مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 14 اردیبهشت تا ساعت 23:00 روز 16 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420204800122760056111 اردبيلحسين قنبري
2773420204800125950838111 اردستانمحدثه عاطفي
3773420204800160380033111 اسلام شهرسولماز مصلحي
4773420204800175270008111 اصفهانحسيني
5773420204800138300008111 اصفهانطايي
6773420204800162890008111 اصفهانمرضيه کشاورزيان پور
7773420204800181616373111 اميديهسنا عبداله پور
8773420204800223710648111 انديمشکنجمه شرافت زاده
9773420204800155930006111 اهوازاکرم حسيني
10773420204800126820006111 اهوازآذرخيري اهوازي
11773420204800211350006111 اهوازآلا بهرامي
12773420204800375270006111 اهوازطباطبايي
13773420204800191790006111 اهوازفاطمه ابوحميدي
14773420204800168300006111 اهوازفاطمه قابل
15773420204800165270046111 آملنجوا خانزاد
16773420204800221690046111 آملنسيم نعمتي
17773420204800361160047111 بابلمليحه امين زاده
18773420204800365814381111 بازار جمعهفرناز قربان زاده
19773420204800378630487111 بندر گزحسن رياحي
20773420204800208960043111 بندرانزليشيما پورحسيني
21773420204800169370043111 بندرانزليفرشته عباسي
22773420204800151300079111 بندرعباسمحبوبه حسيني
23773420204800219880635111 بندرماهشهرمريم محمدي مهر
24773420204800121258976111 بهابادعاطفه گران مايه
25773420204800368697394111 بواناترقيه مقصودي
26773420204800376740075111 بوشهرسيده هانيه افتخار
27773420204800173880595111 بوکانحسني اديب حسامي
28773420204800228520679111 پاوههتاو لهوني
29773420204800225643761111 پرندشيوا
30773420204800124443761111 پرندعاطفه مومن زاده
31773420204800207790005111 تبريزخديجه مهدي نژاد
32773420204800176060005111 تبريززهرا مهدي زاده
33773420204800222420005111 تبريزساناز اهري
34773420204800192910468111 تنکابنماريا رياحي
35773420204800150440468111 تنکابنمهرناز نامور
36773420204800371250000111 تهراناکرم مسلماني
37773420204800154210000111 تهرانالناز شاهين فر
38773420204800148550000111 تهرانبهناز شافعين
39773420204800200570000111 تهرانپريسا برات پور
40773420204800357720000111 تهرانپريسا قلندري
41773420204800199990000111 تهرانپريسا مقدم
42773420204800195590000111 تهرانجعفري
43773420204800370140000111 تهرانحاجي شمس
44773420204800364480000111 تهرانحميده جعفري
45773420204800104870000111 تهراندانيال قاهري
46773420204800109380000111 تهرانزمانيان
47773420204800115040000111 تهرانزهرا شمرتي
48773420204800133970000111 تهرانزهره زماني
49773420204800166480000111 تهرانژانت سيمونيانز
50773420204800197790000111 تهرانسارينا رحيمي
51773420204800108280000111 تهرانسينا حسنعلي زاده
52773420204800114940000111 تهرانشيوا حيدري
53773420204800145250000111 تهرانفرزانه ولي پور
54773420204800142940000111 تهرانليلا حقيقي
55773420204800202770000111 تهرانليلا روزبهاني
56773420204800190080000111 تهرانمحبوبه فرج زاده
57773420204800117250000111 تهرانمحبوبه وکيلي
58773420204800105970000111 تهرانمريم زينعلي
59773420204800204970000111 تهرانمريم يکتافخر
60773420204800156420000111 تهرانمعبودي
61773420204800140740000111 تهرانمعصومه يداله امرجي
62773420204800135180000111 تهرانمليحه لعل دشتي
63773420204800132870000111 تهرانمهکامه فريدي
64773420204800106080000111 تهرانميترا مختاري
65773420204800161970000111 تهراننازنين عبداللهيان
66773420204800129520000111 تهراننعيمه رضائي
67773420204800134080000111 تهراننگين توکلي منش
68773420204800213710658111 تويسرکانمهدي کاوياني
69773420204800372160064111 خرمشهرالبوخنفر
70773420204800216200084111 خميني شهرزهرا وطن خواه
71773420204800171840748111 داراب-فارسزهرا معماريان
