مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 02:30 روز 14 اسفند تا ساعت 04:30 روز 16 اسفند

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420135200281740893111 ابرکوهفاطمه حيدري
2773420135200249910456111 ابهرريحانه معظمي
3773420135200329540038111 اراکبهاره سادات طالبي
4773420135200334780676111 اسلام آبادغربزينب محمد پور
5773420135200299400033111 اسلام شهرمحمد فلاح
6773420135200311450008111 اصفهانزهرا خوئي
7773420135200367400008111 اصفهانعاطفه صادقي زاده
8773420135200223690343111 الوندازيتا خنجري
9773420135200209570545111 اهرفرزانه خاتي
10773420135200313450006111 اهوازآزاده محبي
11773420135200212250006111 اهوازسارا افروغ
12773420135200298880444111 آستانه اشرفيهکبرا محمد دوست
13773420135200307060046111 آملفائزه کاردار
14773420135200338470047111 بابلنسيبه قاسميان
15773420135200331790094111 بجنوردفاطمه پيرا
16773420135200251018756111 برزکالهه مولاجان
17773420135200368420766111 بمراحله اسدآبادي
18773420135200362650043111 بندرانزليمهرابيان
19773420135200326790043111 بندرانزليمهناز ستوده
20773420135200222100079111 بندرعباسسجاد رعناي مهرپور
21773420135200347780635111 بندرماهشهرمهرناز نژادرکابي
22773420135200342930075111 بوشهرنسيم غريبي
23773420135200233710569111 پارس آبادبهروز بصيرت
24773420135200308710339111 پاکدشتفاطمه رضانژاد
25773420135200282543761111 پرندنوبخت
26773420135200309780348111 تاکستانطاهره رحماني
27773420135200279270005111 تبريزالميرا اسمعيلي
28773420135200356930005111 تبريزآيدا ثنايي فرد
29773420135200280420005111 تبريزمحمد تقي بياباني
30773420135200236810468111 تنکابنحميده صيادي
31773420135200221230468111 تنکابنكبري اسعدي
32773420135200273780468111 تنکابنمريم صفر نژاد
33773420135200358620000111 تهرانبهنام حسيني
34773420135200312740000111 تهرانپاندورا رجا
35773420135200325110000111 تهرانپروانه اسكندري
36773420135200215940000111 تهرانحديق قره خاني
37773420135200197590000111 تهرانزهرا توانا
38773420135200216040000111 تهرانزهرا فندرسكي
39773420135200204770000111 تهرانسارا خوئيني ها
40773420135200302670000111 تهرانساغر عزيزيان
41773420135200337380000111 تهرانسعيد محمود خاني
42773420135200250700000111 تهرانسميرا مصطفوي
43773420135200333970000111 تهرانشادي اسماعيليون
44773420135200245140000111 تهرانعليرضا اصغريان
45773420135200359720000111 تهرانعليرضا گنجوند
46773420135200303770000111 تهرانفاطمه   بيرانوند
47773420135200365380000111 تهرانفاطمه خرسندي
48773420135200220500000111 تهرانفاطمه شادكاني
49773420135200242840000111 تهرانکتايون فربدنيا
50773420135200275350000111 تهرانکياني
51773420135200301570000111 تهرانليلا رباني (علوي)
52773420135200345250000111 تهرانليلا لطفي
53773420135200205870000111 تهرانمازيار   گيوهرمز
54773420135200239480000111 تهرانمرجان زراني
55773420135200360870000111 تهرانمريم پناهي
56773420135200213740000111 تهرانمهناز تاج پور
57773420135200200360000111 تهرانميرزايي
58773420135200355310000111 تهراننسرين توكلي
59773420135200363180000111 تهراننگار گرجيان
60773420135200327310000111 تهرانوحيد پوراسماعيلي
61773420135200199390477111 جويبارجواد عليزاده
62773420135200270440477111 جويباررضيه ورداسبي
63773420135200229354487111 چابکسرفاضله بابايي
64773420135200228843366111 چهارباغمرضيه حسيني
65773420135200364677334111 خشترباب زال پور
66773420135200297520696111 دره شهرهاشمي
67773420135200203160646111 دزفولامين انصاريان
68773420135200286710077111 رفسنجانشيوا منفرد
69773420135200328910448111 رودسرزهره زارع باشي
