مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 02:15 روز 12 اردیبهشت تا ساعت 05:00 روز 14 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420204500218270038111 اراکفرزانه نظري
2773420204500158440038111 اراکمحبوبه عابديرنژاد
3773420204500190914389111 اسالمفهيمه بيگي
4773420204500213250033111 اسلام شهرپرويز شکري
5773420204500114250033111 اسلام شهرفاطمه   فولادوند
6773420204500131080033111 اسلام شهرفرخي
7773420204500138980577111 اشنويهانيس حاجي حسين زاده
8773420204500120210008111 اصفهاناکرم مسعودي
9773420204500242650008111 اصفهاناميد رضايت
10773420204500206790008111 اصفهانزهرا بهشتي
11773420204500161590008111 اصفهانسميرا نجاتي
12773420204500146960008111 اصفهانسيد داود نوربخش
13773420204500212450008111 اصفهانفرزانه رضايت
14773420204500149270008111 اصفهانکبرا قشقايي
15773420204500205690008111 اصفهانمانده محبوب
16773420204500115650008111 اصفهانمجتبي کريمي
17773420204500125790343111 الوندليلا قدمياري
18773420204500195990006111 اهوازعطا بخش
19773420204500144550006111 اهوازکيميا کاوه
20773420204500221210006111 اهوازمحمد فرجي
21773420204500148960006111 اهوازنيلوفر نيري
22773420204500123230693111 ايلامزهرا فتح الهي
23773420204500193160047111 بابلزهرا آقايي
24773420204500165570079111 بندرعباسفهيمه منصوري
25773420204500207470079111 بندرعباسمحبوبه حسيني
26773420204500182400079111 بندرعباسمريم عنائي
27773420204500210790753111 بندرگناوهمسععود ليراوي
28773420204500105200636111 بهبهانشريف زاده
29773420204500200350075111 بوشهرزهرا باقري
30773420204500142060097111 بيرجندمرضيه خزاعي
31773420204500243781658111 پردیسزينب عظيم زاده
32773420204500112530000111 تهرانالهه خزاريان
33773420204500164080000111 تهراناناهيتا دهقان
34773420204500150600000111 تهرانپرستو پور فريد
35773420204500196480000111 تهرانرکان صنعتي
36773420204500220500000111 تهرانزهرا اسکندري
37773420204500136080000111 تهرانسارا مجتهد
38773420204500215940000111 تهرانستاره فرحزادي
39773420204500113630000111 تهرانسميه السادات قافله باشي
40773420204500197590000111 تهرانسولماز مشرقي
41773420204500160670000111 تهرانشهلا عبادي
42773420204500184210000111 تهرانشيرين حاج علي
43773420204500214840000111 تهرانعباس صفي زاده
44773420204500179650000111 تهرانفاطمه خاکباز
45773420204500132670000111 تهرانکتانه کيهان
46773420204500116940000111 تهرانگلسارا پويان
47773420204500121500000111 تهرانگلنوش شمسوي
48773420204500244040000111 تهرانمجيد اشرفزادگان
49773420204500187520000111 تهرانمريم عرب
50773420204500126010000111 تهرانمريم محمدي
51773420204500143840000111 تهرانمعصومه يداله امرجي
52773420204500245140000111 تهرانمنا باوقار
53773420204500151700000111 تهرانمهديه اعتمادي
54773420204500173040000111 تهرانمهسا موسوي
55773420204500106870000111 تهرانمهين سبزئي
56773420204500154010000111 تهرانميلادي
57773420204500155110000111 تهراننسرين عابد
58773420204500198690000111 تهراننسيم رنج دوست
59773420204500140530000111 تهرانهنگامه ميوه اي
60773420204500203860544111 جلفامحمد تقي شرکتي
61773420204500127980786111 جيرفتمنصوري
62773420204500176080936111 چنارانمليکا دولتي
63773420204500183330068111 خرم   آباد-لرستانسيده زکيه موسوي
64773420204500172160068111 خرم   آباد-لرستانفاطمه يوسف وند
65773420204500169220397111 دماوندزهرا مقدم
66773420204500217570664111 ديواندرهدکتر سارا محمد زاده
67773420204500162610469111 رامسرمهرناز
68773420204500199520469111 رامسرمهرناز احمدي زاده
69773420204500135127883111 رودبار-کرمانناهيد اميري
70773420204500141520181311 ریالهه داوري
71773420204500201350181311 ریمنصوره تويسرکاني
72773420204500178980098111 زاهداننرگس شهرياري
73773420204500108860045111 زنجانمريم مهديخاني
74773420204500147838179911 سپاهان شهر (اصفهان)صفيه نکوئي
75773420204500174160066111 سنندججعفري
76773420204500107270078111 سيرجانراحله شکاري
77773420204500133060078111 سيرجانمحمد اسدي
78773420204500157130036111 شاهرودفاطکه شاکر اردکاني
79773420204500188640335111 شهریاريگانه چماقلي
80773420204500110040007111 شيراز-فارسسميه پرهيزکار
81773420204500145760007111 شيراز-فارسفاطمه
82773420204500118860007111 شيراز-فارسمانده نوروزي
83773420204500191690007111 شيراز-فارسمريم صيادزاد
84773420204500153500746111 فسانازيلا مرزبان
85773420204500129610375111 قدسباران پور شريف
86773420204500209890034111 قزوينصفري
87773420204500117960037111 قممحدثه باقري
88773420204500186330037111 قممريم ميراني
89773420204500185230037111 قمميرلوحي
90773420204500246550003111 کرجمحيا دژاپون
91773420204500167690003111 کرجنسرين اقا محمدي
92773420204500111200488111 کردکويزهرا خالق پناه
93773420204500124890076111 کرمانمحمد گلزاري
94773420204500130550076111 کرمانمينا ستوده
95773420204500159984346111 کوچصفهانعبادتي
96773420204500175980794111 کيشاعظم ابراهيمي مقدم
97773420204500156950794111 کيشمرضيه شاه نظري
98773420204500152810877111 گلپايگانمرضيه هايري
99773420204500192810497111 گنبد کاووسپودينه ايتا
100773420204500122520334111 لواسانسيد فرهاد کردبچه
101773420204500109504453111 لوشانزهرا محمدي
102773420204500119570394111 مامونيهحبيبه انوري
103773420204500180130394111 مامونيهسيدابوالفضل فاتحي
104773420204500163880848111 مبارکه-اصفهانسميرا عباسي
105773420204500204370378111 محلاتدلاوري
106773420204500177570463111 محمودآباد-مازندرانحميده بابائي
107773420204500208300463111 محمودآباد-مازندرانسيد وحيد حسيني
108773420204500181760055111 مراغه-آذربايجان   شرقيسيما سيدهاشمي
109773420204500137930054111 مرندآنيسا   محمدزاده
110773420204500202480009111 مشهدزهرا قرباني
111773420204500211450009111 مشهدزينب درودي
112773420204500219270009111 مشهدسيما صانع
113773420204500189640009111 مشهدعطيه مهدوي رفيع
114773420204500128050597111 مياندوآبارزو محمدزاده
115773420204500134010798111 مينابفاطمه حاجي احمدي
116773420204500168540085111 نجف آبادبهنوش طاهري
117773420204500139470543111 هاديشهرزهرا صفرزاده
118773420204500194250759111 ياسوجفاطمه اصفي زاده
119773420204500216500089111 يزداحسان اخوان
120773420204500166740089111 يزدوحيد تقوي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.