مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 8 خرداد تا ساعت 07:00 روز 10 خرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420107200193550893111 ابرکوهطيبه اکبر   زاده
2773420107200198920038111 اراکمهديه احمدلو
3773420107200240770895111 اردکان-يزدطيبه السادات   رفيعي
4773420107200169620057111 اروميهزهرا نجار   آذري
5773420107200182353187111 اشتهاردزهرا گنجي
6773420107200173300343111 الوندرقيه عشقي
7773420107200172223168611 اندیشهالهه مختاري
8773420107200203500006111 اهوازمنصور نظر پور
9773420107200215770046111 آملشيرين هاشمي
10773420107200250900047111 بابلفائزه نادري
11773420107200186650047111 بابلفائزه ذبيح   زاده
12773420107200243000079111 بندرعباسمحمدجواد محمد   پور
13773420107200223750079111 بندرعباسمطهره طياري
14773420107200191400797111 بندرلنگهسميه ربيعي
15773420107200195708143111 بهارستان(اصفهان)فاطمه شهرياري
16773420107200260027746111 بهرمانمرضيه حسيني   نسب
17773420107200174377746111 بهرمانزينب شريفي
18773420107200214700595111 بوکانمنيژه بشکار
19773420107200166400665111 بيجارسميرا حق   بيدار
20773420107200170073761111 پرندسميه کفيلي
21773420107200257420348111 تاکستانيلدا رحماني
22773420107200213620005111 تبريزامير خمهدي   زاده
23773420107200216850468111 تنکابنعهديه شکوهي
24773420107200183420468111 تنکابنمحبوبه نسيمي
25773420107200256350000111 تهرانليلا اسدي
26773420107200255270000111 تهرانشيما شاهي
27773420107200251970000111 تهرانسميه کلبادي   نژاد
28773420107200248370000111 تهرانسارا
29773420107200246220000111 تهرانالهام مکرمي
30773420107200238250000111 تهرانفاطمه افشاني
31773420107200237170000111 تهرانفاطمه   سالاروند
32773420107200235020000111 تهراننرگس   اسفندياري
33773420107200220520000111 تهرانمهرزاد راد
34773420107200211470000111 تهرانزينب قهي
35773420107200210400000111 تهرانفرشته محمدي
36773420107200206720000111 تهرانمحمد رضا   جعفري
37773420107200200270000111 تهرانمهتاب يازگارب
38773420107200199000000111 تهراناشرف موسوي
39773420107200188800000111 تهرانمطهره صداقت
40773420107200187720000111 تهرانزينب پور   قاسمي
41773420107200184500000111 تهرانرضا مردي
42773420107200177600000111 تهرانزمانيان
43773420107200165320000111 تهرانزهرا شهري
44773420107200227053366111 چهارباغهادي دهقان
45773420107200219070068111 خرم   آباد-لرستانفاطمه حاتم   وند
46773420107200212550495111 راميانمختار رجبلو
47773420107200253120077111 رفسنجاننجمه صادقي
48773420107200209950448111 رودسرعادله رمضاني
49773420107200171150098111 زاهدانصالحه عرب
50773420107200225900045111 زنجانسهيلا   دولتياري
51773420107200181270045111 زنجانسميرا نقيلو
52773420107200218000096111 سبزوارسعيده معصومي
53773420107200167470668111 سقزفاطمه سادات   موسوي
54773420107200192474336111 سنگرمهتاب فلاح
55773420107200242920078111 سيرجانمنصور اطمينان
56773420107200208870036111 شاهرودعاطمه لطفي
57773420107200258500083111 شاهين شهرعلي ضامن مهدي   پور
58773420107200217920088111 شهر کردمژگان در علي
59773420107200247307393111 صغادسميه صفايي
60773420107200228120883111 فرخ شهرنرجس مير   فروغي
61773420107200178670476111 قائم شهرزهرا کريمي
62773420107200241850037111 قمفرزانه آزاد
63773420107200234950037111 قمازاددانا
64773420107200233870037111 قمفاطمه نيک   خواه
65773420107200229200037111 قمرضا بازوکار
66773420107200194620087111 کاشانمجتبي   رمضانعلي زاده اکبر زاده
67773420107200185570087111 کاشانمريم يعقوبي
68773420107200201350967111 کاشمرعفت شايان مهر
69773420107200202420003111 کرجسارا معارف   وند
70773420107200196770067111 کرمانشاهناهيد کرمي
71773420107200179750744111 گراشمريم روانبخش
72773420107200205650358111 گرمسارفاطمه احساني
73773420107200168550358111 گرمسارخليل زاده
74773420107200180209365111 گلبهاررضايي
75773420107200204574343111 لشت نشاءغلامرضا اکبري
76773420107200222670334111 لواسانرئوفه فخار
77773420107200197854453111 لوشانحافظ بهاديوند
78773420107200254200009111 مشهدآذين عبدالهي
79773420107200249450009111 مشهدراهله برقعي
80773420107200164250009111 مشهدمنصوره مقدم
81773420107200236105375111 ممقانندا باغبان
82773420107200244070053111 ميانههليا عزيزي
83773420107200252050085111 نجف آبادمنصوره افضل
84773420107200224820659111 نهاوندمحسن رضائي
85773420107200245150464111 نورخليل رنجبر
86773420107200207800464111 نورساجده ميرنبي
87773420107200189870465111 نوشهرسما وثوق رجبي
88773420107200226970093111 نيشابوروحيد رضا   خواهاني
89773420107200176520336111 هشتگردسميرا منصور   زارع
90773420107200259570065111 همدانمريم محمدي
91773420107200175450065111 همدانحسنا ظفري
92773420107200239320337111 ورامینفاطمه آل بويه
93773420107200221600759111 ياسوجم کياني
94773420107200190320759111 ياسوجليلا زره پوش
95773420107200163170089111 يزدنرگس عادل

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.