70773420135200332300098111 زاهداننرگس شهرياري
71773420135200324790045111 زنجانمريم تاراسي
72773420135200202350045111 زنجانيلدا
73773420135200366570048111 ساريمنا حامدي
74773420135200254330096111 سبزوارناديا کاشمري
75773420135200214160536111 سردرودمريم تقي نژاد
76773420135200252577374111 سعادت شهرمرضيه کشتکار
77773420135200234840588111 سلماساسما شيخي
78773420135200269980078111 سيرجانزهره وثوق
79773420135200278950078111 سيرجانناهيد محمد زماني افشار
80773420135200330480036111 شاهرودفاطمه شاكر   اردكاني
81773420135200206990335111 شهریارسولماز خدايي
82773420135200341985875111 شوطجواد منصرف
83773420135200304590007111 شيراز-فارسبهار اميني
84773420135200226820007111 شيراز-فارسراضيه كيهان فرد
85773420135200343760007111 شيراز-فارسعيدي زاده
86773420135200219060007111 شيراز-فارسمژگان خسروي
87773420135200238100007111 شيراز-فارسمعصومه کاظمي
88773420135200310250007111 شيراز-فارسنجمه جوكار
89773420135200300180007111 شيراز-فارسنجمه حسني
90773420135200284443164111 صفادشترقيه گل چين پور
91773420135200224674674111 عباس آبادكبري خدابخشي
92773420135200305744674111 عباس آبادمريم پور   احمدي
93773420135200277123165611 فردیسزهرا فخاري
94773420135200354980856111 فريدن(داران)اصفهانمعصومه شهبازي
95773420135200276460849111 فولادشهرشيرين شنتيايي
96773420135200208670476111 قائم شهرثريا ميرهاشمي
97773420135200244670666111 قروهآرزو خسروي
98773420135200237180678111 قصرشيرينمازيار محمدي
99773420135200361890037111 قمآزاددانا
100773420135200344060037111 قمطهورا حيدري
101773420135200271840947111 قوچانالهام خوشرو
102773420135200201770003111 کرجزهرا جاويد
103773420135200217450003111 کرجمريم اقا علي خاني
104773420135200225310003111 کرجمژگان معيني مجد
105773420135200340040003111 کرجنازنين رضايي
106773420135200274330076111 کرمانالهه محسن زاده
107773420135200207160076111 کرمانحميد   يزدانپناه
108773420135200335270076111 کرمانحميده جعفريان
109773420135200241860067111 کرمانشاهرويا بهاروند
110773420135200243060067111 کرمانشاهسارا صدرا
111773420135200346470067111 کرمانشاهمنصوره چگيني
112773420135200336630998111 کنارکمحدثه نورا
113773420135200357980358111 گرمسارآزاده اكبري
114773420135200353790044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
115773420135200210594343111 لشت نشاءطاهره غفاري
116773420135200295814453111 لوشانزهرا محمدي
117773420135200232104453111 لوشانليلا پور رحيم
118773420135200247250848111 مبارکه-اصفهانعليرضا شفيعي
119773420135200235820054111 مرندمحمد ابراهيمي
120773420135200218880737111 مرودشتسارا
121773420135200195010737111 مرودشتعلي اصغر احمدي
122773420135200211450009111 مشهدعلي جهان تابي
123773420135200306990009111 مشهدنفيسه مژگان فر
124773420135200196400009111 مشهدويدا مخمل باف
125773420135200240300657111 ملايرکبري ونائيان
126773420135200198740085111 نجف آبادحسين بهيار
127773420135200248810484111 نکافاطمه اکبري
128773420135200283640735111 نور آباد (فارس)فرشته کوهپيما
129773420135200253330437111 هشتپر ميترا جعفري
130773420135200272086496111 هفتگلفاطمه سلطاني
131773420135200246470337111 ورامینپازوکي
132773420135200339810337111 ورامینصادق قمري
133773420135200227670089111 يزدناهيد همتي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی پیگیری کنید. خط 09395450755 در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی آماده‌ی پاسخگویی است.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابل پیگیری نیست. بهترین راه این است که به لینک سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری هستند.