مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 03:00 روز 21 اردیبهشت تا ساعت 19:30 روز 23 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420205500176470038111 اراکمريم حسيني
2773420205500402890038111 اراکميثم حيدري هزاوه
3773420205500207130056111 اردبيلجلال ميمنت زاده
4773420205500239467376111 ارسنجانغزل خادميان
5773420205500142540676111 اسلام آبادغربزينب محمدپور
6773420205500227820033111 اسلام شهرسميرا محمدپور
7773420205500160380006111 اهوازارش دهداري
8773420205500180520006111 اهوازثريا رحيميان
9773420205500144650006111 اهوازرويا وحدت
10773420205500159230006111 اهوازسحر باور صاد
11773420205500237990006111 اهوازسحر پورشمي
12773420205500189440006111 اهوازسميه نوري
13773420205500139100006111 اهوازشيرين کنگري
14773420205500152620063111 آبادانسيده فاطمه اعتصامزاده
15773420205500172130444111 آستانه اشرفيهفاطمه کوچکي
16773420205500196470046111 آملمهرانه
17773420205500226540069111 بروجردليلاراستي
18773420205500154500079111 بندرعباسسعيد داج
19773420205500195880079111 بندرعباسمحبوبه حسيني
20773420205500204200635111 بندرماهشهرزهرا هوايي بهبهاني
21773420205500422330635111 بندرماهشهرسعيدي
22773420205500403300635111 بندرماهشهرمريم حيدري
23773420205500205300635111 بندرماهشهرمريم محمدي مهر
24773420205500158840635111 بندرماهشهرناهيد قنواتيان
25773420205500415230075111 بوشهرليلا پاژخ زاده
26773420205500190480005111 تبريزپروين خداوردي
27773420205500145650005111 تبريزندا مايلي
28773420205500218350000111 تهرانبهاره عامريون
29773420205500157420000111 تهرانبهناز رضايي
30773420205500419650000111 تهرانپريسا برات پور
31773420205500225110000111 تهرانرباب عباداللهي
32773420205500191080000111 تهرانرزا خورشيدي
33773420205500135080000111 تهرانريحانه نياستي
34773420205500163080000111 تهرانزهرا فندرسکي
35773420205500231770000111 تهرانزهره لطيفي
36773420205500138380000111 تهرانصوفيا ساکي
37773420205500161870000111 تهرانفاطمه گنجي
38773420205500408480000111 تهرانگلاهر خليلي
39773420205500215040000111 تهرانليدا کرمي
40773420205500210530000111 تهرانمائده شهابي
41773420205500153010000111 تهرانمحمود شمس
42773420205500213840000111 تهرانمريم بياتي
43773420205500164180000111 تهرانمعصومه باقري
44773420205500242940000111 تهرانمنا خاکپور
45773420205500132770000111 تهرانمهدي ابوالقاسمي
46773420205500188720000111 تهرانميترا ملکي
47773420205500216140000111 تهرانمينا فتح الهي
48773420205500143940000111 تهرانمينايي
49773420205500240740000111 تهرانهما افراسيابي
50773420205500398990000111 تهرانيوسف زماني
51773420205500418697558111 جمهوشيار
52773420205500202270477111 جويبارتي تي محمدي
53773420205500155640466111 چالوسمهسا قربان نيا
54773420205500168596845111 چقابلليلا مرادپوري
55773420205500140860068111 خرم   آباد-لرستانحسنا سليماني
56773420205500151030068111 خرم   آباد-لرستانسمانه   محمودوند
57773420205500411650064111 خرمشهرفاطمه نصاري
58773420205500130380064111 خرمشهرمصطفي حيدريان
59773420205500224784618111 دابودشتالهه کمالي
60773420205500173640646111 دزفولجواد جمالپور
61773420205500232270376111 رباطکریممهدي مهدوي راد
62773420205500166880448111 رودسرراضيه بهزاد نژاد
63773420205500214440448111 رودسرطاهره بارفروش
64773420205500177463973111 رودهناميرحسين زماني
65773420205500199780181311 ریپرستو ميرزائي
66773420205500414030181311 ریزهرا رضائي
67773420205500395570181311 ریزهرا طهماسبي
68773420205500229400181311 ریفاطمه ميرزاآقايي
69773420205500201450181311 ریمريم جوادي
70773420205500241270098111 زاهدانمحمد راهداري
71773420205500217257467111 زاهدشهرحبيب عباسي
72773420205500193060045111 زنجاناهويي
