مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 22:00 روز 28 خرداد تا ساعت 07:00 روز 31 خرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420109300152250893111 ابرکوهسحر اکرمي
2773420109300151170038111 اراکمريم جمشيديان   ثالث
3773420109300050020033111 اسلام شهرفاطمه عليزاده
4773420109300041970008111 اصفهانحديث باطني
5773420109300027170008111 اصفهانصديقه   ابراهيمي
6773420109300007920008111 اصفهانزهرا ملکي
7773420109300126170006111 اهواززينب سادات   موسوي
8773420109300049570006111 اهوازعباسي
9773420109300140970693111 ايلامسها محمدي
10773420109300026100693111 ايلامليلي سلطاني
11773420109300009070739111 آبادهجاويد ذاکري
12773420109300025020047111 بابلفاطمه ولي   الهي
13773420109300013750474111 بابلسرحوريه صنعت   پور
14773420109300006850756111 برازجانفروزان   عبدالهي
15773420109300137370079111 بندرعباسمهناز هاتف
16773420109300144270075111 بوشهرزهرا حيدري
17773420109300004701655111 بومهنمريم گراوند
18773420109300021720097111 بيرجندناهيد دليري
19773420109300020650097111 بيرجندهانيه رنديان
20773420109300150100005111 تبريزسيامک سيام
21773420109300153320000111 تهرانمجتبي اکبري
22773420109300143200000111 تهرانفاطمه جعفري
23773420109300142120000111 تهرانفاطمه طاهري
24773420109300135220000111 تهرانزهرا شمرتي
25773420109300132000000111 تهرانصديقه واضحي
26773420109300131920000111 تهرانفهيمي
27773420109300129400000111 تهرانشهناز اسلامي
28773420109300124020000111 تهرانرزيتا يوسفي
29773420109300046350000111 تهرانهادي نهادي
30773420109300030770000111 تهرانمهرنوش   عبابافي
31773420109300023870000111 تهرانمنيره کر
32773420109300016970000111 تهرانمريم مقدم
33773420109300011600000111 تهرانفائزه نظري
34773420109300002550000111 تهرانفرزانه دانايي
35773420109300154400000111 تهرانوثيقه
36773420109300130850477111 جويبارزهره رستگار
37773420109300042050477111 جويبارزهرا حسن نزاد
38773420109300134150786111 جيرفتوجيهه ستايي   مختاري
39773420109300139524487111 چابکسرسحر رمضاني
40773420109300012674487111 چابکسرکوثر عبداله   زاده
41773420109300045270466111 چالوسندا سليمي
42773420109300044200466111 چالوسرضا رمضاني
43773420109300015900466111 چالوسمحدثه شهبازي
44773420109300128320469111 رامسرنرگس کاظمي
45773420109300017050469111 رامسرسپيده قاسم   نژاد
46773420109300031850078111 سيرجانزهره وثوق
47773420109300022800083111 شاهين شهرسحر اوستايي
48773420109300047420088111 شهر کردمهران رستمي
49773420109300148570007111 شيراز-فارسمحمد هاشم پور
50773420109300147500007111 شيراز-فارسمينا حقگويان
51773420109300136300007111 شيراز-فارسسهيلا شفيعي
52773420109300024950979111 طبسفاطمه سادات   فياضي
53773420109300010520554111 عجب شيرازادمهر
54773420109300003620656111 فامنينسيد حسين حسني
55773420109300029327935111 فينزهرا حسين پور
56773420109300005770037111 قمنقا آل علي
57773420109300145350003111 کرجزهرا جاويد
58773420109300125100003111 کرجمهديه احمدي
59773420109300043120003111 کرجبانو نوروزي
60773420109300028253183611 کرج-(مهرشهر)سعيده   ساريخاني
61773420109300138450076111 کرمانآرزو اخلاقي
62773420109300008000076111 کرمانالهه برخوردار
63773420109300146420067111 کرمانشاهسنا عمراني
64773420109300141054447111 کياشهرآرزو داداشي   پور
65773420109300014826455111 گتوندرضايي تبار
66773420109300133070447111 لنگرودفاطمه منصوري
67773420109300127253184911 ماهدشتليلا شاهواري
68773420109300018120848111 مبارکه-اصفهانفاطمه داودي
69773420109300048503177811 محمدشهر-البرزنگين صفائيان
70773420109300149650009111 مشهدمهدي شادمند
71773420109300019200896111 ميبدسميه فلاح
72773420109300040900065111 همدانزهرا پيله ور

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.