مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 24 خرداد تا ساعت 11:00 روز 26 خرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420108800097600038111 اراکسميرا احمدي
2773420108800117670056111 اردبيلخديجه موسوي
3773420108800115520033111 اسلام شهرفاطمه عليزاده
4773420108800127800008111 اصفهانثريا ادهمي
5773420108800100020008111 اصفهانزهرا باقي
6773420108800073050008111 اصفهانميرلوحي
7773420108800112303417111 اقباليهفاطمه رستمي
8773420108800128870006111 اهوازم وردي
9773420108800123500006111 اهوازبرون
10773420108800122420006111 اهوازشيما کشاورز
11773420108800116600693111 ايلامالهام فتح   الهي
12773420108800074120063111 آبادانسعيدي
13773420108800094370047111 بابلسيداحسان   اقاجاني مير
14773420108800087470796111 بستکمريم ده مشت
15773420108800080950079111 بندرعباسفغاطمه ربيعي   نژاد
16773420108800085320635111 بندرماهشهرمائده بني   سعيد
17773420108800083170635111 بندرماهشهرفرخنده دهداري
18773420108800071900635111 بندرماهشهرفريبا دريس
19773420108800093300636111 بهبهانمهديه مهدي   پور
20773420108800125650005111 تبريزپريسا جليل   زاده
21773420108800120270005111 تبريزرضوان نصرتي   شاملو
22773420108800119820000111 تهرانرضواني
23773420108800118750000111 تهرانرضا جوان زاده
24773420108800111220000111 تهرانگيتي برجي
25773420108800099750000111 تهرانفرزانه   محمودپور
26773420108800092220000111 تهرانزهرا هديه لو
27773420108800091150000111 تهراناحمد احمدي   زنگنه
28773420108800078420000111 تهرانالهه نجفي زاد
29773420108800075200000111 تهرانبهجت مهرابي
30773420108800081027558111 جممنيژه سلجوقي
31773420108800110150466111 چالوساعظم عليپور
32773420108800109705355111 خسرو شهرشيما پرويزي
33773420108800086400748111 داراب-فارسفرزانه نجفي
34773420108800113370098111 زاهدانحديث مهرپويا
35773420108800126720045111 زنجانزهرا نظري
36773420108800095450045111 زنجاننيره احمدي
37773420108800088550035111 سمنانفاطمه کاشفي
38773420108800082100088111 شهر کردمژگان درعلي
39773420108800124570037111 قمرضا پازوکار
40773420108800114450037111 قمفرزانه نجاري
41773420108800079500087111 کاشانزهرا حسينيان
42773420108800108620067111 کرمانشاهناهيد کرمي
43773420108800098670067111 کرمانشاهناهيد کرمي
44773420108800096524673111 کلارآباداميرحسين هژبر
45773420108800121350049111 گرگانفاطمه حجازي   نيا
46773420108800072970447111 لنگرودمليحه محمدي
47773420108800077350378111 محلاتالهام رفعتي
48773420108800089620649111 مسجدسليمانليلا مفيدي
49773420108800084250566111 مشگين شهرزهرا سروي
50773420108800090070000111 منطقه 18 پستی   تهرانساناز صديقي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.