريسا قلندري
32773420211300142360000111 تهرانحبيب زادگان
33773420211300067910000111 تهرانحديثه خوش چهره
34773420211300036600000111 تهرانراضيه صفت گل
35773420211300154630000111 تهرانرضا فرهنگي
36773420211300128840000111 تهرانريحانه نياستي
37773420211300029840000111 تهرانزهرا يزداني
38773420211300054530000111 تهرانزهره پيش قدم
39773420211300055630000111 تهرانسعيده زکي پور
40773420211300091500000111 تهرانسميه سهيل
41773420211300048870000111 تهرانفاطمه ارسطوئي
42773420211300066800000111 تهرانفاطمه نعيمي
43773420211300092600000111 تهرانفرزانه مهران
44773420211300156840000111 تهرانفريبا کاظمي
45773420211300164700000111 تهرانليدا شيخات
46773420211300086940000111 تهرانليلا صحبتي
47773420211300061290000111 تهرانمانيا مخالفي
48773420211300052330000111 تهرانمريم حيدري ثابت
49773420211300030990000111 تهرانمريم روزبهاني
50773420211300157940000111 تهرانموسوي
51773420211300071360000111 تهرانمينو قاسمي
52773420211300088140000111 تهراننسيم مقيمي
53773420211300158040000111 تهراننفيسه مهديان فر
54773420211300141030658111 تويسرکانسيد حسن مير معيني
55773420211300073504487111 چابکسرسحر عبداله زاده
56773420211300100110068111 خرم آباد-لرستانفائزه خادم
57773420211300099540068111 خرم آباد-لرستانمريم پاکدل
58773420211300050140434111 خماممريم عليجاني
59773420211300093330397111 دماوندمينا عباسي
60773420211300135370757111 دهدشتمهسا مهربان
61773420211300080200758111 دوگنبدانشهلا قلندري
62773420211300081060638111 رامهرمزمريم موسوي
63773420211300027030376111 رباطکریمميترا درويشي
64773420211300049050986111 زابلفروغ خليلي
65773420211300039690045111 زنجانمهسا اهويي
66773420211300046890096111 سبزوارشهناز مقدم
67773420211300102080443111 سياهکلسحر دليلي
68773420211300162790078111 سيرجانشعله خرم
69773420211300129790083111 شاهين شهرحديث بخشنده
70773420211300031940083111 شاهين شهرليلا الهياري
71773420211300065230538111 شبسترخديجه اخوند زاده
72773420211300138610775111 شهربابکفااطمه عنايت پور
73773420211300075930086111 شهرضاارزو باغباني
74773420211300035210007111 شيراز-فارسبتول جعفري
75773420211300077690007111 شيراز-فارسسارا قاسمي
76773420211300122940007111 شيراز-فارسفاطمه حسين پور
77773420211300136420007111 شيراز-فارسگرامي
78773420211300040770007111 شيراز-فارسليلا دهقاني
79773420211300082250007111 شيراز-فارسمرجان شاه ايلي
80773420211300068720007111 شيراز-فارسنازنين فهيدي
81773420211300076163345111 فشممريم مولا
82773420211300042380435111 فومنبهاره نقده
83773420211300063620435111 فومنمريم مرات مبرا
84773420211300062507935111 فينزهرا حسين پور
85773420211300125270398111 فیروزکوهفاطمه سراج
86773420211300097610476111 قائم شهرگلدسته کاظمي
87773420211300059960037111 قمازاد دانا
88773420211300079100037111 قمفاطمه حاجلو
89773420211300143250073111 کازرونزهرا قيومي
90773420211300155040003111 کرجرشيدي
91773420211300044770003111 کرجصلاحي
92773420211300074304583111 کرسفليلا اصانلو
93773420211300058030076111 کرماناتنا رجايي نژآد
94773420211300163690076111 کرمانجواد ملا مهديزاده
95773420211300069200076111 کرمانفاطمه حاج غني
96773420211300038890076111 کرماننجمه افضلي
97773420211300151450067111 کرمانشاهحسنا اعظمي
98773420211300133864346111 کوچصفهانليلا فردپور
99773420211300051230877111 گلپايگانخرمي
100773420211300153210044111 لاهيجان-گيلانمهين نجفي
101773420211300043760447111 لنگرودافسانه فلاح پور
102773420211300045894453111 لوشانليلا پور رحيم
103773420211300160030667111 مريوانپيمانه درخشاني
104773420211300104820566111 مشگين شهرندا وگيتي دادگري
105773420211300090310009111 مشهدجميله چين سري
106773420211300034310009111 مشهدحسين زاده
107773420211300078990009111 مشهدمرضيه ارگيان
108773420211300095080789111 منوجانصديقه سمندري
109773420211300139840498111 مينو دشت(گلستان)زهرا خوشرفتار
110773420211300084640876111 نطنزمهديه اکبري
111773420211300096610576111 نقدهسنا قاسمي
112773420211300150450337111 ورامینزهرا همتي
113773420211300057060337111 ورامینشهلا افخمي
114773420211300028710759111 ياسوجحميده شهابي
115773420211300165780759111 ياسوجفاطمه ترسا
116773420211300161370759111 ياسوجمهدي نوري پور
117773420211300053890089111 يزدمهسا خواص
118773420211300126100089111 يزدنجمه حاجيان

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.