مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 12:00 روز 4 مهر تا ساعت 08:00 روز 7 مهر

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420119300051220008111 اصفهانالهام رحيمي   منش
2773420119300049703168611 اندیشهمهسا محمد   زاده
3773420119300066720006111 اهوازصدريان زاده
4773420119300054450046111 آملزهرا عليزاده
5773420119300067800000111 تهرانفاطمه فرزانه
6773420119300065650000111 تهرانليلا صحبتي
7773420119300061350000111 تهرانزهرا کفشوندي
8773420119300059820000111 تهرانزمانيان
9773420119300058750000111 تهرانسعيده حسن پور   سيدلر
10773420119300056600000111 تهرانزهره لطيفي
11773420119300052300000111 تهرانليلا اسدي
12773420119300047550000111 تهراننازنين   عبدالهيان
13773420119300048629431111 درقنرگس صالحي
14773420119300053370098111 زاهدانکوثر ميرشکار
15773420119300050150048111 ساريفاطمه اسدي
16773420119300060278179911 سپاهان   شهر(اصفهان)ريحانه جمدي
17773420119300068870007111 شيراز-فارسفرزانه سلامت
18773420119300064573369111 طالقانبهمن اسحاقي
19773420119300046474674111 عباس آبادکبري خدا بخشي
20773420119300057671868611 قرچکمريم کثيري
21773420119300055520076111 کرماننرگس حميديان
22773420119300062420437111 هشتپر (توالش   گیلان)حميده رستم   تاش
23773420119300063500065111 همداننسيم مشتري
24773420119300045400759111 ياسوجحسيني

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.