مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 24 آذر تا ساعت 08:00 روز 27 آذر

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420127300174750038111 اراکمريم جمشيديان   ثالث
2773420127300205020838111 اردستانآمنه العياري
3773420127300159870966111 اسفراينمرجان تربن
4773420127300126270008111 اصفهانالهه محسن زاده کرماني
5773420127300160320008111 اصفهانمسعود محمدي
6773420127300121900008111 اصفهانمهسا انصاري
7773420127300217300006111 اهوازنرگس حاتمي   مهر
8773420127300131020693111 ايلامفاطمه علي وبسي
9773420127300156650046111 آملليلا شفيق
10773420127300135320047111 بابلمحبوبه نقويان
11773420127300191770047111 بابلمرتضي قلي   زاده
12773420127300149750094111 بجنوردشکوفه اديب   پور
13773420127300187100094111 بجنوردفاطمه سلطاني
14773420127300210770043111 بندرانزليمرضيه کيائي
15773420127300142220079111 بندرعباسعلي رضايي
16773420127300208250079111 بندرعباسنجمه نصرت   آبادي
17773420127300115070635111 بندرماهشهرعاطفه کاميابي
18773420127300144370075111 بوشهرسارا اقبالي   شلمزاري
19773420127300120820339111 پاکدشتهاجر بابالويي
20773420127300171520005111 تبريزساناز علي   ابادي
21773420127300169000005111 تبريزشيما پروريزي خسرو شاهي
22773420127300184870005111 تبريزليلا رضا پور
23773420127300128420005111 تبريزمريم دستوري
24773420127300192850005111 تبريزنسرين آذري
25773420127300212920095111 تربت حيدريهالهه محولاتي
26773420127300195075335111 ترکمانچايمعصومه   عليمحمدي
27773420127300137470899111 تفتاعظم السادات زاده قرشي
28773420127300188170468111 تنکابنهادي نوروزي
29773420127300138550000111 تهراناعظم جعفر پور
30773420127300117220000111 تهرانانيسه جراحي
31773420127300145450000111 تهرانرباب عبادالهي
32773420127300172600000111 تهرانزهرا توراني
33773420127300163550000111 تهرانزهرا توکلي
34773420127300202800000111 تهرانزهرا طالبي
35773420127300225270000111 تهرانزينب خسرو   شاهي
36773420127300220900000111 تهرانسوگند حسيني
37773420127300193920000111 تهرانشهربانو شمالي
38773420127300179120000111 تهرانشهره برقاني   نژاد
39773420127300141150000111 تهرانطيبه کاظمي
40773420127300175820000111 تهرانعطيه مشهدي
41773420127300132100000111 تهرانفاطمه احمدي
42773420127300199370000111 تهرانفاطمه علياري
43773420127300189250000111 تهرانفاطمه فرزانه
44773420127300214070000111 تهرانليلا دشتي
45773420127300168920000111 تهرانمريم بن عباس
46773420127300185950000111 تهرانمريم سلطاني
47773420127300129500000111 تهراننرگس باشتني
48773420127300148670000111 تهرانهانيهع سادات عبدالله زاده
49773420127300223127558111 جمفاطمه جعفري   نژاد
50773420127300198307558111 جمفاطمه جوکار
51773420127300118300477111 جويبارصديقه کهنسال
52773420127300203870786111 جيرفتمريم ترکي
53773420127300207170989111 خاشذاکر رحيمي   دادکان
54773420127300125200568111 خلخالعطيه عابدي
55773420127300206100084111 خميني شهرراضيه پاکروان
56773420127300218370843111 درچه پيازمليحه صمدي
57773420127300164620646111 دزفولجعفري منش
58773420127300178050834111 دولت آباد-اصفهانسمانه جمالي
59773420127300180570469111 رامسرسعيده کاکوان
60773420127300130950376111 رباطکریمفاطيماه
61773420127300197224493111 رحيم آباد(گیلان)فاطمه زماني
62773420127300153420448111 رودسرراضيه بهزاد   نژاد
63773420127300124124656111 رويان-مازندرانمعصومه روياني
64773420127300161407556111 ريزافسانه رمضاني
65773420127300194000181311 ریالهه داوري
66773420127300136400098111 زاهدانقزاق
67773420127300186020776111 زرندمهلا نيک پور
68773420127300139620096111 سبزوارمرضيه حاتمي تبار
69773420127300123050096111 سبزوارمريم بازقندي
70773420127300183800035111 سمنانزهرا شکراني
71773420127300224200035111 سمنانفاطمه احساني
72773420127300204950035111 سمنانمريم کريم
73773420127300155579448111 سنخواستمعصومه اميني
74773420127300201720443111 سياهکلکبري مهمان   نواز
75773420127300219450078111 سيرجانمائده   بزرافشان
76773420127300122970386111 شازندفاطمه سادات   جمالي
77773420127300190700083111 شاهين شهرمرضيه نظر پور
78773420127300157720538111 شبستررقيه سليمي
79773420127300209320088111 شهر کردسميه شهباز
80773420127300134250007111 شيراز-فارسلاله نشاط
81773420127300166770007111 شيراز-فارسليلا عطايي
82773420127300154500007111 شيراز-فارسمهشيد معتمد راد
83773420127300196150977111 فردوسسيد احمد خراساني
84773420127300182720845111 فلاورجانپريسا مغرور
85773420127300116150034111 قزوينمرضيه مرندي
86773420127300173670037111 قمفهميه کريمي
87773420127300181650037111 قمفهيمه اقايوسفي
88773420127300200650037111 قممحمد ياني
89773420127300165700003111 کرجسميه جوادي
90773420127300133170076111 کرمانحسني رقيه
91773420127300211850067111 کرمانشاهمهشيد تخت تواني
92773420127300167851816111 کهریزکمهين   ذوالفقاري
93773420127300170450794111 کيشمرجان کاشاني
94773420127300143300049111 گرگانمهيا محمدي
95773420127300216220889111 لردگانهايده محموديان
96773420127300151270447111 لنگرودمريم قنبري
97773420127300226350334111 لواسانزهرا منصوري
98773420127300140070334111 لواسانمحمد رضا دامن سوز
99773420127300177974453111 لوشانليلا پور رحيم
100773420127300158800763111 ماهانزهرا رحيمي
101773420127300162477473111 مبارک آبادسهيلا هوشيار
102773420127300146520848111 مبارکه-اصفهانپريا درخش
103773420127300119370667111 مريوانحسين مرادي
104773420127300215150009111 مشهدفرشته شهدوست
105773420127300213000009111 مشهدمحدثه احساني زاده
106773420127300147600059111 مهاباد-آذربايجان غربيفروزان الله ويسي
107773420127300176900333111 نظرآبادافروز سليمي
108773420127300152350093111 نيشابورصديقه شوربايي
109773420127300221970336111 هشتگردسميرا منصور زارع
110773420127300222050759111 ياسوجحسيني
111773420127300127350089111 يزدفاطمه ازادي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی پیگیری کنید. خط 09395450755 در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی آماده‌ی پاسخگویی است.

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.