مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 13:00 روز 28 تیر تا ساعت 07:00 روز 30 تیر

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420112300182220008111 اصفهانمينا ماراني
2773420112300172100008111 اصفهانپريا بخشي
3773420112300171020008111 اصفهانآمنه شمس
4773420112300170950008111 اصفهانفاطمه نصر
5773420112300169500008111 اصفهانفاطمه يارعلي
6773420112300140570008111 اصفهانباقري
7773420112300148176373111 اميديهفرشته نيکدار
8773420112300141650006111 اهوازراضيه رستمي
9773420112300155070063111 آبادانآيلار حنيفه
10773420112300185450094111 بجنوردليلا محمدي   مقدم
11773420112300150700069111 بروجردليلا کاوسي
12773420112300174257979111 بندرجاسکعبدالعظيم   احمدپور
13773420112300173176737111 بيستونصبا مرادي
14773420112300175320899111 تفتزهرا نعمت   الهي
15773420112300177470395111 تفرشفراهاني
16773420112300183300000111 تهرانسميه عابديني
17773420112300179620000111 تهرانمهسا توکل
18773420112300166270000111 تهرانشهاب منتظري
19773420112300152850000111 تهرانسيدرضا طاهري
20773420112300146020000111 تهرانمرضيه تبر زد
21773420112300145950000111 تهرانمينو اقبالي
22773420112300142720000111 تهرانسيدرضا طاهري
23773420112300139120000111 تهرانزينب اميري
24773420112300159370068111 خرم   آباد-لرستانحسنا سليماني
25773420112300157220469111 رامسرسپيده قاسم   نژاد
26773420112300162970077111 رفسنجانمبينا اميري   کيا
27773420112300168420181311 ریمريم جوادي
28773420112300147100478111 زير آبفاطمه زهرا   محمدي
29773420112300149250048111 ساريشهين عابدي
30773420112300153926886111 سپيد دشتفولادي
31773420112300178550435111 فومنمحمدعلي محمدي   پور
32773420112300176409566111 قاسم آبادفرزانه   سالارحسن
33773420112300180070087111 کاشانکيميا کرمي
34773420112300164120003111 کرجزهرا جاويد
35773420112300151770067111 کرمانشاهمريم قياسي
36773420112300156154447111 کياشهرآرزو داداشي   پور
37773420112300143800049111 گرگانفاطمه حجازي   نيا
38773420112300144870877111 گلپايگانراضيه کرامتي
39773420112300184376494111 لاليليلا حاجي پور
40773420112300161900044111 لاهيجان-گيلانمريم نديمي
41773420112300154000044111 لاهيجان-گيلانآزاده پور   عليزاده
42773420112300167350009111 مشهدهدي صمصامي
43773420112300181150556111 ملکانرضا کاظمي
44773420112300160820576111 نقدهزينب زيني
45773420112300158300465111 نوشهرشيرين شهابي
46773420112300165200437111 هشتپر (توالش   گیلان)صادق حسيني
47773420112300163050089111 يزدمينا دهقان

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.