مربوط به بارکدهای جا مانده از روز پنجشنبه 18 اسفند

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420135600048564389111 اسالمارزو پور خودکار
2773420135600011110033111 اسلام شهرفاطمه عليزاده
3773420135600056200008111 اصفهانصبا رفيعائي
4773420135600021480008111 اصفهانماهور امامي
5773420135600047230008111 اصفهانهادي عظيميان
6773420135600032450006111 اهوازفاطمه فرطوسي
7773420135600069370006111 اهوازنرجس يزدي پور
8773420135600022480063111 آبادانمريم هزباوي
9773420135600002547565111 آبپخشزهرا حسيني
10773420135600075350697111 آبدانانليلي همتي
11773420135600004930444111 آستانه اشرفيهشقايق يوسفي نژاد
12773420135600008330444111 آستانه اشرفيهصديقه اذرمهر
13773420135600006030047111 بابلمعصومه حسين پور
14773420135600023160474111 بابلسرليلا فراهاني
15773420135600070570756111 برازجانفاطمه دهقان
16773420135600109840079111 بندرعباسمعراج اميري
17773420135600078150636111 بهبهانلاله صالحي
18773420135600044540636111 بهبهانهمادخت بنايي
19773420135600054160075111 بوشهرحميد مهرپويا
20773420135600093330075111 بوشهرفرنوش شيرکاني
21773420135600111210005111 تبريزفاطمه صمدي
22773420135600030760095111 تربت حيدريهنرگس خسروي
23773420135600084395388111 تسوجهادي حاجي رحيمي
24773420135600072110000111 تهرانالهام کاوند
25773420135600074310000111 تهرانالهه افضل
26773420135600045210000111 تهرانپروا کيوان فر
27773420135600107250000111 تهرانپريسا دلگشايي
28773420135600025080000111 تهرانحميدرضا اقدسي
29773420135600091140000111 تهرانزمانيان
30773420135600026180000111 تهرانزهرا المحمودي
31773420135600046310000111 تهرانزهرا سوري
32773420135600053080000111 تهرانزهرا فندرسکي
33773420135600024970000111 تهرانسارا ابومحبوب
34773420135600101630000111 تهرانسميرا رحيمي
35773420135600087690000111 تهرانسميرا مصطفوي
36773420135600100530000111 تهرانصحرا علومي
37773420135600110600000111 تهرانکاوه
38773420135600067550000111 تهرانليلا بخشي
39773420135600094450000111 تهرانليلا زعيم زاده
40773420135600077620000111 تهرانمجتبي پرتوزاده
41773420135600082180000111 تهرانمرضيه شمس
42773420135600055280000111 تهرانمريم سليماني
43773420135600113910000111 تهرانمريم عليزاده
44773420135600061940000111 تهرانميترا عوض پور
45773420135600050770000111 تهراننسرين مافي
46773420135600037350000111 تهراننفيسه سيفي
47773420135600017357558111 جمهوشيار
48773420135600112407435111 جويمترنم افکاري
49773420135600060270466111 چالوسسکينه مقدم
50773420135600105270068111 خرم   آباد-لرستانسيده فاطمه آهو قلندري
51773420135600057980646111 دزفولازاده توکلي نژاد
52773420135600103330646111 دزفولسمانه گلزار
53773420135600018810646111 دزفولفريبا رستمي
54773420135600092880397111 دماوندکرامت بخشي
55773420135600003710688111 دورودعلي محمد نجاتي
56773420135600080710469111 رامسرمريم خسروي
57773420135600085220469111 رامسرمهلا قنبري
58773420135600052710469111 رامسريوسف قمري
59773420135600064130181311 رینگار ابراهيمي
60773420135600089320098111 زاهدانميترا راحتي
61773420135600106930045111 زنجانپريسا سعادتي
62773420135600033030048111 ساريالميرا مسيبي
63773420135600041520035111 سمناناقبال پور
64773420135600114720035111 سمنانعليرضا قرباني
65773420135600058300035111 سمنانفاطمه کاشفي
66773420135600038740078111 سيرجانفاطمه نجمي
67773420135600102030078111 سيرجانمنصوره فتحي
68773420135600035257199111 شهرجديدصدرابتول جعفري
69773420135600007860007111 شيراز-فارسالهام سياح پور
70773420135600086300007111 شيراز-فارسدليري
71773420135600062760007111 شيراز-فارسزاضيه خادمي
72773420135600029200007111 شيراز-فارسشراره صفري
73773420135600059400007111 شيراز-فارسشهرزاد زادگان خواجه
74773420135600015720007111 شيراز-فارسمحبوبه عوض زاده
75773420135600039270007111 شيراز-فارسمحمود لطفي
76773420135600043720007111 شيراز-فارسمرضيه بورکي
77773420135600042916746111 صحنهامير رضايي
78773420135600040300746111 فساکامران موسوي
79773420135600090160435111 فومنسيد عباس کسائي
80773420135600012820435111 فومننازيلا محجوب
81773420135600108640375111 قدسنرگس نصري
82773420135600063780666111 قروهرويا شقاقي
83773420135600016720034111 قزوينمشهيد محمديها
84773420135600049880087111 کاشانزهرا قلي زاده
85773420135600031990087111 کاشانفريده شويديان
86773420135600014210003111 کرجاتوسا باقري
87773420135600104250003111 کرججواد جعفري
88773420135600083590003111 کرجخسروي
89773420135600097060003111 کرجمژده ميرزايي
90773420135600071130067111 کرمانشاهزهرا رستگار
91773420135600034160067111 کرمانشاهسنا عمراني
92773420135600065496766111 کرندغربآرمبن حياتي
93773420135600076980358111 گرمسارمرجان خليل زاده
94773420135600036250877111 گلپايگانخرمي
95773420135600073610447111 لنگرودمليحه محمدي
96773420135600019540463111 محمودآباد-مازندرانفتانه اصفهاني
97773420135600099710054111 مرندعلي صدقي
98773420135600005670667111 مريوانژاله مرادويسي
99773420135600096570009111 مشهدفرشته ميرفابريکي کار
100773420135600027200009111 مشهدنعيميه مصطفي زاده
101773420135600081990009111 مشهدنفيسه مژگان فر
102773420135600088050059111 مهاباددنيا فارابي
103773420135600009160333111 نظرآبادزهره ترابي
104773420135600028250659111 نهاوندالهام اسلامي
105773420135600020440659111 نهاوندحامد خويشوند
106773420135600010960683111 نورآباد (لرستان)طاهره ايزدي
107773420135600066426359111 هنديجاناحمدي مقدم
108773420135600095158354111 وزوانحسين خالويي
109773420135600051330089111 يزداعظم مرادي
110773420135600068120089111 يزدالهه دهقان
111773420135600098320089111 يزدزهرا ابراهيمي
112773420135600013270089111 يزدمحمد دهقاني
113773420135600079290089111 يزدنجمه حاجيان ندوشن

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی پیگیری کنید. خط 09395450755 در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی آماده‌ی پاسخگویی است.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابل پیگیری نیست. بهترین راه این است که به لینک سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری هستند.