مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:30 روز 22 دی تا ساعت 04:00 روز 25 دی

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420130100180590456111 ابهرمعصومه مهتري
2773420130100158860038111 اراکمائده شمسي خاني
3773420130100214280038111 اراکمريم جمشيديان ثالث
4773420130100277910895111 اردکان-يزدالهام طالعي
5773420130100236470687111 ازنافاطمه لک
6773420130100207310008111 اصفهانالهه محسن زاده
7773420130100227450008111 اصفهانمحمد حسين محمد نژاد
8773420130100173280008111 اصفهاننرگس زماني
9773420130100230870343111 الوندفرشته نظري دوست
10773420130100243866373111 اميديهليلا خدري
11773420130100229540648111 انديمشکپيمان شير مداح
12773420130100211650648111 انديمشکشيخ ميري
13773420130100287740648111 انديمشکميثم شرافت زاده
14773420130100284350006111 اهوازعباسي اهواز
15773420130100208130693111 ايلامزهرا فتح الهي
16773420130100155060693111 ايلامفرشته عسگري
17773420130100281140063111 آبادانسلطاني
18773420130100264507565111 آبپخشزهرا حسيني
19773420130100220795467111 آبش احمدزهرا اميد
20773420130100181310344111 آبيکليلا ميرزايي
21773420130100152310444111 آستانه اشرفيهمريم هجرتي
22773420130100259930046111 آملسهيلا قرباني
23773420130100289130046111 آملشيوا جلالي
24773420130100192380046111 آملعلي توحيدي
25773420130100221910046111 آملفاطمه سالار
26773420130100183420046111 آملليلا شفق
27773420130100234380047111 بابلمولود کلاري
28773420130100283918766111 بادرودزهرا موحدي
29773420130100286710785111 بافتمريم گنجي
30773420130100278810766111 بمنازنين موسوي
31773420130100248450043111 بندرانزليفاطمه امين شهرستاني
32773420130100176160079111 بندرعباسدکتر کمال ناظميان
33773420130100205690079111 بندرعباسزهرا قاسمي
34773420130100160480079111 بندرعباسشيرين درخواه
35773420130100199610079111 بندرعباسفاطمه ربيعي نژاد
36773420130100218060079111 بندرعباسمحسني
37773420130100238130635111 بندرماهشهرزهرا عبادي
38773420130100209690075111 بوشهرامير بهزاد آرمند
39773420130100182420075111 بوشهرريحانه صيادان
40773420130100178960075111 بوشهرفريده اميري
41773420130100167330665111 بيجارحسيني
42773420130100260030569111 پارس آبادگلي فيضي
43773420130100226040005111 تبريزمهشيد اويژگان
44773420130100288650005111 تبريزيلدا عازمي
45773420130100187570468111 تنکابنهانيه مسيح شرقيان
46773420130100148770000111 تهرانالهام رودسري
47773420130100271360000111 تهرانالهه شفيعي
48773420130100232190000111 تهرانامير مسعود پرور
49773420130100190290000111 تهراناميري
50773420130100171260000111 تهرانآلا پريشان
51773420130100168910000111 تهرانخاکپور
52773420130100177870000111 تهرانزينب جمالي
53773420130100154430000111 تهرانشادي فلاح
54773420130100258940000111 تهرانشقايق موسوي
55773420130100241160000111 تهرانشهناز عزيزي
56773420130100235500000111 تهرانشيوا علينقي
57773420130100245570000111 تهرانفاطمه اناري زاده
58773420130100175670000111 تهرانفاطمه باقري
59773420130100174570000111 تهرانفاطمه حسنلو
60773420130100262400000111 تهرانفاطمه طاهر زاده
61773420130100169010000111 تهرانفرناز دادستان
62773420130100159940000111 تهرانمجتبي اکبري
63773420130100149870000111 تهرانمحيا يعقوبي
64773420130100170160000111 تهرانمريم عباسي
65773420130100163400000111 تهرانمليحه لعل دشتي
66773420130100206400000111 تهرانمهدي رعايايي
67773420130100213160000111 تهرانمهين سبزئي
68773420130100267910000111 تهراننازنين عبداللهيان
69773420130100147670000111 تهراننوروزي
70773420130100239910000111 تهراننيره احمدي
71773420130100194890544111 جلفاشاگردي
