مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 14 مهر تا ساعت 07:00 روز 17 مهر

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420120300148150893111 ابرکوهفاطمه صالح   خواه
2773420120300111250893111 ابرکوهحميد ملک نيا
3773420120300130428178911 ابريشموحيد ستاري
4773420120300088578178911 ابريشماعظم رضايي
5773420120300112320676111 اسلام آبادغرب (کرمانشاه)ناهيد نيازي   نژاد
6773420120300152820033111 اسلام شهررويا برزگر
7773420120300163020008111 اصفهانامير توکلي
8773420120300161870008111 اصفهانالهه محسن   زاده کرماني
9773420120300124600008111 اصفهانالهام زارعي
10773420120300099770008111 اصفهانالهه شجاعيان
11773420120300139100473111 اميرکلافرزانه صفر   تبار
12773420120300164100006111 اهوازسولماز   علاسوند
13773420120300106500693111 ايلامزهرا فتح الهي
14773420120300138020439111 آستاراخسرو پور کرمي
15773420120300077370046111 آملامين نظري
16773420120300083209779111 آيسکزهره بني اسد
17773420120300129970047111 بابلنسترن اسراري
18773420120300084270047111 بابلزهرا احمدي
19773420120300103270756111 برازجانهما کماليان
20773420120300115550079111 بندرعباسپرستو عظيمي
21773420120300073070079111 بندرعباسفاطمه درپرش
22773420120300057120079111 بندرعباسسنا صفوي
23773420120300134727557111 بندرکنگانبهنوش شريف   زاده
24773420120300118770753111 بندرگناوهمسعود ليرواي
25773420120300060728143111 بهارستان (اصفهان)محمد قيومي
26773420120300081050485111 بهشهرحميده فلاحت   گر
27773420120300127820075111 بوشهرهستي افتخار
28773420120300110171658111 پردیسسارا صالح
29773420120300140550348111 تاکستانيلدا رحماني
30773420120300121370005111 تبريزترلان پاک   روان
31773420120300058200005111 تبريزبهاره کامياب
32773420120300135800095111 تربت حيدريهسيده محبوبه   رضوي
33773420120300082125335111 ترکمانچايمعصومه علي   محمدي
34773420120300162950000111 تهرانزهرا سياهپوش
35773420120300155050000111 تهرانمرجان شورچه
36773420120300151750000111 تهرانالهه حبيبي
37773420120300144850000111 تهرانجواد خشنود
38773420120300143770000111 تهرانزهرا ساعي
39773420120300137950000111 تهرانمرجان بسم
40773420120300136870000111 تهرانبخشي
41773420120300132570000111 تهراننسترن
42773420120300126750000111 تهرانغزال بي بک   آبادي
43773420120300120300000111 تهرانهايده پرنياني
44773420120300117700000111 تهراناکبر نجفي
45773420120300097620000111 تهرانوحيد   پوراسماعيلي
46773420120300096550000111 تهرانساعده چوپاني
47773420120300090100000111 تهرانسروان حسين   رحمت خواه
48773420120300089650000111 تهرانسعيد رحيمي
49773420120300080970000111 تهرانزهرا
50773420120300061800000111 تهرانزهرا گيلاني
51773420120300156120544111 جلفامينو کياني
52773420120300075227558111 جمفاطمه نظري
53773420120300091170466111 چالوسزينب شهبازي
54773420120300056050466111 چالوسمحدثه شهبازي   جيرکل
55773420120300150670469111 رامسرمريم خسروي
56773420120300076300469111 رامسرمهلا قنبري
57773420120300072000181311 ریافسانه انصاري
58773420120300119850048111 ساريمعصومه يوسفي
59773420120300093320039111 ساوهبهراد سردشتي
60773420120300154970096111 سبزوارمريم نورافشان
61773420120300101128179911 سپاهان شهر (اصفهان)طاهره ملکيان
62773420120300086428179911 سپاهان شهر (اصفهان)الهه بهرامي
63773420120300109720035111 سمنانريحانه سيد   ترابي
64773420120300098700035111 سمنانمريم طناني
65773420120300157200066111 سنندجروژين احمدي
66773420120300055970036111 شاهرودسمانه برادران
67773420120300102200088111 شهر کردپرستو خسرواني
68773420120300146000007111 شيراز-فارسمنيره کياني
69773420120300123520007111 شيراز-فارسفرزانه سلامت
70773420120300107573165611 فردیسوفايي نژاد
71773420120300133650939111 فريمانزينب مرادي
72773420120300105420435111 فومنسمانه يوسف   پناه
73773420120300054900398111 فیروزکوهفاطمه سراج
74773420120300116620476111 قائم شهرگلدسته کاظمي
75773420120300160800034111 قزوينمريم طهماسبي
76773420120300122450034111 قزوينثريا سبحاني
77773420120300104350034111 قزوينزهرا احمدي
78773420120300095470037111 قمزهرا سپهري
79773420120300074150037111 قمامير حسين   رفاهي
80773420120300125670655111 کبودرآهنگمجيد اسد بيگي
81773420120300149220003111 کرجليلا حسن پور
82773420120300131500003111 کرجفرنوش حبيبي
83773420120300087500003111 کرجسپيده عربلو
84773420120300108650076111 کرمانزينب حاکمي
85773420120300153900067111 کرمانشاهالهام کرجي
86773420120300059270358111 گرمسارمنصوره هاشمي
87773420120300053825685111 گيويحامد
88773420120300094400044111 لاهيجان-گيلانفرشته   ابوالقاسمي
89773420120300062870447111 لنگرودمحدثه مرادي
90773420120300085350848111 مبارکه-اصفهانزهرا ندافي
91773420120300100050054111 مرندنيايش حسن   ابادي
92773420120300147070009111 مشهدفيروزه شفيقي
93773420120300128900053111 ميانهگلسا حنيفه
94773420120300113400464111 نورميثم مشايخي
95773420120300142700683111 نورآباد (لرستان)احمدي
96773420120300079520749111 ني ريزرضيه گرگين
97773420120300114470093111 نيشابورشاکري
98773420120300145920336111 هشتگردشمس الهي
99773420120300078454489111 واجارگاهزهرا حسن پور
100773420120300141620337111 ورامینمريم شريف خو

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.