مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 23 خرداد تا ساعت 08:00 روز 25 خرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420208700100820038111 اراکملايري
2773420208700108670057111 اروميهرقيه درخشين
3773420208700189314389111 اسالمفهيمه بيگي
4773420208700128570008111 اصفهانباقري
5773420208700124160008111 اصفهانپريسا يزداني
6773420208700127470008111 اصفهانرعنا قره خاني
7773420208700183470008111 اصفهانزهرا اسلاميان
8773420208700109540008111 اصفهانسميرا بلوچستاني
9773420208700107330008111 اصفهانمرضيه کشاورزيان پور
10773420208700118500008111 اصفهانمريم بهرامي
11773420208700154370008111 اصفهانمهنوش هاشم نژاد
12773420208700140890008111 اصفهاننيلوفر راست قلم
13773420208700144986373111 اميديهسرور غفاري نيا
14773420208700190293168611 اندیشهسميه کريميان
15773420208700139460693111 ايلامحسنا زارعي
16773420208700117120693111 ايلاممحبوبه دارابي
17773420208700120650063111 آبادانسعيدي
18773420208700160300444111 آستانه اشرفيهزهرا مورخ
19773420208700185740046111 آملندا حسن پور
20773420208700150401813111 باقر شهرفاطمه صادقي
21773420208700174868963111 بفروئيهمهناز جندقي
22773420208700142710636111 بهبهانفرزانه نخستين
23773420208700196490485111 بهشهرطاهره سلامي
24773420208700188490097111 بيرجندرزيتا غلامي
25773420208700095460468111 تنکابنراحله معصومي
26773420208700143010468111 تنکابنسميه شاهپوري
27773420208700096930000111 تهرانارش براري
28773420208700105310000111 تهرانزاهدي
29773420208700180350000111 تهرانزهرا سوري
30773420208700164620000111 تهرانزهرا قزل
31773420208700149990000111 تهرانسارا ادنوش
32773420208700145590000111 تهرانسارا قهرماني
33773420208700156760000111 تهرانسعيد صفر زاده
34773420208700132210000111 تهرانسهرابي
35773420208700131110000111 تهرانشبنم گوراني
36773420208700094720000111 تهرانفاطمه رضايي
37773420208700135520000111 تهرانفاطمه کيوان پور
38773420208700103110000111 تهرانفاطمه گنجي
39773420208700111970000111 تهرانمرضيه کوشا
40773420208700191520000111 تهرانمريم صالحي
41773420208700134420000111 تهرانمريم عيسي زاده
42773420208700093620000111 تهرانمعصومه کفايتي
43773420208700176890000111 تهرانمنا باوقار
44773420208700163520000111 تهرانمهتاب مطهري نسب
45773420208700152350000111 تهرانمهسا خوجيني
46773420208700141180000111 تهرانميلاد مراديان
47773420208700125450000111 تهرانمينو عبدالهي
48773420208700175790000111 تهرانيوسف زماني
49773420208700097586798111 جوانرودپيام بابائي
50773420208700195520477111 جويباريعقوبي
51773420208700112300068111 خرم آباد-لرستانصدف دالوند
52773420208700138490388111 خمينسکينه محمدي
53773420208700158350843111 درچه پيازبتول پناهي
54773420208700194560469111 رامسرندا معيري
55773420208700192250638111 رامهرمزفاطمه خضريان
56773420208700106910448111 رودسرراضيه بهزادنژاد
57773420208700168520448111 رودسرسحر نوري
58773420208700177880181311 ریزهرا طهماسبي
59773420208700136500181311 ریزهرا محمدبيگي
60773420208700101990048111 ساريمحمد حسين حسني
61773420208700193440035111 سمنانفايزه شهاب
62773420208700133330066111 سنندجسميه قاسمي
63773420208700170100036111 شاهرودزهرا مخبريان
64773420208700126710086111 شهرضامريم نادري فرد
65773420208700157250645111 شوشتراريک
66773420208700161030007111 شيراز-فارسسپيده احمدي
67773420208700169840007111 شيراز-فارسسعيده صائب
68773420208700122156746111 صحنهسهيلا رضايي
69773420208700159177539111 عسلويهليلا حيدري
70773420208700172254943111 فاضل آبادارمينا ميرديلمي
71773420208700187180435111 فومنبهاره نقده
72773420208700104710476111 قائم شهرراحله اولادي
73773420208700162050666111 قروهفاطمه بسطامي
74773420208700171300037111 قمحسين جليلي
75773420208700165640037111 قمرضوانه رضايي
76773420208700098050037111 قمناديا ميرزا اقايي
77773420208700173840087111 کاشاناعظم رضا زاده
78773420208700137980087111 کاشانمليحه سادات موسوي
79773420208700155960003111 کرجحليا بصير
80773420208700130310003111 کرجصدر
81773420208700121350003111 کرجمينا کنمدي
82773420208700167010076111 کرمانرقيه حيدري
83773420208700166734666111 کلاردشتفاطمه حسيني
84773420208700181390499111 کلالهسميه جامي
85773420208700116950358111 گرمسارزهرا کشمير
86773420208700113860044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
87773420208700151930044111 لاهيجان-گيلانمهسان مطلوبي اکبر
88773420208700182884453111 لوشانليلا پور رحيم
89773420208700186290394111 مامونيهعلي اعتمادي
90773420208700147910463111 محمودآباد-مازندرانريحانه اسدي
91773420208700129710055111 مراغه- آذربايجان   شرقيشادي پيراني
92773420208700153370009111 مشهدفاطمه متقي
93773420208700119710009111 مشهدمهناز قاسم پور
94773420208700110790009111 مشهدوحيده عکسي
95773420208700115440085111 نجف آبادسميه مقصودي
96773420208700148460557111 هشترودارزو رحيم زاده
97773420208700099150065111 همدانشيوا صدر
98773420208700146660759111 ياسوججمال اب برين
99773420208700123220759111 ياسوجمهين حيدري
100773420208700102470089111 يزدامير خياطيان
101773420208700114740089111 يزدرفعت السادات حيدري

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.