مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 23:00 روز 16 اردیبهشت تا ساعت 06:30 روز 19 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420205000117740895111 اردکان-يزدالهام طالعي
2773420205000204590057111 اروميهاذر الهي
3773420205000229690033111 اسلام شهرپيام هنردوست
4773420205000224480008111 اصفهانخاطره ايزدي
5773420205000152380008111 اصفهانريحانه مقتدائي
6773420205000215520008111 اصفهانزهرا ابراهيمي
7773420205000199370008111 اصفهانسعيده کرد
8773420205000154590008111 اصفهانفاطمه خيري
9773420205000211110008111 اصفهانفتانه نساجپور
10773420205000113210008111 اصفهانفريبا محمدي
11773420205000118720008111 اصفهانفهيمه خراساني
12773420205000246820008111 اصفهانمريم سعيدي
13773420205000233930545111 اهرابوالفضل جعفري
14773420205000112910006111 اهوازفاطمه کربلاوي
15773420205000227500693111 ايلامزهرا فتح الهي
16773420205000243420063111 آبادانالهام درويشي
17773420205000207720046111 آملخديجه جعفري
18773420205000200420474111 بابلسرليلا فراهاني
19773420205000158840756111 برازجانسکينه آغنده
20773420205000110300978111 بشرويهصديقه شرکابشرويه
21773420205000120520555111 بنابفرخنده
22773420205000153477536111 بندر ديلمزينب پراينده
23773420205000208616356111 بندرامام خمينيمرضيه بلوچيان
24773420205000182160079111 بندرعباسمرسده جمالي زاده
25773420205000119330635111 بندرماهشهرمحسن حقيقت
26773420205000125990635111 بندرماهشهرمرادي
27773420205000222698143111 بهارستان(اصفهان)زهرا ميرمعنايي
28773420205000230373765411 بهارستان(تهران)فاطمه روحاني
29773420205000210990578111 پيرانشهرسيبه کرمانجي
30773420205000232040005111 تبريزنازلي علي پور
31773420205000202960468111 تنکابنسيد رضا پور مومني
32773420205000189480000111 تهرانابهتي
33773420205000129080000111 تهراناکرم ميرزاخاني
34773420205000123460000111 تهرانالهام ايراني
35773420205000111190000111 تهرانآزيتا روحي
36773420205000187280000111 تهرانبنت الهدي فروزان
37773420205000164840000111 تهرانحميدرضا اقدسي
38773420205000239250000111 تهراندهقاني
39773420205000219110000111 تهرانرضوي
40773420205000250460000111 تهرانرهام مدرسي
41773420205000181670000111 تهرانزهره نظري
42773420205000171600000111 تهرانسپيده مظفري
43773420205000198450000111 تهرانستاره فرحزادي
44773420205000226870000111 تهرانسعيد دانا
45773420205000209040000111 تهرانعليرضا دواري
46773420205000213500000111 تهرانفاطمه پيريايي
47773420205000248210000111 تهرانفاطمه سوادکوهي
48773420205000167140000111 تهرانم عمراني
49773420205000235840000111 تهرانمريم سادات ميرکمالي
50773420205000114500000111 تهرانمهرانگيز مهدي زاده
51773420205000124570000111 تهرانمهشيد زارعيان
52773420205000237040000111 تهرانمهگل استقلال
53773420205000168250000111 تهرانمينا ستاريان همداني
54773420205000188380000111 تهراننرگس ملکي
55773420205000186180000111 تهراننگين اقبالي
56773420205000241500000111 تهرانيگانه موسوي
57773420205000162400658111 تويسرکانپونه محمدي
58773420205000205787558111 جمزهرا مهربان
59773420205000240547558111 جمسميرا اسماعيل دخت
60773420205000220140074111 جهرممجتبي خرمايي
61773420205000216050997111 چابهارهانيه ناروئي
62773420205000197780466111 چالوسپريسا تيموري
63773420205000179359493111 حسن اباد لايين نوسارا ايران پور
64773420205000195370068111 خرم آباد-لرستانسجاد فولادي
65773420205000218640397111 دماوندفاطمه حاجي اسداللهي
66773420205000175780757111 دهدشتبنفشه عزيزي
67773420205000160470698111 دهلرانمريم قاسمي
68773420205000122230758111 دوگنبدانسارا رحيمي
69773420205000234059549111 دولت آباد-خراسان رضويعليرضا ايزدي
70773420205000196784384111 رضوانشهر-گيلانناهيد پور حميد
71773420205000156860181311 ریفيض اله
72773420205000166358941811 زارچمهديه سرداري
73773420205000238228467111 زازراناعظم شيخي
74773420205000155200734111 زرقانصديقه کشتکار
75773420205000201010045111 زنجانمازيار
76773420205000221450048111 ساريليلا نقدي
77773420205000177950695111 سرآبلهمهتاب قيصرنوه
78773420205000249180588111 سلماساسما شيخي
79773420205000212420066111 سنندجاسرا رشيدي
80773420205000165960066111 سنندججعفري
81773420205000128990066111 سنندجعاطفه کرمي
82773420205000178610078111 سيرجانزهره وثوق
83773420205000157010598111 شاهيندژفاطمه صادق زاده
84773420205000176227199111 شهرجديدصدرابتول جعفري
85773420205000242103361811 شهرجديدهشتگردمهديه بکان
86773420205000223280007111 شيراز-فارسافسانه عزيزي
87773420205000225480007111 شيراز-فارسزينب اميدي
88773420205000161250007111 شيراز-فارسشهره عابديان فرد
89773420205000245620007111 شيراز-فارسفاطمه دهقاني
90773420205000244520007111 شيراز-فارسکشاورز
91773420205000180280007111 شيراز-فارسليلا گواهي
92773420205000217620007111 شيراز-فارسمحمدحسين بهاروند
93773420205000185324787111 شيرگاهمليحه رستمي
94773420205000169150946111 شيروانسحرعلي محمدی
95773420205000190404674111 عباس آباديگانه باحساب
96773420205000115100476111 قائم شهرپروين برومند
97773420205000228570476111 قائم شهرسميه فرنيا
98773420205000127790037111 قمابوالفضل خرم
99773420205000121180037111 قمسکينه يوسفي
100773420205000172620037111 قممريم ميراني
101773420205000183180003111 کرجعاطفه فرهادي
102773420205000252970003111 کرجمهتاب رضائيان
103773420205000203933183611 کرج-(مهرشهر)نگين محجوب
104773420205000251650076111 کرمانمحمدگلزاري
105773420205000236060067111 کرمانشاهليلا مرادي
106773420205000193440674111 کنگاور-کرمانشاهمهناز رستم ابادي
107773420205000116164346111 کوچصفهانمصطفي بردبار
108773420205000214890743111 لارمحمد دلام
109773420205000170790743111 لارنرجس محسن زاده
110773420205000159960044111 لاهيجان-گيلانحميرا ورزند
111773420205000163420044111 لاهيجان-گيلانمرسده الهامي
112773420205000247790044111 لاهيجان-گيلانمريم زارع
113773420205000206010889111 لردگانهايده محموديان
114773420205000192440378111 محلاتمريم قاسمي
115773420205000231060737111 مرودشتسميرا کشت ورز
116773420205000184890009111 مشهدمعصومه ناصري نيا
117773420205000173060059111 مهاباد- آذربايجان غربيچيمن مرادي
118773420205000194300356111 مهديشهرشهميرزادي
119773420205000126613765111 نسیم شهرليلا خاقانپور
120773420205000191650093111 نيشابوراکرم اردمه
121773420205000174820065111 همداناقدس مهيمني

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.