مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:30 روز 10 آبان تا ساعت 09:00 روز 12 آبان

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420122800079300038111 اراکفاطمه مرادي
2773420122800068100038111 اراکنگين خطيبي
3773420122800069170838111 اردستاننعيمه نعيمي
4773420122800014170966111 اسفرايننسيم برآبادي
5773420122800078220676111 اسلام آبادغرب (کرمانشاه)زينب محمدپور
6773420122800070620008111 اصفهانمحبوبه ضيايي
7773420122800039800008111 اصفهانالهه نيک نژاد
8773420122800041324495111 املشسپيده خير انديش
9773420122800049920006111 اهوازسولماز علي   نژاد
10773420122800016320693111 ايلامزهرا فتح الهي
11773420122800030123976111 آبسردمهناز بخشي
12773420122800022150047111 بابلفائزه نادري
13773420122800061570094111 بجنوردطبري
14773420122800023220079111 بندرعباسمائده حسيني
15773420122800062650075111 بوشهرمعصومه فرهنگي دواني
16773420122800013100665111 بيجارشهين باقري
17773420122800045620005111 تبريزپريسا اليلو
18773420122800046701933811 تجریشاميرحسين کندي
19773420122800065875335111 ترکمانچايمعصومه علي محمدي
20773420122800080750000111 تهرانيگانه موسوي
21773420122800076070000111 تهرانشبنم خوشکار
22773420122800073850000111 تهرانمريم هژير
23773420122800067020000111 تهرانفاطمه تجلي
24773420122800059050000111 تهرانمريم ايزد بخش
25773420122800050370000111 تهرانالهه گوگردي
26773420122800042400000111 تهراناکرم محمودي
27773420122800036570000111 تهرانفاطمه تيموري
28773420122800035500000111 تهرانسارا دولتي
29773420122800031200000111 تهرانليلا زعيم زاده
30773420122800029670000111 تهرانفاطمه صادقي
31773420122800028600000111 تهراناشرف موسوي
32773420122800019550000111 تهرانليلي سعادتي
33773420122800018470000111 تهراناختر فرامرزي
34773420122800015250000111 تهرانآرزو دالوند
35773420122800071704487111 چابکسرکوثر عبداله زاده
36773420122800037650989111 خاشصالح  موسوي
37773420122800048850469111 رامسرمريم خسروي
38773420122800077150048111 ساريفرشته پزشکي
39773420122800026450048111 ساريشقايق عبدي
40773420122800064800885111 سامان- چهارمحال و بختيارياعظم صفاري
41773420122800082900035111 سمنانفاطمه کاشفي
42773420122800024304336111 سنگرمحمد راستاد
43773420122800033350036111 شاهرودحديثه دولتشاهي
44773420122800052520007111 شيراز-فارسکشاورز
45773420122800047770007111 شيراز-فارسصادق
46773420122800074920476111 قائم شهرگلدسته کاظمي
47773420122800017401868611 قرچکمعصومه وحيد هاشمي
48773420122800066950037111 قمنفيسه دهقاني
49773420122800044550037111 قمهما بوزاري
50773420122800020000037111 قمامير حسين گودرزي
51773420122800060500003111 کرجالهه مجيدي
52773420122800051450003111 کرجآتنا کريمي
53773420122800043470067111 کرمانشاهمحيا بختياري منش
54773420122800025370067111 کرمانشاهبهاره کاظمي
55773420122800021070889111 لردگانهايده محموديان
56773420122800081823177811 محمدشهر-البرزفاطمه سليمي
57773420122800038720349111 محمديهپريسا افلاطوني
58773420122800027520349111 محمديهمحدثه عبدالهي
59773420122800032270463111 محمودآباد- مازندرانحميده بابائي
60773420122800034420009111 مشهدليلا هاشمي
61773420122800063720085111 نجف آبادسما سبحاني
62773420122800075000576111 نقدهزهرا رضواني
63773420122800072770484111 نکاسيده فاطمه ميربخشي
64773420122800040250659111 نهاوندزهرا ملکي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی پیگیری کنید. خط 09395450755 در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی آماده‌ی پاسخگویی است.

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.