مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 11:00 روز 12 خرداد تا ساعت 18:00 روز 15 خرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420107800357250033111 اسلام شهرليلا واعظي
2773420107800315605698111 اصلاندوززيبا دشتي
3773420107800281100639111 ايذهفاطمه طهماسبي
4773420107800287550693111 ايلامزهره يوسفي
5773420107800299820046111 آملايزدي
6773420107800291220069111 بروجردپيريايي
7773420107800297670797111 بندرلنگهمرتضي قلندري
8773420107800319900485111 بهشهرحسين حمزه اي
9773420107800359400097111 بيرجنداعظم طوراني
10773420107800323578859111 پردنجانفاطمه فروغي
11773420107800295521658111 پردیسعماد   ابوطالبيار
12773420107800349270005111 تبريزفاطمه ابراهيمي
13773420107800328950005111 تبريزسارا خدائي
14773420107800307620005111 تبريزفرناز فرجي
15773420107800293370005111 تبريزسونا پوربايرام
16773420107800284320005111 تبريزخديجه مهدي   نژاد
17773420107800326801933811 تجریشنگار سعيدي
18773420107800294455335111 ترکمانچايمهدي خليلي
19773420107800352870000111 تهرانواحد فداکار
20773420107800346050000111 تهرانمحدثه راستگو
21773420107800345970000111 تهرانسعيد رحيمي
22773420107800333700000111 تهرانمحمد خفائي
23773420107800330470000111 تهرانشيده بهبهاني
24773420107800308700000111 تهرانفاطمه قزل اياغ
25773420107800306550000111 تهرانليلا پرتوي
26773420107800304400000111 تهرانآرزو موسوي
27773420107800298750000111 تهرانالهام پور   بهرام
28773420107800289700000111 تهرانپروانه قادري   ازاد
29773420107800286470000111 تهرانفاطمه سلطاني
30773420107800282170466111 چالوسزينب شهبازي
31773420107800347120068111 خرم   آباد-لرستاناميرفرشيد
32773420107800317750084111 خميني شهرفاطمه ابراهيمي
33773420107800324650768111 راينميلاد محمدي
34773420107800301170181311 ریالهه لوک زاده
35773420107800288620181311 ریمرضيه کريمي
36773420107800302250098111 زاهدانفاطمه شيخي
37773420107800303320045111 زنجانمهرناز صفي
38773420107800355100048111 ساريفاطمه اسدي
39773420107800305470048111 ساريمحبوبه دانشيار
40773420107800358324634111 سرخرودبزرگي
41773420107800320350035111 سمنانفاطمه کاشفي
42773420107800313450007111 شيراز-فارسفروغ مهمان   نواز
43773420107800292300007111 شيراز-فارسناهيد ثريا
44773420107800290150007111 شيراز-فارسراضيه صفوي
45773420107800283250007111 شيراز-فارسفاطمه اکبري
46773420107800353953369111 طالقانشجاع صائميان
47773420107800354023165611 فردیسسحر ولي زاد
48773420107800312373165611 فردیسفاطمه محمدخاني
49773420107800327879566111 قاسم آبادمهدي شادمند
50773420107800351800034111 قزوينزهرا مشاط
51773420107800322500034111 قزوينعليرضا رحمان
52773420107800285400037111 قمزهرا سپهري
53773420107800332620003111 کرجمرضيه تقي خاني
54773420107800331550003111 کرجويدا منصوري
55773420107800329020003111 کرجمژگان معيني   مجد
56773420107800321420003111 کرجآزاده توکلي   نژاد
57773420107800356170076111 کرمانمحسن ميرشمسي
58773420107800348200334111 لواسانزهره منصوري
59773420107800314520463111 محمودآباد-مازندرانآرزو کوچکي
60773420107800310220054111 مرندلطفي
61773420107800300100009111 مشهدسوسن مطهري
62773420107800296600009111 مشهدفريده باراني
63773420107800325720896111 ميبدفاطمه نامجو فر
64773420107800316670065111 همدانبهروز محمدي
65773420107800311300065111 همدانفهيمه سرمدي
66773420107800350720089111 يزدمهديه منتظري
67773420107800318820089111 يزدمهديان
68773420107800309770089111 يزدمحمود ميرجاني

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.