مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 21:15 روز 7 فروردین تا ساعت 05:00 روز 10 فروردین

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420201000242700033111 اسلام شهرسولماز مصلحي
2773420201000238550008111 اصفهانازاده استکي
3773420201000224080008111 اصفهانآزاده ناظم
4773420201000223970008111 اصفهانغلامعلي حفيطي
5773420201000277720008111 اصفهانليلا اميني
6773420201000251970008111 اصفهانمريم تباشيري
7773420201000213910008111 اصفهانمريم رضايي
8773420201000226080006111 اهوازنگار حسين زاده
9773420201000217030693111 ايلامرقيه جعفري
10773420201000262040063111 آبادانزهره ترابي
11773420201000290310047111 بابلسبيکه
12773420201000222311813111 باقر شهرزهرا نصيري
13773420201000278950669111 بانهليلا محمدي
14773420201000214520069111 بروجردليلا راستي
15773420201000279500079111 بندرعباسفاطمه پور رمضاني
16773420201000236930079111 بندرعباسفاطمه درويش
17773420201000232110075111 بوشهرشراره شاه زماني
18773420201000219690075111 بوشهرميثاق اميني
19773420201000257200339111 پاکدشتفاطمه رضانژاد
20773420201000272231658111 پردیسامينه بهمني
21773420201000263940005111 تبريزرضا زاده
22773420201000292530000111 تهرانانيتا حسيني
23773420201000281360000111 تهرانثمين مهرزاد
24773420201000240990000111 تهرانراضيه صفت گل
25773420201000195740000111 تهرانرويا قاسمي
26773420201000254460000111 تهرانزهرا عباسي
27773420201000305330000111 تهرانژاله بختياري
28773420201000215290000111 تهرانسارا آدنوش
29773420201000256670000111 تهرانسارا متين
30773420201000221950000111 تهرانسما موسوي
31773420201000197940000111 تهرانسميرا عقيلي
32773420201000271290000111 تهرانشيوا ربيعي
33773420201000270190000111 تهرانعاطفه بني جمالي
34773420201000282460000111 تهرانفاطمه تجلي
35773420201000255570000111 تهرانفرزانه دهقاني
36773420201000196840000111 تهرانمائده اقائي
37773420201000230920000111 تهرانمتين ارامي
38773420201000210780000111 تهرانمحمود توتونچي
39773420201000284670000111 تهرانمعصومه خدا قلي پور
40773420201000264530000111 تهرانمليحه لعل دشتي
41773420201000218600000111 تهرانمليحه لعل دشتي
42773420201000234330000111 تهرانمليحه هاشمي
43773420201000250060000111 تهرانمنيژه کرمي
44773420201000233230000111 تهرانمهين سبزئي
45773420201000304230000111 تهراننرگس موسوي
46773420201000205230000111 تهراننيره احمدي
47773420201000302937961111 جناحپريسا رشيدزاد
48773420201000300040068111 خرم   آباد-لرستانخديجه پورسرتيپ
49773420201000308860068111 خرم   آباد-لرستانرضوان ايزدي
50773420201000274760058111 خويعلي درستي
51773420201000241590646111 دزفولياسمين سرداريان پور
52773420201000276614439111 ديلمانسميه اقايي
53773420201000199184856111 رستم کلافاطمه رستمي
54773420201000246890446111 رودبار-گيلانفاطمه اسدي
55773420201000212893973111 رودهنالياس مقدم
56773420201000194060098111 زاهدانصنم صفايي
57773420201000293420045111 زنجانمژگان عباسي
58773420201000204210048111 ساريمحبوبه دانشيار
59773420201000265720048111 ساريمحمد مسيب زاده
60773420201000294570668111 سقزمينا طاعتي
61773420201000299960035111 سمنانسپيده ملک محمدي
62773420201000239550035111 سمنانفاطمه کاشفي
63773420201000209930078111 سيرجانفاطمه عسکري
64773420201000201180088111 شهر کردرضا بهرامي
65773420201000301280088111 شهر کردمحبوبه موسوي
66773420201000248160088111 شهر کردمرضيه عبدالهيان
67773420201000309233361811 شهرجديدهشتگردمينا ميرزا بابايي
68773420201000296650007111 شيراز-فارسحديث
69773420201000227280007111 شيراز-فارسزهرا رجبي
70773420201000295550007111 شيراز-فارسسمانه زارع
71773420201000200430007111 شيراز-فارسفاطمه رييسي
72773420201000287690007111 شيراز-فارسفاطمه صداقت
73773420201000291140007111 شيراز-فارسليلا بهادر
74773420201000258590007111 شيراز-فارسمليکا رنجبر
75773420201000245207393111 صغادسميه صفائي
76773420201000192100883111 فرخ شهرسميرا حيدري
77773420201000249570883111 فرخ شهرمريم رضي پور
78773420201000261330977111 فردوسمينا مجد ميرزايي
79773420201000208270398111 فیروزکوهجمالي
80773420201000206940034111 قزوينليلا اروين
81773420201000303040037111 قمغزاله کريمي
82773420201000216310037111 قممحدثه مرادي
83773420201000267760037111 قمنفيسه بني هاشمي
84773420201000211190003111 کرجازاده خداجويي
85773420201000310190003111 کرجالهام نحفي
86773420201000235740003111 کرجميترا اگاهي
87773420201000260430003111 کرجنگار رجبي
88773420201000247334583111 کرسفليلا اصانلو
89773420201000306520076111 کرمانپونه رحيمي نيا
90773420201000297130076111 کرمانزهره قصري
91773420201000259060076111 کرمانهما خوش فرمان
92773420201000203140067111 کرمانشاهسيد علي جوادي فر
93773420201000288200067111 کرمانشاهفاطمه زهرا مويدي
94773420201000273620067111 کرمانشاهليلا کوشکي
95773420201000193890385111 کميجانفاطمه غريبي
96773420201000298880794111 کيشزهرا احمديار
97773420201000269780794111 کيشمرجان کاشاني
98773420201000280940044111 لاهيجان-گيلانروشنک حضرتي فر
99773420201000266420044111 لاهيجان-گيلانمريم وثوقي
100773420201000307204376111 ليسارغزاله همتي
101773420201000220823177811 محمدشهر-البرزمژگان گوران
102773420201000283480009111 مشهدسارا عجم
103773420201000268860009111 مشهدفاطمه گل محمدي
104773420201000244310009111 مشهدفهيمه
105773420201000225280009111 مشهدمحسن درويش زاده
106773420201000198960009111 مشهدمرتضي رسولي سررود
107773420201000228590009111 مشهديگانه علوي مقدم
108773420201000275370657111 ملايرکبري ونائيان
109773420201000237670896111 ميبدفاطمه نيک فطرت
110773420201000231620576111 نقدهسوين ناصري نژاد
111773420201000202140563111 نمينفرانک ايزدي
112773420201000285990464111 نورسليماني
113773420201000207760465111 نوشهرسميه پور
114773420201000286790065111 همدانفاطمه سروش خواه
115773420201000229990337111 ورامینفاطمه ابراهيمي
116773420201000243898354111 وزوانفاطمه خوب رفتار

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.