مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 5 آبان تا ساعت 10:00 روز 8 آبان

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420122400154256997111 ارکوازبشري کرمي
2773420122400185700966111 اسفراينفهيمه مجيدي
3773420122400190450008111 اصفهانشهرام مومني
4773420122400188920008111 اصفهانمولود مومن   بيک
5773420122400203620006111 اهوازشهرزاد نوري
6773420122400187850887111 بروجنسهيلا ناصري
7773420122400201470796111 بستکشهين عزت
8773420122400139370753111 بندرگناوهمسعود ليراوي
9773420122400173420635111 بندرماهشهرمرضيه صفا   نژاد
10773420122400171270075111 بوشهررستا مصلحي
11773420122400135070075111 بوشهرشراره شاه   زماني
12773420122400217050339111 پاکدشتفرزانه غلامي
13773420122400186770005111 تبريزصابر حقيقي
14773420122400211600468111 تنکابنمحبوبه يزدان   پناه
15773420122400205770000111 تهرانمريم حيدري
16773420122400195820000111 تهرانفاطمه احدي
17773420122400194750000111 تهرانريحانه تاج   بخش
18773420122400192600000111 تهرانهديه اوجاق   زاده
19773420122400184620000111 تهرانهانيه وحدتي
20773420122400180320000111 تهراننرگس صادقي
21773420122400168670000111 تهرانفرناز ايران   نژاد
22773420122400164370000111 تهرانزينب جمالي
23773420122400162220000111 تهرانزهرا مومن   زاده
24773420122400160070000111 تهرانشهرزاد اصغري
25773420122400156400000111 تهرانليلا جوکار
26773420122400147350000111 تهرانسعيده قنبري
27773420122400146270000111 تهرانسولماز مشرقي
28773420122400144120000111 تهرانبنفشه مونسي   راد
29773420122400141900000111 تهرانالهام مروتي
30773420122400140820000111 تهرانمحمود توتونچي
31773420122400137220000111 تهرانفاطمه حقيقي
32773420122400166520074111 جهرمعلي دراجي
33773420122400189000477111 جويباررضيه ورداسبي
34773420122400212674487111 چابکسرسحر رمضاني
35773420122400208004487111 چابکسرکوثر عبدالله   زاده
36773420122400143050068111 خرم   آباد-لرستانطيبه بيرانوند
37773420122400157470799111 دهبارززهرا محسني
38773420122400182470448111 رودسرسحر نوري
39773420122400169750448111 رودسرعاطفه حسين   زاده
40773420122400142970448111 رودسرمونس اکبر پور
41773420122400136150847111 زرين شهرزهرا قرباني
42773420122400172350048111 ساريمريم لطفي
43773420122400216970885111 سامان-چهارمحال   و بختياريسميه رحيمي
44773420122400177720668111 سقزفاطمه سادات   موسوي
45773420122400209070036111 شاهرودمحمد يکه باش
46773420122400207920088111 شهر کردمژگان درعلي
47773420122400170200088111 شهر کردهانيه عبدالهي
48773420122400196900647111 شوشمعصومه حسن   پور
49773420122400213750007111 شيراز-فارسسيد حسين تقوي
50773420122400210520007111 شيراز-فارسصادق رضاييان
51773420122400206850007111 شيراز-فارسمائده دولتي   زاده
52773420122400198050007111 شيراز-فارسسميرا محمدي   نژاد
53773420122400178800007111 شيراز-فارسصادق
54773420122400174500007111 شيراز-فارسحليمه راستي
55773420122400183550656111 فامنينسيد حسين حسني
56773420122400145201868611 قرچکمريم کثيري
57773420122400197970034111 قزوينرقيه افشار
58773420122400161150034111 قزوينزماني
59773420122400158550037111 قمامنه محقق
60773420122400138300037111 قمفرزانه آزاد
61773420122400193670076111 کرمانسميرا حسيني   رنجبر
62773420122400175570067111 کرمانشاهفاطيما عزيزي
63773420122400159620067111 کرمانشاهفاطمه زهرا   مويدي
64773420122400179870358111 گرمسارحسيني
65773420122400200400334111 لواساننيره شکري
66773420122400214824453111 لوشانحافظ بهاديوند   چگيني
67773420122400165450394111 مامونيهشکوفه شعباني
68773420122400181400848111 مبارکه-اصفهاننهال محسني
69773420122400199120463111 محمودآباد-مازندرانفاطمه صداقت
70773420122400176650463111 محمودآباد-مازندرانزينب حمزوي
71773420122400215900009111 مشهدنيکناز اتحاد
72773420122400204700009111 مشهدرقيه اربابي
73773420122400167600009111 مشهدفاطمه علي پور
74773420122400202550556111 ملکانيونس زرين   کلاه
75773420122400155320699111 مهرانپرستو رضائي
76773420122400191520093111 نيشابورهما مداح
77773420122400163300337111 ورامینسعيد ماهوتچي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی پیگیری کنید. خط 09395450755 در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی آماده‌ی پاسخگویی است.

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.