مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 18 خرداد تا ساعت 08:00 روز21 خرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420208300122184769111 ارطهمختاري
2773420208300142820008111 اصفهاناذر قراگزلو
3773420208300143930008111 اصفهانالهه محسن زاده
4773420208300239570008111 اصفهانفاطمه رضوانيان
5773420208300148440008111 اصفهانفرنوش رفيعي
6773420208300238470008111 اصفهانمحمدتقي حق شناس
7773420208300286663168611 اندیشهمعصومه نوروزي نژاد
8773420208300269570006111 اهوازفاطمه دهقاني
9773420208300277440006111 اهوازمهدي فتحي
10773420208300290860006111 اهوازمهسا قريه
11773420208300265080693111 ايلامالهام اسدي
12773420208300168290693111 ايلامحسين مرادي
13773420208300166270063111 آبادانآزاده صفائيان
14773420208300229400063111 آبادانزهرا فرحاني
15773420208300178710046111 آملفاطمه زهرا جالوي نژاد
16773420208300188780046111 آملفاطمه شکري
17773420208300226270046111 آملمريم يزداني
18773420208300149397417111 باب انارفاطمه شفيعي
19773420208300187780047111 بابلالهام ساداتي
20773420208300283470047111 بابلبيتا طبري
21773420208300190130047111 بابلروژا بزرگ نسب
22773420208300184743354111 باغستانذبيح اله شعباني
23773420208300162401813111 باقر شهرزهرا نصيري
24773420208300173528756111 برزکالهه مولاجان
25773420208300138130043111 بندرانزليپيماه صيادچيري
26773420208300278500043111 بندرانزليشکيلا پوررحمتي
27773420208300174810079111 بندرعباسزهرا مشايخ
28773420208300186080079111 بندرعباسشجاعي
29773420208300171500079111 بندرعباسماجده يوسفي
30773420208300243610079111 بندرعباسمعراج اميري
31773420208300185630797111 بندرلنگهميمونه بهمني نژاد
32773420208300276958143111 بهارستان(اصفهان)نسيم افخمي پور
33773420208300280610636111 بهبهاناشرف داراب پور
34773420208300129050485111 بهشهرمهلا علايي
35773420208300182610097111 بيرجندراحله رجايي
36773420208300156320569111 پارس آبادافشين اقانژاد
37773420208300289931658111 پردیسزهرا فلاح
38773420208300197293761111 پرندايمانه بهنام جم
39773420208300242543761111 پرندمرجان محمدي
40773420208300140310005111 تبريزاترين انصاري
41773420208300295270005111 تبريزحميده نوروزي
42773420208300225790005111 تبريزنرگس خدايي
43773420208300145440095111 تربت حيدريهفاطمه ميري
44773420208300181810468111 تنکابنصديقه اماني
45773420208300164350000111 تهرانالهه اکبري
46773420208300189990000111 تهرانآلا پرشان
47773420208300293550000111 تهرانپريا قنبري
48773420208300177720000111 تهرانحسا آرين
49773420208300130740000111 تهرانحنانه شريعتمدار
50773420208300292450000111 تهرانخيراللهي
51773420208300152080000111 تهرانسارا اعلائي
52773420208300274520000111 تهرانسارا مجتهد
53773420208300169860000111 تهرانستاره پاکپور
54773420208300281280000111 تهرانسحر نوريه
55773420208300131840000111 تهرانسيده طيبه هاشمي پور
56773420208300275620000111 تهرانطاهره حسيني نوري
57773420208300196760000111 تهرانفاطمه
58773420208300236450000111 تهرانفاطمه تجلي
59773420208300272310000111 تهرانفاطمه حسيني
60773420208300223080000111 تهرانلعيا شعباني
61773420208300135250000111 تهرانليلا زغيم زاده
62773420208300284590000111 تهرانمتين آرامي
63773420208300234250000111 تهرانمحبي
64773420208300146420000111 تهرانمحمد ادريس زاده
65773420208300282380000111 تهرانمليکا بهشتي
66773420208300287890000111 تهرانمهرنوش رضايي
67773420208300157590000111 تهرانمهري ايوبي مقدم
68773420208300194550000111 تهرانميثم طحاني
