مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 00:00 روز 1 خرداد تا ساعت 17:00 روز 2 خرداد

کلیه سفارش‌های مذکور به دلیل قطعی سیستم پست و افزایش ناگهانی تعرفه‌ها با یک روز تأخیر ارسال شد.

در سفارش‌های آتی هزینه‌ی ارسال 25.000 تومان اخذ می‌گردد.

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420106600061370038111 اراکزهرا حيدري
2773420106600033150038111 اراکزهره قادري
3773420106600129550895111 اردکان-يزدطيبه سادات   رفيعي
4773420106600083770008111 اصفهانالهه محسن   زاده
5773420106600077950008111 اصفهانعاطفه فخاري
6773420106600053400008111 اصفهانآرسينه
7773420106600039600008111 اصفهانالهام جمشيدي
8773420106600017200008111 اصفهانسبقت اللهي
9773420106600104924495111 املشمريم مقتدري
10773420106600054470648111 انديمشکناصرپور
11773420106600136453168611 اندیشهمريم   تبارحسيني
12773420106600082700006111 اهواززليخا کمايي
13773420106600080550006111 اهوازپورجلالي
14773420106600027320006111 اهوازمائده عزيزي
15773420106600135370099111 ايرانشهرميترا
16773420106600076870739111 آبادهسميه فلاحت   پيشه
17773420106600040050739111 آبادهزهرا دانشور
18773420106600128470444111 آستانه اشرفيهشقايق يوسفي   نژاد
19773420106600162520046111 آملشيرين هاشمي
20773420106600107157417111 باب انارفاطمه جلالي
21773420106600184920047111 بابلمائده رحيمي
22773420106600174800047111 بابلخديجه غفوري
23773420106600172650047111 بابلفائزه نادري
24773420106600144420069111 بروجردنرگس سجادي
25773420106600064600069111 بروجردليلا کاوسي
26773420106600139670079111 بندرعباسکمال ناظميان
27773420106600069970079111 بندرعباسمطهره طياري
28773420106600108220797111 بندرلنگهمريم ربيعي
29773420106600050170653111 بهارفائزه محمودي
30773420106600140128143111 بهارستان(اصفهان)الهام خدارحمي
31773420106600048650075111 بوشهرزهرا گودرزي
32773420106600125250097111 بيرجندسيده سعيده
33773420106600065671658111 پردیسسميه بزرگ   نژاد
34773420106600092820005111 تبريزساراعادلي
35773420106600019350005111 تبريزمهرانگيز   شريفي
36773420106600141200000111 تهرانمنتظران
37773420106600132150000111 تهرانخاطره اباذري
38773420106600130000000111 تهرانحامد ذاکري
39773420106600124170000111 تهرانسارا آدنوش
40773420106600121950000111 تهرانزهره آقايي
41773420106600120870000111 تهراننرگس   اسفندياري
42773420106600112900000111 تهرانمريم توفيقي
43773420106600106070000111 تهرانليلا اسدي
44773420106600103850000111 تهرانندا سماواتيان
45773420106600102770000111 تهرانالهام   ابوالفضلي
46773420106600098270000111 تهرانبهناز ذاکري
47773420106600097200000111 تهرانابوالفضل   ديانت
48773420106600090670000111 تهرانزهرا موسي   زاده
49773420106600088150000111 تهرانفرانک کرمي
50773420106600081620000111 تهرانمهناز زرگر
51773420106600074720000111 تهراندماوندي
52773420106600070420000111 تهرانمهناز فلاح   زاده
53773420106600060300000111 تهرانايمان   طباطبايي
54773420106600058770000111 تهرانفاطمه احمدي   نيري
55773420106600057700000111 تهراننگار معظمي
56773420106600055550000111 تهرانسمانه حبيب   نيا
57773420106600049720000111 تهرانپريسا قلندري
58773420106600047570000111 تهرانالهام حديدي
59773420106600042200000111 تهراناشرف موسوي
60773420106600041120000111 تهرانساناز دقيقيان
61773420106600038520000111 تهرانمريم قدرتي
62773420106600030920000111 تهرانخديجه افراطي
63773420106600028400000111 تهرانابهري
64773420106600026250000111 تهرانسعيده شيخ   زاده
65773420106600020800000111 تهرانرويا خلج
66773420106600016120000111 تهرانندا سپه دوست
67773420106600094977558111 جمنسيبه   فريدپناه
68773420106600143350068111 خرم   آباد-لرستانمهري جمالي
