مربوط به سفارشات جامانده‌ی 2 مرداد

تمامی مرسولات 2 مرداد تحویل شرکت پست شده، اما بارکد برخی از آنها با یک روز تأخیر صادر گردید.

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420112700019300038111 اراکابوالفضل اسدي
2773420112700095000966111 اسفراينسيد رحيم   سيدالحسيني
3773420112700099300008111 اصفهانرامين فروزنده
4773420112700062400008111 اصفهانالهه محسن   زاده
5773420112700024050008111 اصفهانزهرا باقي
6773420112700097150006111 اهوازامين ستاري
7773420112700100570046111 آملپريسا لطيفي
8773420112700022900474111 بابلسرمحبوبه زحمتکش
9773420112700061320094111 بجنوردسارا يارمحمدي
10773420112700104878756111 برزکالهه مولاجان
11773420112700101656356111 بندرامام خمينيراضيه   زيدانيان
12773420112700055500043111 بندرانزليحسين غفاري
13773420112700103800000111 تهرانيادگاري
14773420112700098220000111 تهرانمهرداد مرادي
15773420112700096070000111 تهرانفاطمه مزيناني
16773420112700066700000111 تهرانحنانه شفيعي
17773420112700060250000111 تهرانفاطمه کلهر
18773420112700057650000111 تهرانمحبوبه وکيلي
19773420112700056570000111 تهرانسعيد فتحي
20773420112700029420000111 تهرانمرجان رحماني
21773420112700027270000111 تهرانعرفانه   نيکوئيان
22773420112700021820000111 تهرانسيده زينب   مرتضوي
23773420112700069920944111 جاجرمزري شيرواني
24773420112700031950466111 چالوسطاهره عليپور
25773420112700102720064111 خرمشهرمينا فرساني
26773420112700067770748111 داراب-فارسهدي مرتضوي
27773420112700023970748111 داراب-فارسبتول سليمي
28773420112700026200864111 دهاقانفضه سلطاني
29773420112700030873973111 رودهنحانيه محمدي
30773420112700070370048111 ساريپريسا حسيني
31773420112700059800007111 شيراز-فارسم.نيک خواه
32773420112700018220007111 شيراز-فارسفاطمه ميرزايي
33773420112700017150007111 شيراز-فارسراضيه صفوي
34773420112700058720436111 صومعه سراطاهره امدادي
35773420112700068850475111 فريدونکنارسيدرضا محمد   نژاد
36773420112700063471868611 قرچکپريسا حيدري
37773420112700028350003111 کرجزينب ابراهيمي
38773420112700025120067111 کرمانشاهوحيد ميرزايي
39773420112700020753177811 محمدشهر-البرززهرا همتي
40773420112700065620009111 مشهدسارا مهاجري
41773420112700064550089111 يزدمژده کريمي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.