مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 03:00 روز 23 تیر تا ساعت 12:00 روز 26 تیر

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420111900156820057111 اروميهالناز ذکايي
2773420111900193100654111 اسدآباد(همدان)مريم اکبر   ابادي
3773420111900213170008111 اصفهانبهار نصر
4773420111900211020008111 اصفهانفاطمه کياني
5773420111900199550008111 اصفهانمهري مولائي
6773420111900190870008111 اصفهانسعيده رضايت
7773420111900220076373111 اميديهفرشته نيکدار
8773420111900228670006111 اهوازنژاد باقري
9773420111900169170006111 اهوازيلدا   فريدونيان
10773420111900258050639111 ايذهمريم طاهري
11773420111900180750639111 ايذهرايان صادقي
12773420111900187270693111 ايلامفرشيد ياري
13773420111900223300063111 آباداننجوا کاظمي
14773420111900257970739111 آبادهسيد حسين   هاشمي
15773420111900165870739111 آبادهسعيده فلاحت   پيشه
16773420111900174920874111 آران و بيدگلفاطمه   انتظاريان
17773420111900163720046111 آملزهرا عليزاده
18773420111900229750047111 بابلرقيه مهدي   نژاد
19773420111900209500047111 بابلمنوچهر رنجبر   شوبي
20773420111900264873354111 باغستانمهشيد   قربانيان
21773420111900160507637111 باغيننسرين شجاعي
22773420111900157900897111 بافقنسرين حمزه
23773420111900246770069111 بروجردمعصومه عشقي
24773420111900218558858111 بنزهرا احمدي
25773420111900195250043111 بندرانزليرقيه رمضاني
26773420111900168100043111 بندرانزليمرجان کهندل
27773420111900243550079111 بندرعباسمريم عنائي
28773420111900222220079111 بندرعباسمرواريد هاتف
29773420111900189420635111 بندرماهشهرمائده
30773420111900186200635111 بندرماهشهرهما دخت بنايي
31773420111900206278143111 بهارستان(اصفهان)سعيد نصيريان
32773420111900233420636111 بهبهانطيبه گله دار   زاده
33773420111900183970636111 بهبهاننسترن علينقي   زاده
34773420111900232350075111 بوشهرميعاد شادکام
35773420111900265950097111 بيرجنداعظم طوراني
36773420111900260574386111 پره سرسونا اروندي
37773420111900164800959111 تايبادافروز   اميروردي
38773420111900221150005111 تبريزبهارک اميد   ساجدي
39773420111900197400005111 تبريزنگار شکيبايي
40773420111900270700000111 تهرانژاله مددي
41773420111900269250000111 تهرانحنانه فتحي   پور
42773420111900267100000111 تهرانمهشيد کهوايي
43773420111900263800000111 تهرانفهميمي
44773420111900259120000111 تهرانليلا عسکري
45773420111900250450000111 تهراننازنين   عبدالهيان
46773420111900247850000111 تهرانحسين جلالي
47773420111900244620000111 تهرانعلي صادقي
48773420111900235570000111 تهرانشهين عشقي
49773420111900225450000111 تهرانمهدي غلامزده
50773420111900224370000111 تهرانمريم نعيمي
51773420111900219620000111 تهرانوحيد   پوراسماعيلي
52773420111900215320000111 تهرانآتنا فتحعلي
53773420111900203050000111 تهرانکاميار ذراتي
54773420111900201900000111 تهرانمهدي طاهر
55773420111900188350000111 تهراننفيسه فرد
56773420111900184050000111 تهرانميسا پرشان
57773420111900181820000111 تهرانفاطمه زماني
58773420111900175000000111 تهرانفرشته اشراقي
59773420111900167020000111 تهراناميرحسين کندي
60773420111900159050000111 تهرانبانو منتظران
61773420111900155750000111 تهرانفاطمه عاشوري
62773420111900178220956111 خوافپريسا حسني
63773420111900226520646111 دزفولعلي يزدان
64773420111900253670758111 دوگنبداننصير ايرواني
65773420111900261650469111 رامسرسليمان کاکويي
66773420111900268174656111 رويان-مازندرانرويا اميري
67773420111900214250045111 زنجانمهري دولتي
68773420111900204120467111 سلمانشهرزينب بهاري
69773420111900249004336111 سنگرمهتاب فلاح
70773420111900192020066111 سنندجسرور مردوخيان
71773420111900248920078111 سيرجاننجمه اباده
72773420111900179300078111 سيرجانزهره وثوق
73773420111900230200036111 شاهرودعباسعلي عباسي
74773420111900198470036111 شاهرودعلي مظفري
75773420111900256900083111 شاهين شهرکتايون سر حدي
76773420111900252600088111 شهر کردرجب زاده
77773420111900212100088111 شهر کردشهره حيدري
78773420111900234500647111 شوشنسيم موحدي   فرد
79773420111900245700007111 شيراز-فارسفاطمه حسيني
80773420111900227600007111 شيراز-فارسزهرا نوروزپور
81773420111900191950436111 صومعه سرامهسا حميد نيا
82773420111900177150475111 فريدونکنارميثم حسين پور
83773420111900236650746111 فساکامران موسوي
84773420111900196320746111 فساعماد الدين   دانا
85773420111900166950747111 فيروز   آباد-فارسنيلوفر   ذوالفقاري
86773420111900266029566111 قاسم آبادآ.قدوسي
87773420111900241400476111 قائم شهرآرمان ميرزايي
88773420111900176070476111 قائم شهرسارا رحيمي   علي ابادي
89773420111900255820034111 قزوينستايش   عليمحمدي
90773420111900251520037111 قممهسا بابايي   پور
91773420111900182900037111 قمرضا بازوکار
92773420111900161570073111 کازرونمحبوبه معماري
93773420111900207350087111 کاشانمجتبي   رمضانعلي زاده
94773420111900172770087111 کاشانليلا ذراتي
95773420111900231270003111 کرجعلي قلي زاده
96773420111900194170003111 کرجفريبا گليج
97773420111900170620003111 کرجقاطمه نري   ميسا
98773420111900158970003111 کرجمريم جاويد
99773420111900202970076111 کرماناسما کرمي
100773420111900152520067111 کرمانشاهسهيل لهوني
101773420111900282970044111 لاهيجان-گيلانصادق نيا
102773420111900205200044111 لاهيجان-گيلانمنيره خوشحال
103773420111900173850334111 لواسانزهره منصوري
104773420111900200820463111 محمودآباد-مازندرانآرزو کوچکي
105773420111900210950054111 مرندمير ساجد طيب   بناب
106773420111900216400009111 مشهدمريم نجيب
107773420111900208420009111 مشهدهما شريفي فر
108773420111900171703169111 ملاردسيد حميد رضا   مير يوسفي
109773420111900262720333111 نظرآبادامير رضا   رضائي
110773420111900185120465111 نوشهرمحمد يار   احمدي
111773420111900162650093111 نيشابورزهرا عليزاده
112773420111900254750759111 ياسوجمهدي نوري پور
113773420111900242470089111 يزدابوالفضل رنگ   چيان

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.