مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 10:00 روز 9 مرداد تا ساعت 10:00 روز 11 مرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420113500158620038111 اراکمريم جمشيديان   ثالث
2773420113500160150895111 اردکان-يزداسماعيل کمالي   اردکان
3773420113500131850895111 اردکان-يزدزهرا بيگم   همايي
4773420113500135150008111 اصفهانآزاده طالبي
5773420113500121720008111 اصفهانباقري
6773420113500156470545111 اهرحسين اسدالهي
7773420113500144200693111 ايلامزينب ميرزايي
8773420113500159700063111 آبادانسعيدي
9773420113500139450047111 بابلزهرا حکيم
10773420113500130777436111 بنارويهمحمد نوروزي
11773420113500169820043111 بندرانزليشهين شمسي
12773420113500161220043111 بندرانزليعليرضا   حسرتيان
13773420113500146350635111 بندرماهشهرسميه سلامت
14773420113500134070899111 تفتاعظم السادات   زاده قرشي
15773420113500165520000111 تهرانمحمد ادريس   زاده
16773420113500153250000111 تهرانسرلک
17773420113500152170000111 تهرانيوسف پور   اسماعيلي
18773420113500151100000111 تهرانمرجان کلهر
19773420113500145270000111 تهرانسيد هادي   ابطهي
20773420113500143120000111 تهرانرسول قاسمي
21773420113500142050000111 تهرانهاله کياني
22773420113500141970000111 تهرانسروناز   دقيقيان
23773420113500140900000111 تهرانزهرا رضايي
24773420113500137300000111 تهرانکياني
25773420113500132920000111 تهرانفاطمه نصيري
26773420113500125020000111 تهرانوحيد پور   اسماعيلي
27773420113500170270853111 تيرانناهيد مظاهري
28773420113500166600466111 چالوسمحدثه شهبازي   جيرکل
29773420113500136220646111 دزفولنرگس سينايي
30773420113500167670986111 زابلمطهره   افشارپور
31773420113500138370036111 شاهرودفرزانه زارعي
32773420113500124957199111 شهرجديدصدراشقايق زارع
33773420113500123870007111 شيراز-فارسمرضيه حکيميان
34773420113500168750554111 عجب شيرمريم يوسفي
35773420113500128250977111 فردوساميرحسين   سعادتي
36773420113500148500435111 فومنمريم حسينيان
37773420113500149570037111 قمفرزانه آزاد
38773420113500129320087111 کاشانمهسا خاکباز
39773420113500127170003111 کرجشراره حاکمي
40773420113500133000076111 کرمانرسول دوست   محمدي
41773420113500155400447111 لنگرودمريم قنبري
42773420113500162300009111 مشهدرضوان رزمجو
43773420113500150020009111 مشهدسميه تاجيک
44773420113500122800009111 مشهدليلا ترکمن   زاده
45773420113500154323765111 نسیم شهرزهرا مصطفوي
46773420113500126106795111 نودشهمستوره   شريفيان
47773420113500157550759111 ياسوجحسيني

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.