مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 17 آذر تا ساعت 08:00 روز 20 آذر

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1
773420126600221270893111 
ابرکوه
مژگان هوشمند
2
773420126600255950038111 
اراک
وحيده وحيدي
3
773420126600234620056111 
اردبيل
درسا بشگل
4
773420126600262850895111 
اردکان-يزد
فاطمه سادات همائي
5
773420126600229870895111 
اردکان-يزد
محمد کمالي فرد
6
773420126600167150687111 
ازنا
بهار سبزي
7
773420126600295450033111 
اسلام شهر
رويا برزگر
8
773420126600206400008111 
اصفهان
باقري
9
773420126600188470008111 
اصفهان
شيرين بهرامي زاده
10
773420126600276270008111 
اصفهان
علي اصغر رضوي
11
773420126600207470008111 
اصفهان
مرضيه عباسي
12
773420126600261770006111 
اهواز
روز به روحاني
13
773420126600211150063111 
آبادان
ژاله روداني
14
773420126600244750046111 
آمل
امين نظري
15
773420126600269370047111 
بابل
فروه حسين نژاد
16
773420126600156958766111 
بادرود
زهرا محمدي
17
773420126600198600555111 
بناب
اکرم رجب زاده
18
773420126600196450043111 
بندرانزلي
سارينا نوري
19
773420126600251650043111 
بندرانزلي
مرضيه کيايي
20
773420126600203170043111 
بندرانزلي
مهديه نوروزپور
21
773420126600240450635111 
بندرماهشهر
فاطمه جوکار
22
773420126600286400485111 
بهشهر
فائزه نقدي
23
773420126600292220075111 
بوشهر
سارا اقبالي شلمزاري
24
773420126600216520075111 
بوشهر
ليلا انجلاسي
25
773420126600170754386111 
پره سر
متين شکوري
26
773420126600273050578111 
پيرانشهر
سينا قر يشي
27
773420126600174050468111 
تنکابن
پگاه اصلاني
28
773420126600197520000111 
تهران
اشرف جباري
29
773420126600173970000111 
تهران
اکبر اميرارده جاني
30
773420126600252720000111 
تهران
الهه شاهين فر
31
773420126600237850000111 
تهران
انيسه جراحي
32
773420126600274120000111 
تهران
ثريا قاسمي
33
773420126600187400000111 
تهران
حديثه باقري
34
773420126600260700000111 
تهران
رضا عليزاده
35
773420126600178350000111 
تهران
زهرا سوهاني
36
773420126600199670000111 
تهران
زهرا محبي
37
773420126600258170000111 
تهران
سارا ادنوش
38
773420126600160620000111 
تهران
سارا محمدي
39
773420126600275200000111 
تهران
سايه وند
40
773420126600225570000111 
تهران
سحر بناساز
41
773420126600263920000111 
تهران
سميراميس وارسته
42
773420126600220200000111 
تهران
سنا رشيدي
43
773420126600223420000111 
تهران
شيرين شهسواري
44
773420126600189550000111 
تهران
فرشته تيموري
45
773420126600180870000111 
تهران
فهيمه حسين زاده
46
773420126600272970000111 
تهران
کتايون پازوکي
47
773420126600242600000111 
تهران
مرضيه سليمان حشمتي
48
773420126600284250000111 
تهران
مريم حيدري ثابت
49
773420126600248050000111 
تهران
معصومه باقري
50
773420126600264000000111 
تهران
مهين سبزئي
51
773420126600266150000111 
تهران
مونا پرتوي
52
773420126600164920000111 
تهران
مينا زمانيان
53
773420126600283170000111 
تهران
ندا کريمي
54
773420126600253800000111 
تهران
نفيسه جنت ابادي
55
773420126600183100000111 
تهران
يوسف زماني
56
773420126600277351653111 
جاجرود(خسروآباد)
معصومه حسن پور
57
773420126600215457558111 
جم
نسيبه فريد پناه
58
773420126600297600074111 
جهرم
فاطمه زارعيان
59
773420126600186320074111 
جهرم
فايزه افرينش
60
773420126600201020466111 
چالوس
زينب شهبازي
61
773420126600204250068111 
خرم   آباد-لرستان
سجاد فولادي
62
773420126600217600068111 
خرم   آباد-لرستان
مهري جمالي
63
773420126600257100068111 
خرم   آباد-لرستان
نسرين کرد عليوند
64
773420126600162770457111 
خرمدره
فاطمه قاسمي
65
773420126600182020064111 
خرمشهر
فايز محسن
66
773420126600219755464111 
خمارلو
رسول حاجي پور
67
773420126600171820388111 
خمين
مريم رضايي
68
773420126600177270696111 
دره شهر
نيلوفر مراد خاني
69
773420126600185250646111 
دزفول
شريفي
70
773420126600214370077111 
رفسنجان