72773420130100263647558111 جمفاطمه آرين مهر
73773420130100212650477111 جويبارجواد عليزاده
74773420130100217720058111 خويعفت جبار زاده
75773420130100179880748111 داراب-فارسسميه پاکدل
76773420130100261100748111 داراب-فارسفرزانه نجفي
77773420130100164990646111 دزفولآزاده توکلي نژاد
78773420130100224960397111 دماوندياسمن عباسي
79773420130100240790469111 رامسرجواد فتاحي مقدم
80773420130100246400469111 رامسرسکينه بيگي
81773420130100189880469111 رامسرمهلا قنبري
82773420130100165104464111 رستم آبادمهناز سميع زاده
83773420130100257374384111 رضوانشهر-گيلانناهيد پور حميد
84773420130100172273973111 رودهنسايه خويي
85773420130100215250181311 ریزهرا رضائي
86773420130100228160098111 زاهدانپيمان قاسمي
87773420130100253520048111 ساريسمانه شاکري
88773420130100200010096111 سبزوارزهرا بازقندي
89773420130100162888179911 سپاهان شهر (اصفهان)نجمه سادات  سجاد
90773420130100244180035111 سمنانتارا   دولتخواهي
91773420130100279470078111 سيرجاننويده ماهاني
92773420130100195620036111 شاهرودمحمد يکه باش
93773420130100266520007111 شيراز-فارسآزاده يزداني
94773420130100151840007111 شيراز-فارسسارا جامعي
95773420130100223940007111 شيراز-فارسمحمد مهدي  بحرانکاني
96773420130100265420007111 شيراز-فارسمريم خليفه
97773420130100210570007111 شيراز-فارسمهسا صفر پور
98773420130100191110007111 شيراز-فارسنسرين هوشمند
99773420130100202250554111 عجب شيرشيوا پاشايي
100773420130100237100475111 فريدونکنارطاهره مهدي زاده
101773420130100255760435111 فومنمريم حسينيان
102773420130100216470976111 قاينزهرا خباز
103773420130100196200375111 قدسفاطمه جعفري
104773420130100250420375111 قدسمحمد حسن شيخ پور
105773420130100156081868611 قرچکسميه فريماني
106773420130100252781868611 قرچکمريم کثيري
107773420130100256986569111 قروه درجزينمرتضي نوروزي
108773420130100219380034111 قزوينعليرضا رحمان
109773420130100185350034111 قزويننزهت خوانساري
110773420130100153630003111 کرجصبا انتصاري
111773420130100188130076111 کرماناسما رياضي
112773420130100269180788111 کهنوجطبيه جزيني
113773420130100254574983111 گاليکشناهيد قرباني
114773420130100150480358111 گرمسارزهرا کشمير
115773420130100161650358111 گرمسارفاطمه احساني
116773420130100193107434111 لامردفاطمه ابراهيمي
117773420130100285520044111 لاهيجان-گيلانحميرا ورزند
118773420130100270940044111 لاهيجان-گيلانمريم سرافزار
119773420130100186230447111 لنگرودصديقه سعادتي
120773420130100166370586111 ماکوعمران محمود زاده
121773420130100231940055111 مراغه-آذربايجان   شرقيمريم مستملک يان
122773420130100198740737111 مرودشتعلي اصغر  احمدي
123773420130100233030667111 مريوانشينا محمدي
124773420130100268810649111 مسجدسليمانزهرا آشيان
125773420130100222650566111 مشگين شهرزهرا سروي
126773420130100204110009111 مشهدزهرا
127773420130100251140009111 مشهدسميه قريشي
128773420130100203010009111 مشهدفائزه حسن نژاد
129773420130100242180009111 مشهدمريم ضرابي نيا
130773420130100247420053111 ميانهمهدي خليلي
131773420130100282130576111 نقدهسنا قاسمي
132773420130100249840659111 نهاوندمحسن رضائي
133773420130100184960465111 نوشهرامير عباس نام آور
134773420130100157860336111 هشتگردشيرين رنجبر فر
135773420130100201800065111 همدانمريم کاظمي
136773420130100280300759111 ياسوجمهدي نوري پور
137773420130100197470089111 يزدمهديان

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی پیگیری کنید. خط 09395450755 در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی آماده‌ی پاسخگویی است.

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.