مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 10 اردیبهشت تا ساعت 02:15 روز 12 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420204300323790038111 اراکسپيده مقصودي
2773420204300301940033111 اسلام شهرفاطمه فولادوند
3773420204300185990008111 اصفهانسيد داود نوربخش
4773420204300194960008111 اصفهانفاطمه مسعودي
5773420204300329200008111 اصفهانمنيره توکلي
6773420204300300400689111 الشترليلا قاسمي
7773420204300164813168611 اندیشهالهه شيرازي
8773420204300128690006111 اهوازراحله پور يوسفي
9773420204300157577433111 اوز-فارسشيما غفورنيا
10773420204300154570945111 آشخانهمحدثه رضائي
11773420204300184960046111 آملپريسا حسن پور
12773420204300174990047111 بابلسيده ليلا رشيد آبادي
13773420204300127960047111 بابلمطهره نعمتيان
14773420204300195230047111 بابلنسبيه قاسميان
15773420204300169740474111 بابلسرمريم
16773420204300319980756111 برازجانفرزانه قاسمي فرد
17773420204300147440635111 بندرماهشهرزهرا حسيني
18773420204300170930635111 بندرماهشهرمبينا حامدي
19773420204300204868143111 بهارستان(اصفهان)سارا علي پور
20773420204300166333415111 بيدستانفاطمه کريمي
21773420204300161960097111 بيرجندثريا کوزه گران
22773420204300136270097111 بيرجندعاطفه حميدي راد
23773420204300159221658111 پردیسامينه بهمني
24773420204300299183761111 پرندعليرضا حيدري
25773420204300328866987111 پهلهاعظم باوير
26773420204300158790005111 تبريزالهام باهر
27773420204300205250005111 تبريزنگار نصري
28773420204300171210005111 تبريزنيلوفر نادري
29773420204300145540468111 تنکابنالهه عبداله پور
30773420204300210290000111 تهرانالهام علي اکبري
31773420204300324870000111 تهرانپريسا يافتيان
32773420204300322670000111 تهرانتکتم شيخيان
33773420204300191840000111 تهرانزهرا شعباني
34773420204300318210000111 تهرانسميرا مصطفوي
35773420204300142600000111 تهرانشقايق عليزاده
36773420204300207940000111 تهرانغلامرضا جعفري سليمانلو
37773420204300163840000111 تهرانفاطمه صدري
38773420204300208040000111 تهرانليلا جانسوز
39773420204300139250000111 تهرانمتين ارامي
40773420204300312600000111 تهرانمتين کيشاني
41773420204300201330000111 تهرانمريم راهي
42773420204300146010000111 تهرانمعصومه کفايتي
43773420204300190740000111 تهرانمليحه هاشمي
44773420204300141500000111 تهرانمليکا کازروني
45773420204300133630000111 تهرانمهديه کيان
46773420204300175110000111 تهرانمينا کيهاني
47773420204300151570000111 تهراننعيميان
48773420204300306940000111 تهرانيبدا پور فتح اله
49773420204300303400658111 تويسرکانفرحناز محمدي
50773420204300199807558111 جمزهرا رفيعي
51773420204300173057558111 جمنشتمان آمه
52773420204300131860466111 چالوسليلا درشته
53773420204300209570466111 چالوسمهدي زندي
54773420204300155200068111 خرم   آباد-لرستانصدف دالوند
55773420204300302480084111 خميني شهرفاطمه ابراهيمي
56773420204300148160084111 خميني شهرمژگان طهمورثي
57773420204300135330646111 دزفولمهناز حدادي
58773420204300326710397111 دماوندسمانه شير خاني
59773420204300149080757111 دهدشتزيبا ظفر پور
60773420204300304160664111 ديواندرهروژين کريميان
61773420204300153374493111 رحيم آباد(گیلان)فاطمه قنبري
62773420204300325470448111 رودسرنرجس رضايي
63773420204300182760181311 ریفاطمه بيگي
64773420204300140180045111 زنجانداود سعادتي اصل
65773420204300129270048111 ساريشهناز اعزي
66773420204300130420048111 ساريعمراني
67773420204300188570048111 ساريفاطمه توسلي
68773420204300317610547111 سرابرقيه احمدي
69773420204300125480035111 سمنانفاطمه احساني
70773420204300172204336111 سنگرزينب مودب شعار
71773420204300179540066111 سنندجبختيار محمديان
72773420204300180690066111 سنندجشيدا احمدي
73773420204300132820078111 سيرجانراحله رهنما
74773420204300189880078111 سيرجانسپيده اقاخاني
75773420204300316030335111 شهریارمريم مقدم
76773420204300181480007111 شيراز-فارسشهلا مختار زاده
77773420204300150130883111 فرخ شهرستاره سلطاني
78773420204300308440375111 قدسرابعه افتخاري
79773420204300311110034111 قزوينالهام بهرامي
80773420204300134650037111 قمزينب علي آبادي
81773420204300200140037111 قمسلطاني
82773420204300206100087111 کاشانميلاد پرچي زاده
83773420204300177620003111 کرجالهام شريعت
84773420204300152970003111 کرجزهرا جاويد
85773420204300314110003111 کرجزينب ابراهيمي
86773420204300193350003111 کرجسعيده ساريخاني
87773420204300138450003111 کرجسميه بخشي
88773420204300309550003111 کرجعطيه مديحي
89773420204300203840003111 کرجمحدثه خلج زاده
90773420204300137350003111 کرجمينا کمندي
91773420204300305140003111 کرجنرگس علي قارداشي
92773420204300168440076111 کرمانالهه اميري
93773420204300144890076111 کرماندهقاني
94773420204300167914673111 کلارآبادمحدثه کاظمي
95773420204300183884666111 کلاردشتمونا گلامرج الياسي
96773420204300192616455111 گتوندزهره زماني / احمد محمودي
97773420204300143130565111 گرميشيوا شهرزاد
98773420204300160379365111 گلبهارنعيمي
99773420204300320140044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
100773420204300197840447111 لنگرودندا حبيب زاده
101773420204300156980848111 مبارکه-اصفهانسميرا عباسي
102773420204300315760055111 مراغه- آذربايجان شرقياسما عيدي
103773420204300321420055111 مراغه- آذربايجان شرقيصبا سيد هاشمي
104773420204300186030054111 مرندفاطمه علي نژاد
105773420204300196080667111 مريوانعمر رحماني
106773420204300126790009111 مشهدانيسه عاقل
107773420204300327100009111 مشهدتکتم خرمي
108773420204300298570009111 مشهدفاطمه رئوف
109773420204300187300009111 مشهدفاطمه سادات موسوي
110773420204300176130009111 مشهدم هادي زاده
111773420204300165690053111 ميانههليا عزيزي
112773420204300198590896111 ميبدعطا نقيبي
113773420204300313030465111 نوشهرسعيده جهاندار
114773420204300178330093111 نيشابورمريم نعيم ابادي
115773420204300310310065111 همداناهورا لشگري
116773420204300202650337111 ورامینمريم سادات حسيني
117773420204300307500089111 يزدمهسا خواص
118773420204300162200089111 يزدوحيده فلاحتي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.