69773420106600118354339111 خشکبيجارمهدي خورسندي
70773420106600134300793111 خميرسميه حسيني
71773420106600035300793111 خميرمريم ملاح   زاده
72773420106600142270397111 دماوندمريم قنبري
73773420106600062450397111 دماونداميرخوشنود
74773420106600163600469111 رامسرمعصومه ساساني
75773420106600096126568111 رزنمهرنوش زمردي
76773420106600051250004111 رشتفاطمه هادي   پور
77773420106600084850181311 ریسمانه سادات   موسوي
78773420106600073650181311 ریفاطمه صادقي
79773420106600063520986111 زابلفروغ خليلي
80773420106600045420986111 زابلالهام موسوي
81773420106600056620045111 زنجانفرشته علوي
82773420106600036370048111 ساريسپيده قاسميان
83773420106600122020096111 سبزوارزهرا بازقندي
84773420106600046500096111 سبزوارطاهرا آزمون
85773420106600114050035111 سمنانفاطمه کاشفي
86773420106600100620066111 سنندجسهيلا وکيلي
87773420106600115120443111 سياهکلشيرزاد کريمي
88773420106600079100443111 سياهکلآزاده افخمي
89773420106600099350036111 شاهرودعاطفه لطفي
90773420106600086000088111 شهر کردوحيد شاهرخ
91773420106600032070086111 شهرضامريم نادري   فرد
92773420106600037450645111 شوشتراميدرضا   عليخاني
93773420106600031000645111 شوشتررضوان کهوازي
94773420106600133220007111 شيراز-فارسليلا دهقاني
95773420106600119420007111 شيراز-فارسنجلا حسيني
96773420106600113970007111 شيراز-فارسکشاورز
97773420106600105000007111 شيراز-فارسقاسم بهجاني
98773420106600087070007111 شيراز-فارسسحرعباسي
99773420106600085920007111 شيراز-فارسپريسا رستم   بيگي
100773420106600075800007111 شيراز-فارسبهازخضرايي
101773420106600072570007111 شيراز-فارسسميرا نسيم
102773420106600071500007111 شيراز-فارساعظم کلانتري   فرد
103773420106600034220007111 شيراز-فارسغلامحسين افسر
104773420106600029470007111 شيراز-فارسزهره طباطبايي
105773420106600101700946111 شيروانزهرا صدقي
106773420106600025173164111 صفادشتسيدمصطفي پاک   نژاد
107773420106600173724674111 عباس آبادشقايق شمشيري
108773420106600059853165611 فردیسشيوا محمدياري   فرد
109773420106600091750398111 فیروزکوهفاطمه سراج
110773420106600068900034111 قزوينزهرا سليماني
111773420106600044350034111 قزوينآيدا نصيري
112773420106600138600037111 قمفاطمه   ابراهيمي فر
113773420106600093900037111 قمحديثه صالحي
114773420106600089220037111 قمزهرا اقاحسني
115773420106600021870087111 کاشاننرجس سادات   نورحسيني
116773420106600131070003111 کرجرقيه ناصري
117773420106600095050003111 کرجسارا نيل ساز
118773420106600022950003111 کرجرويا مرادي
119773420106600024100076111 کرمانزهرا جعفريان
120773420106600018270076111 کرمانحبيبه   پوررياحي
121773420106600043270067111 کرمانشاهنگين کرمي
122773420106600183854666111 کلاردشتصبا بيگ لريان
123773420106600023020049111 گرگانمليحه غريب ده
124773420106600109300044111 لاهيجان-گيلاننفيسه
125773420106600111824453111 لوشانليلا پوررحيم
126773420106600116203184911 ماهدشتپاليز
127773420106600123100378111 محلاتالهام حبيبي
128773420106600067820054111 مرندفائزه منصوري
129773420106600110750009111 مشهدمريم کهزادي
130773420106600015050009111 مشهدعاليه عبادي
131773420106600137520896111 ميبدالهام ميرزايي   پور
132773420106600126320896111 ميبدفاطمه نامجوفر
133773420106600175870464111 نورمريم نوروزپور
134773420106600182770465111 نوشهرز زانوسي
135773420106600066750437111 هشتپر (توالش   گیلان)شيوا جمشيدي
136773420106600052320337111 ورامینسميرا قمي   قرايي
137773420106600127400089111 يزدآذين   جلالکمالي
138773420106600117270089111 يزدمريم ميرحسني
139773420106600078020089111 يزدموسوي پور

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.