مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 17:00 روز 2 خرداد تا ساعت 07:30 روز 5 خرداد

تمامی مرسولات ثبت شده در بازه‌ی زمانی مذکور ارسال شده

اما بارکد 43 مورد از این سفارشات به دلیل قطعی سامانه پست، صبح شنبه صادر خواهد شد.

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420106700096250038111 اراکمتينه   ذوالفقاري
2773420106700088270687111 ازنامژگان قاسمي
3773420106700110870008111 اصفهانشيما شيرواني
4773420106700121070473111 اميرکلافاطمه سليماني
5773420106700098400006111 اهوازبرون
6773420106700078150006111 اهوازاعظم عيوضي
7773420106700080670459111 آب برمهشيد نوروزيان
8773420106700115250047111 بابلفائزه نادري
9773420106700100750635111 بندرماهشهرپريسا عباسي
10773420106700083900339111 پاکدشتسيده مهرناز   مولاپور
11773420106700125373761111 پرندرقيه بداغي
12773420106700114170348111 تاکستانشيما رحماني
13773420106700132270000111 تهرانحبيب زادگان
14773420106700131200000111 تهرانشيما پيري
15773420106700112020000111 تهرانفائقه خوشنودي
16773420106700109420000111 تهرانصفورا محمدي
17773420106700108350000111 تهرانبيات فاطمه
18773420106700105120000111 تهرانحميده سروي
19773420106700102900000111 تهرانمعصومه زهرائي
20773420106700097320000111 تهرانصغري صادقي
21773420106700095170000111 تهرانفاطمه زارعي
22773420106700093020000111 تهرانپگاه پرهوده
23773420106700092950000111 تهرانميرباقري
24773420106700089350000111 تهرانمريم سليمان   زاده
25773420106700087200000111 تهرانفاطمه ابهري
26773420106700074850000111 تهراندانشيار
27773420106700091877558111 جمسميرا کشاورز
28773420106700073777558111 جمفاطمه جوکار
29773420106700082824487111 چابکسرمريم   ابوالقاسمي
30773420106700120000068111 خرم   آباد-لرستاننسرين   کردعليوند
31773420106700099470646111 دزفولجواد جمالپور
32773420106700104050448111 رودسرکبري سالديده
33773420106700106200986111 زابلعاليه حيدري   نسب
34773420106700127520045111 زنجانمحدثه طاهري
35773420106700123220039111 ساوهتکتم نرجسي
36773420106700116320938111 سرخسجواد هراتي   بخشي
37773420106700084970066111 سنندجمهرين محبوبي
38773420106700103970078111 سيرجانعطيه سورگي
39773420106700128600007111 شيراز-فارسطوبي جوکار
40773420106700126450007111 شيراز-فارسملک پور
41773420106700119550007111 شيراز-فارسشهلا مختارزاده
42773420106700111950007111 شيراز-فارسنجلا حسيني
43773420106700079220007111 شيراز-فارسحديث حق شناس
44773420106700076003356011 صباشهرماهورا جباري
45773420106700122153165611 فردیسطاهره طاهري
46773420106700081750037111 قمزهرا حبيبي
47773420106700113100087111 کاشانطاهره قادري
48773420106700094100003111 کرجزهرا جاويد
49773420106700107270076111 کرمانمحمد کريم حاج   غني
50773420106700085050067111 کرمانشاهزهره جنتي پور
51773420106700077070067111 کرمانشاهوحيد ميرزايي
52773420106700129670049111 گرگانحديث فتحي
53773420106700117409365111 گلبهارمحمد عسکري
54773420106700124300447111 لنگرودمريم سروري
55773420106700075920447111 لنگرودمليحه محمدي
56773420106700101823177611 مشکين دشتمريم قلي زاده
57773420106700118470009111 مشهدزهرا قرباني
58773420106700090800009111 مشهدفاطمه لطفي
59773420106700086120009111 مشهدآذين عبدالهي
60773420106700130120093111 نيشابورنفيسه صبوحي

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.