مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 31 اردیبهشت تا ساعت 08:00 روز 2 خرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420206400278740056111 اردبيلسمانه احمدي
2773420206400276640057111 اروميهرقيه عليپور
3773420206400105960057111 اروميهسميه رشيدي
4773420206400113590008111 اصفهاناميد رضايت
5773420206400138230008111 اصفهانمارال مظاهري
6773420206400130420008111 اصفهانمحمدرضا صادقي
7773420206400267440008111 اصفهانمريم کيانپور
8773420206400154960008111 اصفهانمنير پرويزيان
9773420206400129270008111 اصفهانهانيه دستانه
10773420206400274120738111 اقليدزهرا تابنده
11773420206400100010006111 اهواززهرا نادي زاده
12773420206400146890006111 اهوازفاطمه واحديان
13773420206400280710459111 آب برزينب خاني
14773420206400107200444111 آستانه اشرفيهسيد حميد حسيني
15773420206400093300444111 آستانه اشرفيهفاطمه صالحي
16773420206400088740444111 آستانه اشرفيهنسيم مشايخي
17773420206400082930046111 آملفاطمه طاهرپور
18773420206400121620047111 بابلزهرا احمدي
19773420206400119050487111 بندر گزحسين رياحي
20773420206400114200635111 بندرماهشهرحسيني
21773420206400125370635111 بندرماهشهرناهيد شعباني
22773420206400275470075111 بوشهرسارا اقبالي شلمزاري
23773420206400070357977111 پارسيانالهام کربلايي
24773420206400143566987111 پهلهاعظم باوير
25773420206400167030005111 تبريزحکيمه حياتي فر
26773420206400111570000111 تهرانالهام خاموشي
27773420206400273280000111 تهرانپريسا عطريان
28773420206400166420000111 تهرانثريا مير شاهي
29773420206400142870000111 تهرانحميده بيگي
30773420206400147380000111 تهراندريا طباطبايي
31773420206400150740000111 تهرانرحمتي
32773420206400078590000111 تهرانزهرا اسکندري
33773420206400064110000111 تهرانسارا محمدي
34773420206400071870000111 تهرانساناز فلاحي
35773420206400126140000111 تهرانسمانه جلايي فر
36773420206400104800000111 تهرانسمانه جهانگيريان
37773420206400080840000111 تهرانسميه ذاکري
38773420206400123840000111 تهرانسميه عبدلي
39773420206400067420000111 تهرانسيد عباس نعمتي
40773420206400133910000111 تهرانشريفيان
41773420206400160800000111 تهرانشقايق عليزاده
42773420206400270970000111 تهرانشقايق مير علينقي
43773420206400089760000111 تهرانصالحي
44773420206400162010000111 تهرانفاطمه قنبري
45773420206400122740000111 تهرانفائزه هاشمي نسب
46773420206400284450000111 تهرانفهميه شريفي
47773420206400094310000111 تهرانمحمد مهدي احمدي
48773420206400069620000111 تهرانمحمود توتونچي
49773420206400091010000111 تهرانمريم اسماعيلي
50773420206400096520000111 تهرانمريم صارمي
51773420206400156350000111 تهرانمعصومه خداقلي پور
52773420206400101500000111 تهرانمليحه لعل دشتي
53773420206400072970000111 تهرانمهديه کيان
54773420206400120530000111 تهرانمهسا خوجيني
55773420206400075280000111 تهرانمهين سبزئي
56773420206400124940000111 تهرانيگانه اسعدي
57773420206400136210000111 تهرانيلدا صوفياني
58773420206400158010853111 تيراننرگس سلطاني
59773420206400106157558111 جمنيايش دانشور
60773420206400084670466111 چالوسزينب شهبازي
61773420206400099560568111 خلخالهانيه مولايي
62773420206400083780793111 خميرعبداله احمدنيا
63773420206400061760084111 خميني شهرميترا گلي
64773420206400272880379111 دليجانمريم منصوري
65773420206400110500698111 دهلرانسپيده
66773420206400081130077111 رفسنجانفاطمه خيرمند
67773420206400131590181311 ریعطيه خدامرادي
68773420206400159980734111 زرقانزهرا صالحي
69773420206400141550045111 زنجانشهرزاد شفقتي
70773420206400066540096111 سبزوارشکوه دولت ابادي
71773420206400086670096111 سبزوارمجتبي نارنجي ثاني
72773420206400282080668111 سقزبهرام زارع
73773420206400079400035111 سمناناقبال پور
74773420206400134720035111 سمنانفاطمه کاشفي
75773420206400152960066111 سنندجغزال مقدم
76773420206400271100066111 سنندجفرشيد جعفري
77773420206400137610078111 سيرجانسپيده اقاجاني
78773420206400139370083111 شاهين شهرليلا الهياري
79773420206400161620007111 شيراز-فارساقاجانزاده
80773420206400144790007111 شيراز-فارسغزاله عابديني
81773420206400108930007111 شيراز-فارسفاطمه رضايي
82773420206400112380007111 شيراز-فارسکشاورز
83773420206400132520007111 شيراز-فارسليلا محمدي
84773420206400279610007111 شيراز-فارسمحمد حسين تعبدي
85773420206400103420007111 شيراز-فارسنيره کياني
86773420206400164320977111 فردوسمينا مجد ميرزايي
87773420206400087950475111 فريدونکنارشيدا ساروي
88773420206400128840476111 قائم شهرجهاني
89773420206400073570476111 قائم شهرسوده شير سوار
90773420206400283840476111 قائم شهرفاطمه نامور
91773420206400077780375111 قدسمهسا ملکي
92773420206400268171868611 قرچکمريم کثيري
93773420206400117790034111 قزويندريا يزدي
94773420206400155150678111 قصرشيرينمازيار محمدي
95773420206400085610087111 کاشانفهيمه فرزاد
96773420206400135370087111 کاشاننجفي زاده
97773420206400266820003111 کرجاژدر پيري
98773420206400074480003111 کرجسليماني
99773420206400277990003111 کرجسميه فکوري
100773420206400151930076111 کرمانعظيما خراساني نيا
101773420206400148610067111 کرمانشاهشقايق ايزدي
102773420206400068010674111 کنگاور-کرمانشاهنسرين راسخ
103773420206400062374346111 کوچصفهانمريم ال اقا
104773420206400097664983111 گاليکشتينا خسروي
105773420206400116270049111 گرگاناتنا ولي اله ئي
106773420206400065710943111 گرمهفاطمه جلاليان
107773420206400145470743111 لارنرگس مبشري
108773420206400269500044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
109773420206400092500447111 لنگرودافسانه فلاح پور
110773420206400153440447111 لنگرودمريم قاسمي
111773420206400095160054111 مرندسيما جليلي
112773420206400115710667111 مريوانناصح حسيني
113773420206400098640009111 مشهدمحبوبه معدني
114773420206400127160009111 مشهدوحيده عکسي
115773420206400157120657111 ملايرفاطمه زندي
116773420206400281500484111 نکازهرا اکبري
117773420206400063880659111 نهاوندشيما خسروي
118773420206400109180659111 نهاوندمعصومه شجاعيان
119773420206400060030465111 نوشهرسلاله ذوالفقاري
120773420206400102690543111 هاديشهرزهرا صفر زاده
121773420206400140760543111 هاديشهرمژگان يونسي
122773420206400163440437111 هشتپرزهرا جلالي
123773420206400149500065111 همدانتهمينه کريمي
124773420206400076300065111 همدانوحيد پيله وري
125773420206400118250759111 ياسوجپرديس مدرسي فر
126773420206400165780089111 يزدوحيده فلاحتي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.