مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 15 تیر تا ساعت 08:00 روز 18 تیر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420211100103790893111 ابرکوهمجتبي زارع
2773420211100043590456111 ابهرمعصومه الهياري
3773420211100096890038111 اراکليلا غلامي
4773420211100077790056111 اردبيلمهدي داداشي
5773420211100054330895111 اردکان-يزدطيبه السادات رفيعي
6773420211100267294769111 ارطهمختاري
7773420211100278650033111 اسلام شهرفاطمه احمدي
8773420211100086620008111 اصفهانامير توکلي
9773420211100072140008111 اصفهانزهرا بياتي
10773420211100274440648111 انديمشکمهناز رضايي
11773420211100064080006111 اهوازفرناز نياززاده
12773420211100075250006111 اهوازليلي بهبهاني نيا
13773420211100091970006111 اهوازمهري خيري اهوازي
14773420211100092300739111 آبادهسميه فلاحت پيشه
15773420211100263650444111 آستانه اشرفيهفاطمه قنبري
16773420211100038550046111 آملسميه همداني
17773420211100100740047111 بابلسکينه قاسمي
18773420211100053280047111 بابلفاطمه نيارمي
19773420211100094650047111 بابلمژگان زاده ئي محمدي
20773420211100073720474111 بابلسرفاطمه پاکدل
21773420211100070381813111 باقر شهرمحمد گتجگلي
22773420211100058500549111 بستان آبادليلا شفائي
23773420211100088220978111 بشرويهصديقه شرکابشرويه
24773420211100276150978111 بشرويهمريم مراديان
25773420211100045010043111 بندرانزليعاطفه طاهر اکعي
26773420211100281728143111 بهارستان(اصفهان)ازاده حجتي زاده
27773420211100067577394111 بواناتنجمه رضايي
28773420211100062693761111 پرندسميه کفيلي
29773420211100081800005111 تبريزمينو حامدفر
30773420211100083471933811 تجریشالهه ازاد
31773420211100255700000111 تهراناسدي
32773420211100284800000111 تهرانالا پرشان
33773420211100066670000111 تهرانبهناز اخلاقي
34773420211100277040000111 تهرانحديث ارجمندي
35773420211100079040000111 تهرانرقيه موسوي
36773420211100057700000111 تهرانريحانه سادات عمراني
37773420211100023090000111 تهرانزهره نظري
38773420211100071230000111 تهرانزينب پورقاسمي
39773420211100273630000111 تهرانسارا استينه وش
40773420211100031950000111 تهرانستاره عقدايي
41773420211100029700000111 تهرانسمانه قاسمي
42773420211100076740000111 تهرانسيد رشيدحسيني
43773420211100082400000111 تهرانطاهره صادقي
44773420211100272530000111 تهرانفاطمه توسلي
45773420211100290460000111 تهرانفاطمه رحيمي
46773420211100027500000111 تهرانفاطمه مرادزاده
47773420211100260260000111 تهرانفائزه حقيقي
48773420211100020780000111 تهرانفراهاني
49773420211100048740000111 تهرانفرشته اکبريان
50773420211100044330000111 تهرانمجتبي پرتوزاده
51773420211100271430000111 تهرانمحرمي
52773420211100093570000111 تهرانمحمدرضا ايرجي
53773420211100282600000111 تهرانمحمدي
54773420211100269180000111 تهرانمريم شيري
55773420211100258010000111 تهرانمريم ملک علايي
56773420211100279250000111 تهرانمژده اقاجاني
57773420211100059910000111 تهرانمطهره علايي راد
58773420211100102950000111 تهراننازنين عبدالهيان
59773420211100024190000111 تهراننداسيفي
60773420211100097970000111 تهراننعيمه فرادار
61773420211100268080000111 تهرانيوسف زماني
62773420211100065717558111 جمسميرا اسماعيل دخت
63773420211100261230786111 جيرفتشهلا خواجه حيدري
64773420211100292134643111 چمستانصادق موسوي
65773420211100046350064111 خرمشهرفاطمه مدي نصاري
66773420211100041970084111 خميني شهرفاطمه ابراهيمي
67773420211100056060754111 خورموجمحدثه روزگرد
68773420211100034650843111 درچه پيازالهه پورجم
69773420211100039270646111 دزفولنهال ابراهيمي
70773420211100036964464111 رستم آبادستاره پورپاشا
71773420211100084480181311 ریزهرا طهماسبي
72773420211100021770181311 رینجمه محمدابراهيم
73773420211100063140045111 زنجانزهرا اوجاقلو
74773420211100035140045111 زنجانشادي براتي
75773420211100089200048111 ساريپريا پارسايي
76773420211100078444634111 سرخرودفاطمه انصاري فرد
77773420211100283420035111 سمناناقبال پور
78773420211100095480035111 سمنانعاتکه سادات ترحمي
79773420211100285930066111 سنندجشيدا احمدي
80773420211100032080066111 سنندجهايده روشني
81773420211100262280036111 شاهروداشرف موسوي
82773420211100040740036111 شاهرودرضا جوان زاده
83773420211100061970036111 شاهرودعاطفه لطفي
84773420211100033180335111 شهریارازاده بهنود
85773420211100028620335111 شهریارمريم صالحي
86773420211100026990647111 شوشمريم فلاح
87773420211100049550007111 شيراز-فارسزهرا پور سعيد
88773420211100256520007111 شيراز-فارسسميرا هاشمي
89773420211100080910007111 شيراز-فارسمحمدرضا جوانمردي
90773420211100291280007111 شيراز-فارسهاجر فقيهي
91773420211100264380007111 شيراز-فارسهاجر يوسفي
92773420211100051653165611 فردیسکبري لوايي
93773420211100266910939111 فريمانمعصومه بينائي
94773420211100069570746111 فساسميه يزدي
95773420211100037160746111 فساطيبه زارعپور
96773420211100022210733111 قائميهفاطمه پورقيومي
97773420211100289930034111 قزوينبهناز نوروزي
98773420211100025910034111 قزويننرگس نجفي
99773420211100270250037111 قمال صاحب فصول
100773420211100287030037111 قمزهرا سرمست
101773420211100098330087111 کاشانمرضيه افکار
102773420211100085010003111 کرجفريبرز نيکنام وارياني
103773420211100259420003111 کرجمهديه صابري
104773420211100275930076111 کرمانپاتريسا پژوهش
105773420211100257990076111 کرمانرقيه عبداللهي
106773420211100101940076111 کرمانعادل رزازپور
107773420211100052104666111 کلاردشتميترا معصومي
108773420211100280826533111 لالجينزهرا امير بيگي
109773420211100030530044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
110773420211100060740044111 لاهيجان-گيلانزهره اميني
111773420211100265450044111 لاهيجان-گيلانمرسده الهامي
112773420211100068300438111 ماسالرقيه زادشفق
113773420211100286910848111 مبارکه-اصفهانسميرا عباسي
114773420211100047550009111 مشهدزهرا احساني نيا
115773420211100090180009111 مشهدفهيمه غيور
116773420211100074450009111 مشهدم هادي زاده
117773420211100042060839111 نائينبتول انصاري
118773420211100087030336111 هشتگردمينا ميرزابابايي
119773420211100288980884111 هفشجانزهرا عباسي
120773420211100050450089111 يزدشادي خلفي
121773420211100055960089111 يزدع اب انباري
122773420211100099640089111 يزدمنيره کردي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.