مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 10:00 روز 6 مرداد تا ساعت 10:00 روز 9 مرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420113300280220038111 اراکهيوا سلطاني
2773420113300251920038111 اراکحمزه لوئيان
3773420113300325920687111 ازنانسرين دادگر
4773420113300336120008111 اصفهانامير علي   رضايي
5773420113300332820008111 اصفهانحميد بوروني
6773420113300275470008111 اصفهاناحسان مرشد
7773420113300226920008111 اصفهانعاطفه   مکتوبيان
8773420113300197800008111 اصفهانعلي کاوه
9773420113300285600473111 اميرکلافاطمه سليماني
10773420113300288820006111 اهوازسيما مير   چناري
11773420113300213570006111 اهوازدغاغله
12773420113300204520006111 اهوازکرداني
13773420113300194573586111 آرادانرامين نظري
14773420113300217876395111 باغ   ملک-خوزستانطيبه سلطاني
15773420113300299020079111 بندرعباسماجده يوسفي
16773420113300219020079111 بندرعباساسما شرفي
17773420113300320550485111 بهشهرميلاد   اسماعيلي
18773420113300238200075111 بوشهربهار ياسري
19773420113300281300097111 بيرجندالهام پيغمبري
20773420113300296803761111 پرندرقيه نخستين
21773420113300207750005111 تبريزاحمد نعمتي   شيشه گران
22773420113300293570468111 تنکابنمرضيه رضايي
23773420113300340800000111 تهرانسعيده حسن پور   سيدلر
24773420113300334970000111 تهرانرضا گلمحمدي
25773420113300333900000111 تهرانآلا پرشان
26773420113300331750000111 تهرانزهرا تفضلي
27773420113300329220000111 تهرانمريم سليمان   زاده
28773420113300327070000111 تهرانعاطفه شيدايي
29773420113300322700000111 تهرانمعصومه خدري
30773420113300300300000111 تهرانفاروق جلالي
31773420113300298950000111 تهرانآنا زرگريان
32773420113300294650000111 تهرانراضيه رحيم   زاده
33773420113300291420000111 تهرانعاطفه شيرازي   خواه
34773420113300249400000111 تهراننيلوفر مهاجري
35773420113300245100000111 تهرانسيد رضا طاهري
36773420113300240720000111 تهرانليلا غلامي
37773420113300239270000111 تهرانمريم سليماني
38773420113300235970000111 تهرانسيد مجيد قاضي   مير سعيد
39773420113300228070000111 تهرانحميرا عباسي
40773420113300222620000111 تهرانشادي ميرزايي
41773420113300220470000111 تهرانمرضيه افخم
42773420113300211420000111 تهرانهدي ميرزاده
43773420113300210350000111 تهرانفاطمه قديمي
44773420113300200220000111 تهراننازنين   عبداللهيان
45773420113300199950000111 تهرانمحبوبه جعفر   زاده
46773420113300196720000111 تهرانمريم مقدم
47773420113300192420000111 تهرانمحسن اميدوار
48773420113300292507558111 جمفاطمه جوکار
49773420113300229150068111 خرم   آباد-لرستانزهرا   يادگاريان
50773420113300282370793111 خميرسميه حسيني
51773420113300279770646111 دزفولالهام افشاري
52773420113300273320646111 دزفولالهام افشاري
53773420113300230600698111 دهلرانمجتبي اسکندري
54773420113300335050469111 رامسرعلي عاصمي
55773420113300341876568111 رزنمهرنوش زمردي
56773420113300209900098111 زاهدانفاطمه نوري
57773420113300241800048111 ساريکيميا لاريمي
58773420113300212500048111 ساريعاطفه ورياني
59773420113300225850096111 سبزوارحميد شمس   ابادي
60773420113300242870695111 سرآبلهساجده شريف   زاد
61773420113300302450035111 سمنانفاطمه کاشفي
62773420113300208820035111 سمنانسميه قزلو
63773420113300290350066111 سنندجآزاده فاطمي
64773420113300227000066111 سنندجژاله عباسي
65773420113300203457599111 سي سختساره نظري
66773420113300191350083111 شاهين شهرليلا اعراب
67773420113300201300007111 شيراز-فارسلاله طهماسبي
68773420113300193500656111 فامنينسيد حسين حسني
69773420113300283450476111 قائم شهرسحر عبدي
70773420113300195651868611 قرچکپريسا حيدري
71773420113300321620034111 قزوينماريا   کاويانپور
72773420113300295720034111 قزوينسجاد رستمي
73773420113300233820034111 قزوينسحر خالقي
74773420113300236050037111 قمزينب قدياني
75773420113300330670073111 کازرونالهام عارفي
76773420113300247250087111 کاشانمهسا خاکباز
77773420113300277620003111 کرجالياسي
78773420113300231670003111 کرجمعصومه شکر   زاده
79773420113300223700003111 کرجزهرا صالحي
80773420113300216800076111 کرمانزهرا   09100930953
81773420113300338270067111 کرمانشاهمهدي جوادي   زاده
82773420113300323770067111 کرمانشاهوحيد ميرزايي
83773420113300244020067111 کرمانشاهگوهر ميرزايي
84773420113300246174447111 کياشهرآرزو داداشي   پور
85773420113300278700794111 کيشثريا ادهمي
86773420113300232750049111 گرگانمرضيه جباري
87773420113300250850358111 گرمسارخليل زاده
88773420113300286670044111 لاهيجان-گيلانساره طاهري   فرد
89773420113300339350378111 محلاترويا غلام نيا
90773420113300237120349111 محمديهفرزانه افشار
91773420113300289900055111 مراغه-آذربايجان   شرقيمهدي مقدسي
92773420113300326000054111 مرندسيما ميرزاپور
93773420113300328150009111 مشهدريحانه صفر   زاده
94773420113300301370009111 مشهدالهام صادقي
95773420113300224770009111 مشهدمرجان مصطفوي
96773420113300215720009111 مشهدزهرا فرهمند
97773420113300214650009111 مشهدز حميدي
98773420113300205603169111 ملاردسهراب پور   اسماعيلي
99773420113300198870556111 ملکانرضا کاظمي
100773420113300274400085111 نجف آبادفاطمه محمدي
101773420113300234900465111 نوشهرسهيلا رحماني
102773420113300324850093111 نيشابورسارا رجب پور
103773420113300287750093111 نيشابوروحيد رضا   خواهاني
104773420113300248320093111 نيشابورمليحه توحيد   خواه
105773420113300297870065111 همدانمرتضي حيدريان
106773420113300276550065111 همدانمارال زارعي
107773420113300206670065111 همدانبهروز محمدي
108773420113300284520337111 ورامینسعيد ماهوتچي
109773420113300243950759111 ياسوجمهدي نوري پور
110773420113300337200089111 يزدفائزه حيدري
111773420113300218950089111 يزدنسرين رنگاني
112773420113300202370089111 يزدندا کريمي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.