مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 24 شهریور تا ساعت 09:00 روز 27 شهریور

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420118200185770838111 اردستاننعيمه نعيمي
2773420118200203700057111 اروميهپيمان پور   احمد
3773420118200182550057111 اروميهمريم برجي   نژاد
4773420118200169820745111 استهبانزهرا مهدي پور
5773420118200183623168611 اندیشهمينا امير پور
6773420118200210600006111 اهواززهرا شيخي
7773420118200204770006111 اهوازسيد امين سيد   طبيب
8773420118200172420006111 اهوازامين بحريني
9773420118200168750739111 آبادهسيد -حسين   هاشمي
10773420118200186850756111 برازجانغزاله تيموري
11773420118200214900069111 بروجردليلا راستي
12773420118200190520069111 بروجردگودرزي
13773420118200215970079111 بندرعباسکمال ناظميان
14773420118200192677557111 بندرکنگانحق شناس
15773420118200216053761111 پرندنفيسه فضل   الهي
16773420118200163370005111 تبريزعليرضا ناطق
17773420118200217120000111 تهراننسترن رياحي
18773420118200212750000111 تهرانمينا داودي
19773420118200200470000111 تهرانجودت
20773420118200187920000111 تهرانسينا جنتي   خواه
21773420118200173500000111 تهرانامير شاهي
22773420118200166600000111 تهرانشکوه کوشان
23773420118200165520000111 تهرانساغر فرج زاده
24773420118200162300000111 تهرانسيده سميرا   معروف
25773420118200161220000111 تهرانحميده ناصحيان
26773420118200160150000111 تهرانمريم تقدير
27773420118200171350068111 خرم   آباد-لرستانپرستو احمديان
28773420118200207000084111 خميني شهرراضيه پاکروان
29773420118200176720646111 دزفولزهره شريفي   اصل
30773420118200179950469111 رامسرمحدثه گل   محمدي
31773420118200178870448111 رودسرمهسا احمدي
32773420118200193750181311 ریسارا تويسرکان
33773420118200195900986111 زابلمعصومه خواجه   دادي
34773420118200181470045111 زنجانزهرا نوروزي
35773420118200206920048111 ساريفاطمه اسدي   سمسکنده
36773420118200189070048111 ساريمرجان عرب
37773420118200188000035111 سمنانفاطمه کاشفي
38773420118200180400035111 سمنانمريم اقبال   پور
39773420118200177800035111 سمنانريحانه اسدي
40773420118200211670007111 شيراز-فارسمرضيه محمودي
41773420118200198120007111 شيراز-فارسراضيه صفوي
42773420118200196970007111 شيراز-فارسزهرا قناعت
43773420118200191600007111 شيراز-فارسزهرا
44773420118200208073485111 ضياءآبادمريم طهماسبي
45773420118200197050977111 فردوسمهديه افقويي
46773420118200199209566111 قاسم آبادسميه حسيني
47773420118200213820087111 کاشانمحسن ظهير
48773420118200159703183611 کرج-(مهرشهر)ناهيد محمدي
49773420118200167670076111 کرمانسيد اسماعيل   زينلي
50773420118200175650358111 گرمسارشهرام تنکبار
51773420118200218200447111 لنگرودمليحه محمدي
52773420118200209154453111 لوشانحافظ بهاديوند
53773420118200201553177811 محمدشهر-البرزفاطمه سليمي
54773420118200194820009111 مشهديگانه علوي   مقدم
55773420118200164450009111 مشهدکيميا پور   معظمي
56773420118200205850657111 ملايرمعصومه حبيبي
57773420118200184700085111 نجف آبادفاطمه باقر   پور
58773420118200170270659111 نهاوندمحمد امين   زمانيان
59773420118200202620065111 همدانسجاد حسيني
60773420118200174570065111 همدانمهسا   آقاجانيان

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.