72773420204800127150696111 دره شهرزهرا هاشميان
73773420204800217390698111 دهلراننسيبه سبزواري
74773420204800131500469111 رامسرسپيده قاسم نژاد
75773420204800358806387111 رامشيرسيد علي موسوي
76773420204800224740638111 رامهرمزنيما رحماني
77773420204800149494656111 رويان-مازندرانالهه بور
78773420204800136160181311 ریزهرا رضائي
79773420204800196570181311 ریزهرا زال پور
80773420204800198320098111 زاهدانسميه خمر
81773420204800167370045111 زنجانميترا بابايي
82773420204800110620048111 ساريالهام قاسمي
83773420204800206300039111 ساوهمصطفي نيک انجام
84773420204800360100066111 سنندججعفري
85773420204800107470078111 سيرجانمريم هاشمي راد
86773420204800174200083111 شاهين شهرفاطمه افراسيابي
87773420204800203987199111 شهرجديدصدرابتول جعفري
88773420204800120310007111 شيراز-فارسآيلين صف شکن
89773420204800177370007111 شيراز-فارسسعيده اولنج
90773420204800214760007111 شيراز-فارسصابرزاده
91773420204800374270007111 شيراز-فارسفرناز قاسمي
92773420204800194200007111 شيراز-فارسليلا گواهي
93773420204800366400007111 شيراز-فارسمريم صفري
94773420204800220420007111 شيراز-فارسهاجر کريمي
95773420204800103740787111 عنبرآبادساره احمد يوسفي
96773420204800137780475111 فريدونکنارراضيه همايوني
97773420204800141840849111 فولادشهرمريم کوچکي نژاد
98773420204800153887375111 قادرآبادسمانه روان شاد
99773420204800163670476111 قائم شهرمعصومه محمدنيا
100773420204800183930034111 قزوينثريا سبحاني
101773420204800218350678111 قصرشيرينمازيار محمدي
102773420204800227330037111 قمفرزانه آزاد
103773420204800362200037111 قممريم محمدخاني
104773420204800193300037111 قممهري معمارزاده
105773420204800111200458111 قيدارليلا اصانلو
106773420204800373760003111 کرججواد جعفري
107773420204800369300003111 کرجحميده طيبي
108773420204800178060003111 کرجکيميا رنجبر رفيع
109773420204800157820003111 کرجمير احمدي
110773420204800152100076111 کرمانارزو اخلاقي
111773420204800159810076111 کرمانسهيل موسائي
112773420204800113960067111 کرمانشاهزهرا
113773420204800139710067111 کرمانشاهمحيا ميرزايي
114773420204800116440743111 لارثمين سجادي
115773420204800112420044111 لاهيجان-گيلاناعظم جعفري
116773420204800381990044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
117773420204800130350044111 لاهيجان-گيلانمحبوبه خاني
118773420204800205760044111 لاهيجان-گيلانمحبوبه محمدي
119773420204800379740044111 لاهيجان-گيلانمرسده الهامي
120773420204800380374343111 لشت نشاءمحمود مهدي زاده
121773420204800210617575111 ليککمهرزاد وفانيا
122773420204800367520667111 مريوانعمر رحماني
123773420204800147980566111 مشگين شهرگيتي دادگرخياوي
124773420204800201590009111 مشهدافسانه رازقي
125773420204800363300009111 مشهدالف مطيعي
126773420204800212760009111 مشهدزهرا فرهمند
127773420204800128330009111 مشهدشيما سقاب
128773420204800215060009111 مشهدفاطمه شاهدي
129773420204800377780009111 مشهدفاطمه گل محمدي
130773420204800182130009111 مشهدنرگس پهلوان
131773420204800179460576111 نقدهرضا توتونچي
132773420204800158950465111 نوشهرثريا اسماعيلي
133773420204800164610465111 نوشهرحکيمه کاردر
134773420204800144470465111 نوشهرزهرا محسني
135773420204800180930065111 همدانزهرا يوسفي خوشبخت
136773420204800226230065111 همدانشيوا صدر
137773420204800146270065111 همدانليلا شمشيري
138773420204800172744663111 هيچرودحسين پورحسيني
139773420204800170678473111 ورنامخواستمريم خاشعي
140773420204800209460759111 ياسوجناهيد هادي
141773420204800119910089111 يزدجعفر حسين پور

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.