مربوط به سفارشات جا مانده‌ی 5 خرداد

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420106900049100006111 اهوازمژگان نريماني   پور
2773420106900028770874111 آران و بيدگلفاطمه برادران
3773420106900077320756111 برازجانفاطمه دهقان
4773420106900036757536111 بندر ديلممرضيه هاشميان
5773420106900025550079111 بندرعباسزهرا کمالي پور
6773420106900027700635111 بندرماهشهرراضيه اقايي
7773420106900084220653111 بهارطيبه سهرابي
8773420106900088520485111 بهشهرالهام مرداني
9773420106900074100595111 بوکانآبرين رحيمي
10773420106900081003761111 پرندسميه کفيلي
11773420106900041504658111 پولزهرا خزايي پول
12773420106900086370000111 تهرانماندانا شريعت   دوست
13773420106900053770000111 تهرانبهجت مهرابي
14773420106900047950000111 تهرانمهديه سادات   طلوئي
15773420106900045800000111 تهراننازنين خوش بين
16773420106900038900000111 تهرانوحيد   پوراسماعيلي
17773420106900031370000111 تهرانمحرم غياثوند
18773420106900026620000111 تهراننيلوفر رحيمي
19773420106900035670964111 جغتاينرگس اسدي
20773420106900040420434111 خماممحسن صيادي
21773420106900082070469111 رامسرجوادفتاحي
22773420106900037820448111 رودسرزهرا اسلوب
23773420106900089600847111 زرين شهرعاطفه عابديان
24773420106900039970048111 ساريپريسا غلامي
25773420106900048020096111 سبزوارشهناز مقدم
26773420106900029850066111 سنندجمحمدجوادصفي   پور
27773420106900052700083111 شاهين شهردنيا حسيني
28773420106900024470086111 شهرضامريم نادري فرد
29773420106900044720335111 شهریارمحبوبه تيموري
30773420106900043650007111 شيراز-فارسمرضيه اميني   فرد
31773420106900034600007111 شيراز-فارسفتحي
32773420106900033520007111 شيراز-فارسسعادتي
33773420106900051624574111 صائين قلعهنگين نظري
34773420106900042574674111 عباس آبادمحسن عباسي
35773420106900083150656111 فامنينسيدحسين حسني
36773420106900075170976111 قاينزهرا زارع کار
37773420106900030301868611 قرچکعاطفه سادات   سيدي
38773420106900046870087111 کاشانفاطمه دهقان
39773420106900087450076111 کرمانهانيه مهديزاده
40773420106900080920684111 کوهدشتپروين طولابي
41773420106900032450969111 گناباداصغر آتشين   جامه
42773420106900076257434111 لامردفاطمه زارع
43773420106900050550463111 محمودآباد-مازندرانبهناز اسلامي
44773420106900085300009111 مشهدفاطمه فهيمي
45773420106900078400659111 نهاوندنرگس ساساني
46773420106900079470089111 يزدشادي روح بخش

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.