فاطمه خيرمند
71
773420126600169300448111 
رودسر
مريم دل باخته
72
773420126600184170045111 
زنجان
شيما درگاهي
73
773420126600267220045111 
زنجان
صغري اکبري
74
773420126600191070096111 
سبزوار
فهيمه سپهري نيا
75
773420126600192158179911 
سپاهان شهر
نسرين پرتو
76
773420126600175120035111 
سمنان
سامي معينيان
77
773420126600163850035111 
سمنان
مهديه فرضي
78
773420126600209620066111 
سنندج
ثنا
79
773420126600200950036111 
شاهرود
عارفه اردکاني
80
773420126600222350083111 
شاهين شهر
زهرا عليپور
81
773420126600235700083111 
شاهين شهر
فريبا ناصري کيا
82
773420126600285320083111 
شاهين شهر
محمد امين شايق
83
773420126600158100083111 
شاهين شهر
مرضيه نظر پور
84
773420126600254874354111 
شفت
فاطيما لطفي
85
773420126600243670086111 
شهرضا
نسيم سالک
86
773420126600282100007111 
شيراز-فارس
شهره عابديان فرد
87
773420126600194300007111 
شيراز-فارس
شهلا مختار زاده
88
773420126600165000007111 
شيراز-فارس
صادق
89
773420126600179420007111 
شيراز-فارس
غلامحسين افسر
90
773420126600287470007111 
شيراز-فارس
ليلا کهن
91
773420126600232470007111 
شيراز-فارس
مائده محسني
92
773420126600259250007111 
شيراز-فارس
مينا مظفري
93
773420126600213304674111 
عباس آباد
فاطمه رشيدي
94
773420126600293300554111 
عجب شير
معصومه سيفي
95
773420126600280957539111 
عسلويه
ليلا حيدري
96
773420126600245823165611 
فردیس
ليدا حقيقت
97
773420126600208550747111 
فيروز   آباد-فارس
توران نامداري
98
773420126600265070398111 
فیروزکوه
محمدي راد
99
773420126600239000375111 
قدس
ارزو مهدوي
100
773420126600176200375111 
قدس
ليلا شافعي
101
773420126600278420034111 
قزوين
پروانه خداياري
102
773420126600271900034111 
قزوين
حميده افشار
103
773420126600168220034111 
قزوين
نرگس کريمايي
104
773420126600212220037111 
قم
خوشگفتار
105
773420126600205320087111 
کاشان
زهرا قلي زاده
106
773420126600210070087111 
کاشان
م رحيمي مفرد
107
773420126600172900003111 
کرج
بهاره شفيع پور
108
773420126600268300003111 
کرج
سهيلا رضا بيک
109
773420126600247970003111 
کرج
شهلا سلماني
110
773420126600157020003111 
کرج
وصال محمدي
111
773420126600193220076111 
کرمان
سارا حکمي
112
773420126600296520067111 
کرمانشاه
الهه عادلي
113
773420126600227720067111 
کرمانشاه
محيا ميرزايي
114
773420126600161700067111 
کرمانشاه
ناهيد کرمي
115
773420126600159174346111 
کوچصفهان
راضيه محبوب
116
773420126600270824346111 
کوچصفهان
سميه آقايي
117
773420126600224507434111 
لامرد
مائده محسني
118
773420126600228804453111 
لوشان
حافظ بهاديوند
119
773420126600190003177811 
محمدشهر-البرز
فاطمه رجبلو
120
773420126600256020737111 
مرودشت
زهرا عمادي
121
773420126600294373177611 
مشکين دشت
مريم قلي زاده
122
773420126600291150009111 
مشهد
بيتا فاطمي
123
773420126600181950009111 
مشهد
عطيه مهدوي رفيع
124
773420126600155870009111 
مشهد
محبوبه صادقي
125
773420126600202100009111 
مشهد
مريم حسني
126
773420126600241520009111 
مشهد
مريم دهخوارقاني
127
773420126600218670009111 
مشهد
مريم رحيمي
128
773420126600279500009111 
مشهد
مهتاب فياض
129
773420126600230320009111 
مشهد
ندا صميمي
130
773420126600246900009111 
مشهد
هما شريفي فر
131
773420126600166073169111 
ملارد
فاطمه انصاري
132
773420126600195370484111 
نکا
سکينه يدالهي
133
773420126600238920484111 
نکا
مطهره دوستي
134
773420126600226650465111 
نوشهر
معصومه غفاري
135
773420126600233550093111 
نيشابور
وحيدرضا خواهاني
136
773420126600281020336111 
هشتگرد
الهام نوريان
137
773420126600236770884111 
هفشجان
علي
138
773420126600231400089111 
يزد
پرديس سراجيه

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی پیگیری کنید. خط 09395450755 در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی آماده‌ی پاسخگویی است.

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.