مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 10:15 روز 27 اردیبهشت تا ساعت 10:00 روز 29 اردیبهشت

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420106000151570456119 ابهرمرضيه کاظمي
2773420106000108470057119 اروميهمهسا پورتقي
3773420106000167150008119 اصفهانفهميه خراساني
4773420106000111070006119 اهوازفاطمه واحديان
5773420106000184170739119 آبادهجاويد ذاکري
6773420106000177270047119 بابلمحدثه شيرافکن
7773420106000154800047119 بابلعباس امين زاده
8773420106000162770043119 بندرانزليصديقه شمسي
9773420106000156950079119 بندرعباسبيتا نيکو
10773420106000180870635119 بندرماهشهرجواهر عبادي
11773420106000123350635119 بندرماهشهرسحر قوام پور
12773420106000161700075119 بوشهرعادله صلاحي
13773420106000185250097119 بيرجندثريا کوزه گران
14773420106000153720479119 پل سفيدزينب حدادباغي
15773420106000169300338119 پیشوافاطمه بختياري
16773420106000160620005119 تبريزشيما پرويزي
17773420106000126570005119 تبريزمحمدزاهديان
18773420106000175120000119 تهرانامينه قريشي
19773420106000173970000119 تهرانحامدشايسته
20773420106000172900000119 تهرانميترا جمالي
21773420106000168220000119 تهرانرويا مسعودي
22773420106000164920000119 تهرانهبه شيخ
23773420106000136700000119 تهرانطيبه کريمي
24773420106000133470000119 تهراننغمه حسيني
25773420106000128720000119 تهرانحديث يسلياني
26773420106000127650000119 تهرانمائده سادات   دربندي
27773420106000125500000119 تهرانبهاره مطلق
28773420106000121200000119 تهرانفاطمه نهاوندي
29773420106000118600000119 تهرانحسين زاده
30773420106000117520000119 تهرانپگاه پرهوده
31773420106000116450000119 تهرانالهه طاهري
32773420106000115370000119 تهراننوين جاماسبي
33773420106000105250000119 تهرانسارا آدنوش
34773420106000103100000119 تهرانفرانک کرمي
35773420106000181950074119 جهرمحميده   پورفرهادي
36773420106000119670466119 چالوسالهه صلاحي   کجور
37773420106000157020646119 دزفولجواد جمالپور
38773420106000114300646119 دزفولفرشته
39773420106000140370688119 دورودبهناز باراني
40773420106000134550469119 رامسرفاطمه قنبري
41773420106000109550469119 رامسرآيدا ارجمند
42773420106000182024464119 رستم آباديحيي مرادي
43773420106000152650181319 ریتريوه اشرفي
44773420106000163850098119 زاهدانصالحه عرب
45773420106000104170048119 ساريناردانه انوري
46773420106000113220078119 سيرجانزهره وثوقي
47773420106000179420036119 شاهرودعامري
48773420106000165000036119 شاهرودمنصوري
49773420106000130250083119 شاهين شهرنسترن دادراست
50773420106000124420083119 شاهين شهرعاطفه احمدي
51773420106000176200007119 شيراز-فارسمريم بوستاني
52773420106000174050007119 شيراز-فارسمرضيه محمديان
53773420106000166070007119 شيراز-فارسريحانه احمدي
54773420106000158100007119 شيراز-فارسفرشته هاشمي
55773420106000120120007119 شيراز-فارسسيده فاطمه   هاشمي
56773420106000106320007119 شيراز-فارسنجمه کريمي
57773420106000137770554119 عجب شيرپريسا کنعاني
58773420106000141450933119 فيروزهمونا عليمحمدي
59773420106000178350034119 قزوينطيبه قاسمي
60773420106000170750678119 قصرشيرينسعديه کريمي
61773420106000138850037119 قمطيبه معصومي
62773420106000122277476019 قيرزهرا قائدي
63773420106000159170003119 کرجفاطمه نري ميسا
64773420106000139920067119 کرمانشاهوحيد ميرزايي
65773420106000112159365119 گلبهارمحمدعسکري
66773420106000129800969119 گنابادزهرا شاهرخي
67773420106000102020044119 لاهيجان-گيلانفاطمه خسرواني
68773420106000107400848119 مبارکه-اصفهانحسين خالوزاده
69773420106000155870009119 مشهدسمانه پارسايي
70773420106000135620009119 مشهدسهيل صرافان   صادقي
71773420106000110000543119 هاديشهرعلي سامعي
72773420106000171820089119 يزدريحانه عابدي
73773420106000132400089119 يزدمريم زارعي
74773420106000131320089119 يزداميرشيشه بري

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.