مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 10 خرداد تا ساعت 11:00 روز 12 خرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420107400171400008111 اصفهانمهري مولائي
2773420107400239574495111 املشسيد عباس   موسوي
3773420107400121773168611 اندیشهسيما صلاحي
4773420107400166650694111 ايوانزينب بصيري
5773420107400141026395111 باغ   ملک-خوزستانطيبه سلطاني
6773420107400196020043111 بندرانزليسحر ناصري
7773420107400117100079111 بندرعباسزينب صادقي
8773420107400168800635111 بندرماهشهرراضيه رحماني   بلداجي
9773420107400198178143111 بهارستان(اصفهان)اکرامه حمزه   زاده
10773420107400208120636111 بهبهانمهديه مهدي ور
11773420107400165570075111 بوشهرنشاط افشاري
12773420107400123923761111 پرندمينا زارعي
13773420107400206970005111 تبريزخديجه مهدي   نژاد
14773420107400122850005111 تبريزسونا   پوربايرام
15773420107400240020000111 تهرانزهرا کثيري
16773420107400238500000111 تهرانسحر قلبچ
17773420107400237420000111 تهرانفاطمه حبيبي
18773420107400236350000111 تهرانمائده بلوطي
19773420107400212800000111 تهرانفاطمه مزيناني
20773420107400207050000111 تهرانمريم طاهري   اصل
21773420107400202670000111 تهرانزهرا سعيد
22773420107400173550000111 تهرانسپيده تجري
23773420107400167720000111 تهرانمريم سليماني   پور
24773420107400140950000111 تهرانعلي رحيمي
25773420107400120700000111 تهرانبهاره مطلق
26773420107400115950000111 تهرانپرستو وطن   دوست
27773420107400113800000111 تهرانسحر جليلي
28773420107400172470658111 تويسرکانعباس توکلي
29773420107400119250466111 چالوسانيسه عليپور
30773420107400135200434111 خماممريم عليجاني
31773420107400138420956111 خوافيکتا
32773420107400210650836111 خور-اصفهانحسين سعادت
33773420107400112720367111 دامغاننفيسه   ابراهيميان
34773420107400174620646111 دزفولليلي بدخش
35773420107400211720397111 دماوندياسمن عباسي
36773420107400142100397111 دماوندمهديه احمدي
37773420107400205900469111 رامسرمنيره السادات   مير مقيمي
38773420107400204826568111 رزنمهرنوش زمردي
39773420107400214950077111 رفسنجانحسن محرابي
40773420107400111650448111 رودسرالهام صاير
41773420107400170320181311 ریزهرا حيدري
42773420107400235270048111 ساريمحمد مسيب   زاده
43773420107400144250885111 سامان-چهارمحال   و بختياريقريبا اسلامي
44773420107400200520668111 سقزپريسا فرجي
45773420107400137358943111 شاهديهالهام
46773420107400139500088111 شهر کردلاله حيدري
47773420107400136270775111 شهربابکزهرا احمد پور
48773420107400116024787111 شيرگاهسارا پاداش
49773420107400195954674111 عباس آبادمژگان آموزگار
50773420107400143173165611 فردیسبهروز چراغي   پور
51773420107400213870037111 قمايمانه مالکي
52773420107400201600003111 کرجمهسا صفي
53773420107400169870499111 کلالهسميه جامي
54773420107400124006455111 گتوندشهربانو فتاحي
55773420107400209200049111 گرگانفاطمه حجازي   نيا
56773420107400197100358111 گرمسارمريم اکبري
57773420107400199250447111 لنگرودسيده بشرا   حسني
58773420107400203750349111 محمديهآيدا نصيري
59773420107400118170464111 نورزينب سيده   فاطمه حسيني
60773420107400114870089111 يزدليلا مخلصين

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.