مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 30 مرداد تا ساعت 07:00 روز 1شهریور

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420115600219550639111 ايذهمريم طاهري
2773420115600229670693111 ايلامناصر سارايي
3773420115600223220063111 آبادانخلفي
4773420115600190800063111 آبادانسعيدي
5773420115600198400444111 آستانه اشرفيهشقايق يوسفي   نژاد
6773420115600192950047111 بابلانسيه صادق   پور
7773420115600227520897111 بافقمهديه بافقي   زاده
8773420115600215250094111 بجنوردمريم محترم   نژاد
9773420115600194100043111 بندرانزليزهرا بهنام
10773420115600244550339111 پاکدشتشادي راستي
11773420115600205121658111 پردیسحاجي حسيني
12773420115600203973761111 پرندصديقه اميني
13773420115600199475877111 پلدشتناصر قره   اياقي
14773420115600217400005111 تبريزسودا عظيمي
15773420115600240255335111 ترکمانچايمعصومه علي   محمدي
16773420115600242400000111 تهرانالهه درويشي
17773420115600241320000111 تهرانساده
18773420115600239800000111 تهرانبشري اسکندري
19773420115600234420000111 تهرانرحمت خواه
20773420115600233350000111 تهرانمريم سليمان   زاده
21773420115600228600000111 تهرانسارا مرتضي   قلي
22773420115600218470000111 تهرانابتهي
23773420115600216320000111 تهرانسعيده خدادوست
24773420115600214170000111 تهرانزهرا سادات   صدري
25773420115600212020000111 تهرانفاطمه مهربان
26773420115600208350000111 تهرانامينه نامدار
27773420115600197320000111 تهرانمريم زنگنه
28773420115600195170000111 تهرانمريم لطفي فرد
29773420115600189350000111 تهرانمهسا غفاري
30773420115600187200000111 تهرانمرجان نوبختي
31773420115600193027558111 جممنيژه سلجوقي
32773420115600204050074111 جهرممحمد حسن   زارعيان
33773420115600191874685111 خرم   آباد-مازندرانفرشته رضوي
34773420115600257900956111 خوافپريسا حسني
35773420115600206200469111 رامسرتارا ساحلي
36773420115600211950376111 رباطکریماسحقي
37773420115600220000045111 زنجانسميرا پرتو
38773420115600207270035111 سمنانفاطمه کاشفي
39773420115600202900083111 شاهين شهرمحبوبه صابري
40773420115600210870086111 شهرضانسيم سالک
41773420115600186127393111 صغادفاطمه حيدري
42773420115600256820034111 قزوينالهام نوروزي
43773420115600226450034111 قزوينمريم افرندنيا
44773420115600243470037111 قمفرزانه آزاد
45773420115600196250846111 قهدريجانعلي اصغر   جعفري
46773420115600236570003111 کرجسارا دانشمند
47773420115600066803183611 کرج-(مهرشهر)سيده اکرم   هاشمي
48773420115600201820076111 کرمانريحانه محمدي
49773420115600209420067111 کرمانشاهکژال حياتي
50773420115600235500743111 لارافسانه   طاهريان
51773420115600230120009111 مشهدعاطفه نسائي
52773420115600224300009111 مشهدکريمي
53773420115600213100789111 منوجانصديقه سمندري
54773420115600237650798111 مينابحيدري
55773420115600188270798111 مينابزهرا رنجبري
56773420115600221070464111 نورنرگس ربيع   زاده
57773420115600232270065111 همدانپگاه پاشايي
58773420115600225370065111 همدانفروغ خدا ويسي
59773420115600200750065111 همدانصبا نصرتي
60773420115600222150337111 ورامیننرگس کامياب
61773420115600231200089111 يزدسمانه رضانيا

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.