مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 8 شهریور تا ساعت 09:00 روز 10 شهریور

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773940116501399470056111 اردبيلالهام رجايي
2773940116501416320736111 اردکان-فارسمريم ستوده
3773940116501410870033111 اسلام شهرحسين عليزاده
4773940116501438720008111 اصفهاننگين فروزنده
5773940116501435500008111 اصفهانالهه باقري
6773940116501388270008111 اصفهانحميد بوروني
7773940116501383904495114 املشحامد عبدالله   پور
8773940116501411950006111 اهوازمينا وردي
9773940116501415250537111 آذر شهرمريم بهجتي
10773940116501359977588111 باشتزهره درخشان
11773940116501413100669111 بانهنسيم احمدپناه
12773940116501414170069111 بروجردليلا راستي
13773940116501401828858111 بنزهرا احمدي
14773940116501407276356111 بندرامام   خمينيالهه ملکي
15773940116501404056356111 بندرامام   خمينيجواد کشاورز
16773940116501418470005111 تبريزخديجه   طباطبايي
17773940116501376000005111 تبريزندا مايلي
18773940116501447770000111 تهرانمعصومه عباسي
19773940116501445620000111 تهراننسرين   عباسنژاد
20773940116501443470000111 تهرانفرنوش مقدم
21773940116501437650000111 تهرانشبنم   کريمي-عباسي
22773940116501433350000111 تهرانسيده راضيه   شاهرخي
23773940116501427520000111 تهرانمرجانه قاسمي
24773940116501425370000111 تهرانفرخنده   امينيان
25773940116501423220000111 تهرانفاطمه تجلي
26773940116501422150000111 تهرانمينا کردي
27773940116501421070000111 تهراننازنين شيرازي
28773940116501406200000111 تهرانالهام حسني
29773940116501405120000111 تهرانزهره ترابي
30773940116501400750000111 تهرانکوثر رهبر
31773940116501397320000111 تهرانمحمد ادريس   زاده
32773940116501396250000111 تهرانمژگان خوش ابي
33773940116501389350000111 تهرانمهسا ميکائيلي
34773940116501386120000111 تهرانتقي پور
35773940116501385050000111 تهرانصبا کاظمي
36773940116501384970000111 تهراننجمه جليلوند
37773940116501378150000111 تهرانزهرا زال پور
38773940116501377070000111 تهرانحورا
39773940116501375920000111 تهرانمجتبي اکبري
40773940116501372700000111 تهراننگين سادات   حسيني
41773940116501369100000111 تهرانحسيني
42773940116501366870000111 تهرانوارسته
43773940116501365800000111 تهرانمهسا غفاري
44773940116501364720000111 تهرانپريسا دارابي
45773940116501361500000111 تهرانمعصومه خداقلي   پور
46773940116501357820000111 تهرانآشتياني
47773940116501412020000111 تهرانپرستو ميرزائي
48773940116501360420000111 تهرانفاطمه اصفهاني
49773940116501420000658111 تويسرکانعطيه   چراغعليئي
50773940116501424300477111 جويبارمريم دومهري
51773940116501367955355111 خسرو شهرشيما پرويزي   خسروشاهي
52773940116501442409936111 راسکمحدثه عرب   خزايي
53773940116501398400469111 رامسرمعصومه ساساني
54773940116501392950469111 رامسرافسانه   جوربنيان
55773940116501393020077111 رفسنجانفاطمه خيرمند
56773940116501426450448114 رودسرمريم موسوي   نيا
57773940116501379220048111 ساريربابه جعفري   تويه
58773940116501362570048111 ساريليلا رحيمي
59773940116501380670035111 سمنانفهيمه طوسي
60773940116501446700443114 سياهکلفاطمه تقوايي
61773940116501371620088111 شهر کردسيده صفورا   محمدي
62773940116501373773361811 شهرجديدهشتگردسمانه زارع
63773940116501370550335111 شهریارندا عيوضي
64773940116501441320007111 شيراز-فارسمريم جمالي
65773940116501402900007111 شيراز-فارسفتانه   شوشتريان
66773940116501428600939111 فريمانرضوي فرد
67773940116501363651868611 قرچکمريم کثيري
68773940116501395170034111 قزوينفاطمه آيتي   غفاري
69773940116501382820034111 قزوينسحر   نيکمردنمين
70773940116501387200037111 قمبتول المرهون
71773940116501381750037111 قمطيبه معصومي
72773940116501431200003111 کرجمعصومه نصيري
73773940116501408350003111 کرجمينا يوسف   زاده
74773940116501429670076111 کرمانسمانه معصومي
75773940116501394100076111 کرمانالهام عامري
76773940116501436570067111 کرمانشاهرشيدي
77773940116501409420067111 کرمانشاهمريم تيموري
78773940116501390800546111 کليبرمعصومه مطاهري
79773940116501419550447114 لنگرودحديثه رحيمي
80773940116501439800463111 محمودآباد-مازندرانحميده بابائي
81773940116501403970055111 مراغه-آذربايجان   شرقيمهرناز   وندجليلي
82773940116501434420566111 مشگين شهرندا دادگري
83773940116501374850009111 مشهدهانيه بياني
84773940116501358900009111 مشهدسمانه محجوب
85773940116501444550699111 مهرانمحمدرضا کاوسي
86773940116501417400699111 مهرانصيدي
87773940116501440253491311 مهرگانزهرا متوليان
88773940116501368020464111 نورزهرا قاسمي
89773940116501430120749111 ني ريزرضيه گرگين
90773940116501432270759111 ياسوجنرگس اردشير   نيک
91773940116501391870089111 يزدمريم زارعي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.