مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 1 شهریور تا ساعت 09:00 روز 3 شهریور

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420115800131370056111 اردبيلمريم حسيني   مجد
2773420115800127700056111 اردبيلوحيده رحيمي
3773420115800158150895111 اردکان-يزدطيبه السادات   رفيعي
4773420115800121250057111 اروميهالف جانفرا
5773420115800157070008111 اصفهانمهسا بياتي
6773420115800156000008111 اصفهانمهناز جعفري
7773420115800118650008111 اصفهانآمنه شمس
8773420115800100920008111 اصفهانعبدالهي
9773420115800098570008111 اصفهانعطيه جعفري
10773420115800082000008111 اصفهاناحسان مرشد
11773420115800116500343111 الوندازيتا خنجري
12773420115800071800648111 انديمشکمحسن گلي زاده
13773420115800096420006111 اهواززهرا قنواتي
14773420115800094270006111 اهوازسيد محمد   آذرنگ
15773420115800068200006111 اهوازايران بهادري
16773420115800137820693111 ايلاممحمدرضا يوسفي
17773420115800149100359111 ايوانکيمحسن رحماني   نژاد
18773420115800166120444111 آستانه اشرفيهفاطمه شريف   پور
19773420115800108520444111 آستانه اشرفيهباران مرادي
20773420115800120170047111 بابلفائزه نادري
21773420115800119720069111 بروجردمصطفي وند
22773420115800159220487111 بندر گزسيد فاطمه   جلالي
23773420115800093200043111 بندرانزليصديقه شمسي
24773420115800078320043111 بندرانزليندا بهرامي   نژاد
25773420115800075100043111 بندرانزليآذر منصوبي
26773420115800117570635111 بندرماهشهرناخداشکاري
27773420115800105300339111 پاکدشتمليحه علي
28773420115800081920339111 پاکدشتفاطمه صالحاني
29773420115800138901658111 پردیسفاطمه عرب
30773420115800145800005111 تبريزويدا موسوي
31773420115800097500005111 تبريزفاطمه سعدي
32773420115800132450468111 تنکابنخجسته
33773420115800072870468111 تنکابنمعصومه شعباني   نژاد
34773420115800144720000111 تهرانسولماز بصيرت
35773420115800143650000111 تهرانشيرين شمسايي
36773420115800139970000111 تهراننهال افشار
37773420115800136750000111 تهرانمحبوبه محلوجي   قمي
38773420115800129850000111 تهرانمارال الهامي
39773420115800128770000111 تهرانپريسا منصوري
40773420115800111120000111 تهرانهانيه زارع
41773420115800109600000111 تهرانرقيه محبي
42773420115800106370000111 تهرانپريسا رضائي
43773420115800091050000111 تهرانابوالفضل   ديانت
44773420115800087370000111 تهراننيره احمدي
45773420115800084150000111 تهرانبهاره حبيبي
46773420115800079400000111 تهرانعليرضا   استرابي
47773420115800074020000111 تهرانمونا عباس پور
48773420115800073950000111 تهرانمريم کرباسيان
49773420115800069270000111 تهرانزمانيان
50773420115800147950944111 جاجرممحمد محمدپور
51773420115800146870544111 جلفاسعيده فضلي
52773420115800076177558111 جمحسن منصوري
53773420115800066050068111 خرم   آباد-لرستانزينب زنگنه
54773420115800088450064111 خرمشهرمحمد حسين   قورناوي
55773420115800092124339111 خشکبيجارسهيلا ايزدي
56773420115800110050434111 خماممرضيه   ذوالفقاري
57773420115800113270646111 دزفولشهناز کرمي   منش
58773420115800104220646111 دزفولميلاد پور   محمود
59773420115800123400469111 رامسرمحدثه گل   محمدي
60773420115800151624464111 رستم آبادثمره مهري
61773420115800102070045111 زنجانفاطمه نظري
62773420115800112200048111 ساريعاطفه ورياني
63773420115800126620885111 سامان-چهارمحال   و بختياريوحيده رحي
64773420115800153770668111 سقزفرشته فائز
65773420115800101000035111 سمنانفاطمه کاشفي
66773420115800148024336111 سنگرمهتاب فلاح
67773420115800086300386111 شازندنسيبه زينلي
68773420115800134600598111 شاهيندژرسولي
69773420115800067120088111 شهر کردگل آرا توکلي
70773420115800065970007111 شيراز-فارسليلا دهقاني
71773420115800089527395111 صفاشهرقاسم شريفي
72773420115800090970436111 صومعه سرافاطمه توسلي
73773420115800080850977111 فردوساميرحسين   سعادتي
74773420115800083070476111 قائم شهرسارا رحيمي   علي آبادي
75773420115800142570034111 قزوينسيده فاطمه   ختمي تاجاني
76773420115800070720034111 قزوينمينا فرح بخش
77773420115800107450037111 قممحمدرضا کريمي
78773420115800125550003111 کرجسمانه کريمي
79773420115800122320003111 کرجمعصومه   شکرزاده
80773420115800114350003111 کرجزهرا نظري
81773420115800150553199111 کمالشهرندا حيدري
82773420115800141500877111 گلپايگانمرضيه حسيني
83773420115800154850447111 لنگرودمريم ايران   دوست
84773420115800095354453111 لوشانزهرا شمسيني   غياثوند
85773420115800160670349111 محمديهفهيمه شريفي
86773420115800135670055111 مراغه-آذربايجان   شرقيمهرناز   وندجليلي
87773420115800133520737111 مرودشتمدينه جعفري
88773420115800152700009111 مشهدفضلي
89773420115800115420009111 مشهدفرشته جعفري
90773420115800099650009111 مشهدعليرضا زارع
91773420115800085220009111 مشهدحسين فرزانه
92773420115800077250657111 ملايرسمانه رستمي
93773420115800124470597111 مياندوآبمرتضي مديري
94773420115800155920659111 نهاوندمعصومه   شجاعيان
95773420115800130300465111 نوشهرطاهره عيسي   زاده
96773420115800103150065111 همدانمينا صادقي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.