69773420208300237550000111 تهرانندا رجبي
70773420208300125180000111 تهرانهدي معدني
71773420208300154500068111 خرم   آباد-لرستانفاطمه واشاني
72773420208300244130064111 خرمشهرياسمين شريفي
73773420208300180880748111 داراب-فارسزهرا صادقي
74773420208300222400834111 دولت آباد- اصفهانصفورا نريماني
75773420208300266290638111 رامهرمزفاطمه خضريان
76773420208300136230181311 ریمريم جوادي
77773420208300159220098111 زاهدانخليل سبزعلي
78773420208300195980734111 زرقانريحانه مسعودي فر
79773420208300128270045111 زنجانسيده بهناز فاضلي
80773420208300193230045111 زنجانفاطمه مولائي
81773420208300232910885111 سامان- چهارمحال   و بختياريحميدرضا صفاري ساماني
82773420208300172330039111 ساوهمريم ابوذر
83773420208300291570096111 سبزوارمجتبي نارنجي
84773420208300137160035111 سمنانايمان قاسمي
85773420208300241720035111 سمنانعاتکه سادات ترحمي
86773420208300227780078111 سيرجانليلا اسماعيلي
87773420208300170300078111 سيرجانمحمد اسدي
88773420208300158880643111 شادگانسهام هاشمي
89773420208300191060036111 شاهرودفاطمه شاکر اردکاني
90773420208300161860036111 شاهرودفاطمه منصوري
91773420208300153504354111 شفتاسماعيل پور صفر علي
92773420208300175220775111 شهربابکمحبوبه کريميان
93773420208300141930335111 شهریارمريم يگانه
94773420208300163960007111 شيراز-فارسسلما اسفندياري
95773420208300285400007111 شيراز-فارسسمانه کريمقاسمي
96773420208300179640007111 شيراز-فارسسميه ديده ور
97773420208300233860007111 شيراز-فارسمريم طاهري
98773420208300267804686111 شيرودنسترن شيرودي
99773420208300221100436111 صومعه سراسميه قارائي
100773420208300245184674111 عباس آبادمحسن عباسي
101773420208300123543165611 فردیسرضا غيائي
102773420208300176183165611 فردیسشيرين اکبري
103773420208300288490476111 قائم شهرفاطمه حيدري
104773420208300240200375111 قدسنرگس نصري
105773420208300198880037111 قمزينب علي آبادي
106773420208300165370037111 قمفرزانه آزاد
107773420208300192270037111 قممريم نوروزي منش
108773420208300124330087111 کاشانزهره امامي
109773420208300271520003111 کرجخديجه صادق بزرگي
110773420208300294960003111 کرجزهرا جاويد
111773420208300151280003111 کرجعارف عظيم زاده
112773420208300167960003111 کرجمژگان معيني مجد
113773420208300144520003111 کرجمهسا فرهمند
114773420208300235440076111 کرمانبهاره سلاجقه
115773420208300160030076111 کرمانشيوا شيخ الاسلامي
116773420208300134230076111 کرمانمعصومه افضلي
117773420208300230960067111 کرمانشاهزينب حاتمي
118773420208300155500067111 کرمانشاهليلا کوشکي
119773420208300224013199111 کمالشهراعظم خليلي
120773420208300139120358111 گرمسارمحمد علي گليني
121773420208300273710743111 لارزهرا زنداسا
122773420208300150377434111 لامردمريم غفاري
123773420208300126960044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
124773420208300228270044111 لاهيجان-گيلاننازنين زهرا متين فر
125773420208300133370394111 مامونيهمائد واحد
126773420208300132840848111 مبارکه-اصفهانفاطمه داوري
127773420208300268833177811 محمدشهر-البرزسارا جليل زاده
128773420208300127500463111 محمودآباد-مازندرانعاطفه محمدي
129773420208300183300009111 مشهدنيلوفر نصرالهي
130773420208300231160634111 ملاثانيمحمد حميدي
131773420208300147180657111 ملايراذر خدا رحمي
132773420208300270440465111 نوشهرثريا اسماعيلي
133773420208300279490089111 يزدشادي شهباز

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.