مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 10:00 روز 12 مهر تا ساعت 07:00 روز 14 مهر

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420120000132200056111 اردبيلريحانه هاشمي
2773420120000123150057111 اروميهولي صفامنش
3773420120000114100057111 اروميهسبحان موسوي
4773420120000131120008111 اصفهاننرگس زماني
5773420120000111870008111 اصفهاننرجس سپه کار
6773420120000105050008111 اصفهانز دهقاني
7773420120000112950006111 اهوازمهسا صدريان
8773420120000122073976111 آبسردحامد کربلايي
9773420120000120920043111 بندرانزليندا بهرامي   نژاد
10773420120000126370339111 پاکدشتمليحه علي
11773420120000116255877111 پلدشتسکينه داستار
12773420120000110801933811 تجریشبهاره حبيبي
13773420120000133270000111 تهرانالهام   ابوالفضلي
14773420120000130050000111 تهرانفرزانه ولي پور
15773420120000125300000111 تهرانقدرتي
16773420120000121000000111 تهرانرضا گلمحمدي
17773420120000115170000111 تهراندنيا محمد زاده
18773420120000104970000111 تهرانزهرا عطايي
19773420120000113020068111 خرم   آباد-لرستانرضوان ايزدي
20773420120000108270397111 دماوندحميده مهديزاده
21773420120000128520638111 رامهرمززهرا گلابي
22773420120000127450035111 سمناننرگس حيدري
23773420120000169100066111 سنندجرضوان مردوخي
24773420120000117320007111 شيراز-فارسهاجر فقيهي
25773420120000106120946111 شيروانسحر علي محمدي   زارع
26773420120000118400436111 صومعه سرامريم رضا زاده
27773420120000129600037111 قمزهرا بختياري
28773420120000109350076111 کرمانمجتبي اسمعيلي
29773420120000107203199111 کمالشهرفاطمه خاني   گوآباد
30773420120000134354346111 کوچصفهانمحمود
31773420120000124220394111 مامونيهاصفهاني
32773420120000119470667111 مريوانسميه رحماني

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.