مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 10:00 روز 11 مرداد تا ساعت 09:00 روز 13 مرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420113700061400056111 اردبيلعباس نژاد
2773420113700067850687111 ازنامژگان قاسمي
3773420113700073670008111 اصفهانفاطمه نصر
4773420113700070450648111 انديمشکزهرا مير عالي
5773420113700081650006111 اهوازانيسه حسين پور
6773420113700069000006111 اهوازصادق کرداني
7773420113700056650079111 بندرعباسفاطمه ربيعي   نژاد
8773420113700079120005111 تبريزلعيا باقري
9773420113700078050000111 تهرانپريناز حسيني
10773420113700065700000111 تهرانشکوفه خراساني
11773420113700064620000111 تهرانترانه کيهان
12773420113700063550000111 تهرانعاطفه وظيفه   شناس
13773420113700062470000111 تهراننيلوفر رحيمي
14773420113700068920466111 چالوسهاله اختيار
15773420113700077970864111 دهاقانجلالي
16773420113700072600864111 دهاقانسلطاني
17773420113700057720035111 سمنانفاطمه کاشفي
18773420113700071520007111 شيراز-فارسزهرا غزالي
19773420113700074750747111 فيروز   آباد-فارسپيمان محمد   زاده
20773420113700066770037111 قمپارسا رضايي
21773420113700075820076111 کرمانفاطمه حاج   اسمعيلي
22773420113700082723177811 محمدشهر-البرزشهره حسيني
23773420113700058800055111 مراغه-آذربايجان   شرقيسياوش عليپور
24773420113700060323491311 مهرگانآيدا نصيري
25773420113700059870798111 مينابفهيمه پراکيان
26773420113700080574573111 هيدجعسگري
27773420113700055570337111 ورامینعاطفه تاجيک
28773420113700076900089111 يزدالميرا ابهجي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.