73773420205500399880045111 زنجانپريسا سعادتي
74773420205500134760045111 زنجانسيده بهناز فاضلي
75773420205500133650045111 زنجانمريم تاراسي
76773420205500197780048111 ساريشهربانو تنگلته
77773420205500206160048111 ساريفاطمه خليلي
78773420205500233100039111 ساوهسپيده زمانپور
79773420205500182330096111 سبزوارعباس علي برهاني
80773420205500150540668111 سقزشيدا احمدي
81773420205500407100035111 سمنانمريم اسلام پناه
82773420205500185440066111 سنندجاحمد عبدالملکي
83773420205500169710066111 سنندجشب بو محمدي
84773420205500148470066111 سنندجشيدا احمدي
85773420205500410030078111 سيرجانحجت بحريني
86773420205500194670078111 سيرجانزهرا کاراموز
87773420205500400960078111 سيرجاننويده ماهاني
88773420205500178010088111 شهر کردسيد مريم هاشمي
89773420205500417160007111 شيراز-فارسازاده ديزجاني
90773420205500170550007111 شيراز-فارسازاده يزداني
91773420205500209100007111 شيراز-فارسافسانه عزيزي
92773420205500167200007111 شيراز-فارسحلما احدي
93773420205500396500007111 شيراز-فارسم نيک خواه
94773420205500146960007111 شيراز-فارسمرجان يغمائي
95773420205500183930007111 شيراز-فارسمريم طالبانپور
96773420205500404790007111 شيراز-فارسمريم قدسي
97773420205500186230007111 شيراز-فارسنازنين فهيدي
98773420205500421617393111 صغادسميه صفايي
99773420205500192400436111 صومعه سراعبد زاده
100773420205500181980886111 فارسانشبنم خدادادي
101773420205500238351847111 فرون ابادمريم صادقي
102773420205500162370475111 فريدونکنارطاهره مهدي زاده
103773420205500219950476111 قائم شهرفهيمه مولايي
104773420205500174160037111 قمزهرا اقا حسني
105773420205500165200037111 قمسيد رضا هاشمي
106773420205500406200037111 قممحمد داودي
107773420205500128570087111 کاشانپريسا رخ فيروز
108773420205500171200087111 کاشانفهيمه فرزاد
109773420205500401080003111 کرجزهرا جاويد
110773420205500184620003111 کرجزيبا شريفي
111773420205500234380003111 کرجزينب اميري
112773420205500397200003111 کرجسميه مفخري
113773420205500149860003111 کرجفاطمه نري ميسا
114773420205500222890076111 کرمانسميرا محمدي
115773420205500235300067111 کرمانشاهپگاه رستمي
116773420205500228717333111 کنار تختهسيدنورالدين موسوي
117773420205500179224346111 کوچصفهانعبادتي
118773420205500412670794111 کيشهاجر محمدي
119773420205500223370358111 گرمسارفاطمه احساني
120773420205500137253757111 گلستان   (تهران)الهام بختياري
121773420205500136470743111 لارزهرا سلمان پور
122773420205500141420044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
123773420205500131350044111 لاهيجان-گيلانزهره اميني
124773420205500409467574111 لندهفريده جمادي تراب
125773420205500208670447111 لنگرودآسيه مدهوش
126773420205500211030447111 لنگرودخديجه مفيدنژاد
127773420205500187010447111 لنگرودمحمود تقي زاده
128773420205500203690334111 لواسانزهره منصوري
129773420205500416327575111 ليککمهرزاد وفانيا
130773420205500127370454111 ماهنشاناکرم آژند
131773420205500221620009111 مشهدشميم جامي
132773420205500413960009111 مشهدشهدوست
133773420205500156230009111 مشهدفاطمه رئوف
134773420205500175270009111 مشهدفرشته کيخا
135773420205500236200009111 مشهدمهدي شادمند
136773420205500129080657111 ملايرعاطفه لشني
137773420205500198840085111 نجف آبادسميه مقصودي
138773420205500212100484111 نکاحميده عالي
139773420205500147220659111 نهاوندمعصومه شجاعيان
140773420205500230890464111 نورسورنا فيروزي
141773420205500200890735111 نور آباد (فارس)علي اکبر اقدامي
142773420205500405500465111 نوشهرخزائي
143773420205500220646496111 هفتگلزينب سلطاني
144773420205500420780759111 ياسوجپرديس مدرسي فر

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.