مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 16:00 روز 14 مرداد تا ساعت 24:00 روز 17 مرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420114300031600676111 اسلام   آبادغرب(کرمانشاه)فرانک آفتابي
2773420114300018870033111 اسلام شهرزهرا جولازاده
3773420114300002300033111 اسلام شهرکاظمي
4773420114300053000008111 اصفهانحامد منشئي
5773420114300045020008111 اصفهانپانته ا نعمت   الهي
6773420114300051850648111 انديمشکزهرا مير عالي
7773420114300049320006111 اهوازفاخته ارزاني
8773420114300016720693111 ايلامسعيده جهاني
9773420114300040650046111 آملرضوان رضا   زاده
10773420114300020400047111 بابلفاطمه قاسمپور   گنجي
11773420114300017800968111 بردسکنمصطفي محمدي
12773420114300004458143111 بهارستان(اصفهان)محمدعلي صنعتي
13773420114300025770005111 تبريزيعقوب حبيبي
14773420114300036971933811 تجریشفاطمه قائمي
15773420114300055150000111 تهرانملايي
16773420114300054070000111 تهراندل آرا رازه
17773420114300050770000111 تهراننازنين   عبداللهيان
18773420114300046100000111 تهرانزينب اميري
19773420114300044950000111 تهرانشهين عشقي
20773420114300039200000111 تهرانثريا ميرشاهي
21773420114300028000000111 تهرانمعصومه ياري
22773420114300027920000111 تهرانمهدي علايي
23773420114300022550000111 تهرانآريا محمودي
24773420114300015650000111 تهرانمريم صباحي فر
25773420114300012420000111 تهرانفاطمه ابهري
26773420114300005520000111 تهرانپريسا اميد   نژاد
27773420114300038120853111 تيرانزهره دادخواه
28773420114300037050466111 چالوسشيوا فاضل
29773420114300056220068111 خرم   آباد-لرستاناحمدي
30773420114300009820956111 خوافپريسا حسني
31773420114300035900077111 رفسنجانرضا   پورمحمدعلي
32773420114300011350448111 رودسرکبري سالديده
33773420114300043870045111 زنجانمريم اسلامي
34773420114300048250078111 سيرجانمژگان بيگلري
35773420114300041720007111 شيراز-فارسفرزانه ابيار
36773420114300030520007111 شيراز-فارسريحانه   زارعيان
37773420114300024700007111 شيراز-فارساحمد جعفري
38773420114300006600007111 شيراز-فارسالهام سلطاني
39773420114300003374674111 عباس آبادمجتبي هدايت   جو
40773420114300007670845111 فلاورجانوحيد ستاري
41773420114300047170476111 قائم شهرسحر عبدي
42773420114300052920087111 کاشانرقيه گلچهرگان
43773420114300010270087111 کاشانعليرضا رحيم   زاده
44773420114300034820076111 کرمانمحمد حسين   عسکري
45773420114300023620076111 کرمانحسن حکيمي
46773420114300013504673111 کلارآبادرجب زاده
47773420114300032670463111 محمودآباد-مازندرانآرزو کوچکي
48773420114300019950737111 مرودشترويا منتظر
49773420114300021470009111 مشهدوجيهه پورعباس
50773420114300014570835111 ميمه-اصفهانمينا افضلي
51773420114300033753765111 نسیم شهرزهرا
52773420114300026850464111 نورسيده نسا
53773420114300042800065111 همدانامير صالح   رازقي
54773420114300029070089111 يزدليلا مخلصين

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.