مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 21 تیر تا ساعت 03:00 روز 23 تیر

بارکد مرسولات با یک روز تأخیر از طرف شرکت پست صادر شده.

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420111600266650038111 اراکمريم جمشيديان   ثالث
2773420111600262350057111 اروميهفاطمه ملک   محمد
3773420111600264500966111 اسفراينحسيني
4773420111600252220008111 اصفهانفاطمه يار علي
5773420111600225070008111 اصفهانبهجت درخشان
6773420111600208050008111 اصفهانبهار جم نژاد
7773420111600203670648111 انديمشکيلدا رايکا
8773420111600207970545111 اهرنسيم عابدي
9773420111600210570006111 اهوازعلي پور فرهاد
10773420111600230820693111 ايلاممنوچهر کرميان
11773420111600278920537111 آذر شهرعاطفه سجادي
12773420111600212720079111 بندرعباسعاتکه حسيني
13773420111600265577394111 بواناتزهرا مدني
14773420111600202600075111 بوشهرمحمد مهدي   برزگري
15773420111600257600595111 بوکاناسمر قويطاسي
16773420111600200451658111 پردیسحديثه
17773420111600201520468111 تنکابنوحداني
18773420111600258670000111 تهرانترانه کيهان
19773420111600256520000111 تهرانزهرا موسي   زاده
20773420111600229370000111 تهرانسعيده شيخ   زاده
21773420111600227220000111 تهرانمرجان نوبختي
22773420111600223920000111 تهرانفرزانه صاحبدل
23773420111600211650000111 تهرانفرزانه   فراهاني
24773420111600206900000111 تهرانعرفان حاجي   ميرزا محمد
25773420111600205820000111 تهرانساناز صديقي
26773420111600243170646111 دزفولندا قناديان
27773420111600254370986111 زابلفروغ خليلي
28773420111600250070098111 زاهدانقزاق
29773420111600199174354111 شفتشاهرخ عباس   زاده
30773420111600261270007111 شيراز-فارسزهرا جبلي
31773420111600249620007111 شيراز-فارسسهيلا نور بخش
32773420111600263420946111 شيروانسميرا حجي پور
33773420111600255450656111 فامنينسيد حسين حسني
34773420111600224008874111 فرادنبهربيعي
35773420111600198100977111 فردوسمريم الياسي
36773420111600247470003111 کرجسارا زرعکاني
37773420111600245320003111 کرجفاطمه مايلي
38773420111600226150049111 گرگانآزاده مهري
39773420111600246400358111 گرمسارمنوچهر نظري
40773420111600244253757111 گلستان (تهران)حاجي لو
41773420111600267720743111 لارزينب طاهري
42773420111600253300044111 لاهيجان-گيلانازاده پور   عليزاده
43773420111600209120044111 لاهيجان-گيلانمحمدرضا رحمان   زاده
44773420111600260200009111 مشهدسميه زارع
45773420111600248550009111 مشهدمهناز ذوقي
46773420111600251153491311 مهرگاناکرم نوروزي
47773420111600268800437111 هشتپر (توالش   گیلان)معصومه قارداش   پور
48773420111600259750089111 يزدساناز علي   نژاد
49773420111600228300089111 يزدمحمدصالح   احمدي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.