مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 11:30 روز 19 خرداد تا ساعت 07:00 روز 21 خرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420108400204900038111 اراکآزاده وفائي
2773420108400170400056111 اردبيلسحر جوهر چي
3773420108400203820895111 اردکان-يزدطيبه السادات   رفيعي
4773420108400209270008111 اصفهانالهه شيرزاد
5773420108400176850008111 اصفهانشهرزاد رستم   دخت
6773420108400225220738111 اقليدمليحه غياثي
7773420108400202750006111 اهوازفاطمه نوروزي
8773420108400214020693111 ايلامليلي سلطاني
9773420108400195020063111 آبادانمحمد صريحي
10773420108400171470046111 آملايزدي
11773420108400173620047111 بابلسعيد جمشيدي
12773420108400200600094111 بجنوردناهيد فرجي
13773420108400233200468111 تنکابنسکينه منصور   کيائي
14773420108400238570000111 تهرانسما روشن
15773420108400237500000111 تهراننسيم شباب
16773420108400231050000111 تهرانمعصومه گودرزي
17773420108400230970000111 تهرانالهام بن عباس
18773420108400226300000111 تهرانفاطمه موسوي
19773420108400224150000111 تهراننعيمي
20773420108400216170000111 تهرانوحيده بابايي
21773420108400213950000111 تهرانزمانيان
22773420108400205970000111 تهرانعلي حسيني
23773420108400198250000111 تهرانسيده مهسا   هاشمي
24773420108400193870000111 تهرانفاطمه ابهري
25773420108400190650000111 تهرانمريم خردخواه
26773420108400181600000111 تهرانفائقه خوشنودي
27773420108400180520000111 تهرانساناز دقيقيان
28773420108400175770000111 تهراناشرفي
29773420108400172550000111 تهرانمژگان کهندل
30773420108400221920074111 جهرممحمد صالح حاتم
31773420108400232120786111 جيرفتمحبوبه محمدي
32773420108400201670466111 چالوسزينب شهبازي
33773420108400184820068111 خرم   آباد-لرستانشيرين منصوري
34773420108400220850457111 خرمدرهکلانتري زهرا
35773420108400229520646111 دزفولليلي بدخش
36773420108400189200698111 دهلرانآمنه جعفري
37773420108400215100638111 رامهرمزکوثر آل خميس
38773420108400227374384111 رضوانشهر-گيلاننيلوفر غفاري
39773420108400206054656111 رويان-مازندرانرويا اميري
40773420108400194950986111 زابلفروغ خليلي
41773420108400228450048111 ساريمريم اردشيري
42773420108400234270695111 سرآبلهاکبر حيدري
43773420108400208200035111 سمنانزهرا روانسوز
44773420108400179070078111 سيرجانسوده مستقيمي
45773420108400178000088111 شهر کردصفا پرناک
46773420108400187055875111 شوطميترا بابايي
47773420108400235350007111 شيراز-فارسزهره طباطبايي
48773420108400199320007111 شيراز-فارسطاهره خبازي
49773420108400188120007111 شيراز-فارسمائده محسني
50773420108400182670007111 شيراز-فارسراضيه صفوي
51773420108400186973165611 فردیسزينب جلاليان
52773420108400222000666111 قروهآرزو خسروي
53773420108400183756671111 کاني دينارداريوش   جوانميري
54773420108400236420003111 کرجزهراجاويد
55773420108400197170003111 کرجنفيسه کرمي
56773420108400192800003111 کرجآزاده توکلي   نژاد
57773420108400191720003111 کرجسپيده کلاته   حاري
58773420108400196103183611 کرج-(مهرشهر)اکرم بيات
59773420108400210720076111 کرمانسونيا احمدي
60773420108400217250067111 کرمانشاهفاطمه زهرا   مويدي
61773420108400177920358111 گرمسارزهرا کشمير
62773420108400212870044111 لاهيجان-گيلانمهسان مطلوبي   اکبر
63773420108400218320463111 محمودآباد-مازندرانآرزو کوچکي
64773420108400207120009111 مشهدمهديه نصرت خدا
65773420108400219400085111 نجف آبادالهه پاينده
66773420108400223073765111 نسیم شهرناهيد مطلبي
67773420108400211804683111 نشتارودسيد مهدي سمائي
68773420108400185900543111 هاديشهرمژگن يونسي
69773420108400174700065111 همدانليلا شمشيري

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.