مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 25 مرداد تا ساعت 08:45 روز 27 مرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420115100210250895111 اردکان-يزدفاطمه السادات   همائي
2773420115100145920535111 اسکومصطفي   يلتقياني
3773420115100151753187111 اشتهاردآزاده حسيني
4773420115100198770006111 اهوازاماني
5773420115100206573976111 آبسردفائز عابد
6773420115100184350444111 آستانه اشرفيهراستکار
7773420115100180050444111 آستانه اشرفيهشقايق يوسفي
8773420115100187570046111 آملزهرا مهرداد
9773420115100195550897111 بافقمجيد   دهقانزاده بافقي
10773420115100153900635111 بندرماهشهرعسل عباسي
11773420115100154977977111 پارسيانمحمود شمسي
12773420115100191250338111 پیشواسعيد تاجيک
13773420115100194470005111 تبريزذکريا آس
14773420115100178520005111 تبريزمريم حجازي
15773420115100211320000111 تهرانمحيا صفر زاده
16773420115100208720000111 تهرانفريده طالبي
17773420115100205500000111 تهرانمعصومه پورفضل   الله
18773420115100203350000111 تهرانميرزايي منش
19773420115100200120000111 تهرانفاطمه قائمي
20773420115100190170000111 تهرانليلا اسدي
21773420115100189720000111 تهرانعلي صفري
22773420115100186500000111 تهرانسارا ادنوش
23773420115100179600000111 تهرانآزاده مسعودي
24773420115100157200000111 تهرانزهراتفضلي
25773420115100152820000111 تهرانروشن
26773420115100143770757111 دهدشتسيده صديقه   ميثمي
27773420115100146000045111 زنجانوحيده يعقوبي
28773420115100148150096111 سبزوارفاطمه استاجي
29773420115100201200035111 سمنانسميه شريف حسن
30773420115100140550066111 سنندجسنور ايراني
31773420115100192327599111 سي سختساره نظري
32773420115100207650036111 شاهرودعاطفه لطفي
33773420115100185420088111 شهر کردپريوش حيدري
34773420115100142700335111 شهریارمنصوره محمدي
35773420115100144850007111 شيراز-فارسبهار سلطاني
36773420115100181120946111 شيروانبهناز صفا پور
37773420115100197700034111 قزوينزينب زينل
38773420115100138020034111 قزوينروشنک خانجاني
39773420115100188650795111 قشمايناز هاشمي
40773420115100212400037111 قممريم جمالي
41773420115100155050037111 قمفاطمه جليلي
42773420115100141620037111 قممعصومه قاسمي
43773420115100156120794111 کيشروناک طاهري
44773420115100149220358111 گرمسارفاطمه احساني
45773420115100193400743111 لارراضيه خادمي
46773420115100183270334111 لواسانرئوفه فخار
47773420115100182200055111 مراغه-آذربايجان   شرقيسيما سيد   هاشمي
48773420115100209800009111 مشهدحسين فرزانه
49773420115100196620009111 مشهدريحانه صفر   زاده
50773420115100150670009111 مشهدسميه همايون   دنژاد
51773420115100202270657111 ملايروحيد
52773420115100147070333111 نظرآبادطاهره رنجبر   کهن
53773420115100139100749111 ني ريزحديث اعظم پور
54773420115100204420065111 همدانمعصومه چراغي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.