مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 19:10 روز 17 تیر تا ساعت 18:00 روز 19 تیر

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420111300254000736111 اردکان-فارسحسني
2773420111300178470535111 اسکوپيمان مظلومي
3773420111300249250008111 اصفهانسيد داوود نور   بخش
4773420111300243800008111 اصفهانمريم ايدي   زاده
5773420111300234750008111 اصفهانباقري
6773420111300228920008111 اصفهانندا اسماعيلي
7773420111300251773168611 اندیشهسيما صلاحي
8773420111300203300755111 اهرمليلا ممسني رو
9773420111300214500006111 اهوازشيما کشاورز
10773420111300179550694111 ايوانمهسا عبدي
11773420111300171950897111 بافقمرجان امير   زاده
12773420111300231520094111 بجنوردمريم رضايي
13773420111300180000756111 برازجانمهتاب خسروي
14773420111300200070069111 بروجردپيريايي
15773420111300225700766111 بمفاطمه خراساني   بم
16773420111300187527533111 بندر ريگطيبه جهان   پيما
17773420111300216650079111 بندرعباسمرواريد هاتف
18773420111300207600635111 بندرماهشهرحميده طاهري
19773420111300197650636111 بهبهانروحانيان ليلا
20773420111300195500485111 بهشهرحميده فلاحت   گر
21773420111300278550075111 بوشهرعليرضا شاکري
22773420111300176320075111 بوشهرزينب عالي   خاني
23773420111300224620005111 تبريزمينا ليموچي
24773420111300217720005111 تبريزليدا محمودپور
25773420111300250700000111 تهرانناهيد سليمي
26773420111300242720000111 تهرانانيسه جراحي
27773420111300241650000111 تهرانعباس شيرازي
28773420111300236900000111 تهرانريحانه مهرپور
29773420111300235820000111 تهرانمرضيه تبر زد
30773420111300230450000111 تهرانسيمين منصوبي
31773420111300227850000111 تهرانسميرا وارسته
32773420111300223550000111 تهراناميرحسين کندي
33773420111300219870000111 تهرانرضا جوان زاده
34773420111300213420000111 تهرانآزاده   مرادخاني
35773420111300211270000111 تهرانمحبوبه وکيلي
36773420111300210200000111 تهراننرجس شهدوست
37773420111300193350000111 تهرانازاده جمشيدي
38773420111300164050000111 تهرانآلاء پرشان
39773420111300237970477111 جويبارسميه نقيبي
40773420111300226770466111 چالوسفاضل
41773420111300252855355111 خسرو شهرشيما پرويزي
42773420111300204370367111 دامغانفرناز   مسعوديان
43773420111300215570646111 دزفولمريم نوبهار
44773420111300192270646111 دزفولرزاز
45773420111300255070638111 رامهرمزسمانه ولي   زاده
46773420111300177400638111 رامهرمزيعقوبي
47773420111300221400181311 ریمنصوره   تويسرکاني
48773420111300229000048111 ساريکيميا لاريمي
49773420111300247100078111 سيرجانماهاني
50773420111300206520088111 شهر کردآذر رزمجوي
51773420111300248170007111 شيراز-فارسمريم سهرابي
52773420111300246020007111 شيراز-فارسپريسا نوري   مند
53773420111300167270007111 شيراز-فارسسارا استحمامي   فرد
54773420111300166207539111 عسلويهسعيد محمدي   نيا
55773420111300168350977111 فردوسمينا مجد   ميرزايي
56773420111300181070746111 فسابهزاد   ابراهيمي
57773420111300182153345111 فشمنرگس سراقي
58773420111300244870435111 فومنمحمد علي   محمدي پور
59773420111300184300476111 قائم شهرراحله اولادي
60773420111300222470037111 قممريم فاضلي
61773420111300183220663111 کاميارانپريسا ويسي
62773420111300196570003111 کرجزهرا جاويد
63773420111300174170003111 کرجفاطمه نري   ميسا
64773420111300169420003111 کرجآزاده توکلي   نژاد
65773420111300198723183611 کرج-(مهرشهر)مرجان ورديان
66773420111300256150076111 کرمانزينب
67773420111300233670076111 کرماناسما روشن   ضمير
68773420111300194420076111 کرمانسيداسماعيل   زينلي
69773420111300175250076111 کرمانمصطفي   اسماعيلي
70773420111300218800067111 کرمانشاهناهيد کرمي
71773420111300190120067111 کرمانشاهمريم رستمي
72773420111300232600358111 گرمسارخليل زاده
73773420111300239120969111 گنابادعلي اکبر نجفي
74773420111300220320044111 لاهيجان-گيلانفروغ مهرزاد
75773420111300240570447111 لنگرودمريم ازادي   دوست
76773420111300212350334111 لواسانزهره منصوري
77773420111300201150438111 ماسالحسين صالحي
78773420111300205450463111 محمودآباد-مازندرانعاطفه محمدي
79773420111300245950009111 مشهدزهرا ماجدي
80773420111300208670009111 مشهديوسفي
81773420111300173100009111 مشهدريحانه صفر   زاده
82773420111300172020009111 مشهدسوسن سبحاني
83773420111300170870009111 مشهدسينا فاتح
84773420111300165120009111 مشهدمهسا پارسا
85773420111300209753169111 ملاردسهراب   پوراسماعيلي
86773420111300202220699111 مهرانهادي رادپور
87773420111300189670798111 مينابراضيه بشارتي   فر
88773420111300185370465111 نوشهرنگين خطيبي
89773420111300253920065111 همدانسينا
90773420111300188600337111 ورامینعلي شيرازي
91773420111300199800089111 يزدمژگان دهقاني

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.