مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 10:00 روز 22 اردیبهشت تا ساعت 07:00 روز 25 اردیبهشت

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420105600237528178919 ابريشمقاسمي
2773420105600245500456119 ابهرمهسا يار قلي
3773420105600188150895119 اردکان-يزدزهرا کريمي   زاده
4773420105600224170057119 اروميهمعصومه احمدي
5773420105600254554389119 اسالمناديا پور   خودکار
6773420105600294050008119 اصفهانازاده ناظم
7773420105600240120008119 اصفهانمهناز سعيدي   نژاد
8773420105600193900008119 اصفهانرجايي
9773420105600156620008119 اصفهانزهرا شمس
10773420105600154473417119 اقباليهسميه اللهياري
11773420105600209303168619 اندیشهسولماز خدايي
12773420105600296200006119 اهوازآرش کرم زاده
13773420105600289300006119 اهوازندا محمدي
14773420105600239670006119 اهواززهرا ظفري
15773420105600185920006119 اهوازناديا طالبي   پور
16773420105600180550006119 اهوازمرضيه زينلي
17773420105600195050739119 آبادهمعصومه کيخايي
18773420105600232150047119 بابلزهرا حکيم
19773420105600152320474119 بابلسرشادي خوشرو
20773420105600244420094119 بجنوردفاطمه رحيمي
21773420105600176870756119 برازجانسميه زالي پور
22773420105600249807436119 بنارويهمحمد نوروزي
23773420105600301770079127 بندرعباسفاطمه ربيعي   نژاد
24773420105600181620079119 بندرعباساحمد رضا   اسلامي
25773420105600215120753119 بندرگناوهمسعود ليراوي
26773420105600257770635119 بندرماهشهرمائده بني سعد
27773420105600191750635119 بندرماهشهرمحمد کرم زاده
28773420105600158770635119 بندرماهشهرمحمدکرم زاده
29773420105600236450097119 بيرجندفاطمه ملکي
30773420105600196120097119 بيرجندانوري مقدم
31773420105600166750339119 پاکدشتاکرم مرادي   جامع
32773420105600160301658119 پردیسرامين عسکري   منفرد
33773420105600221950005119 تبريزمعصومه محمدي
34773420105600300700468119 تنکابنسميه دليري
35773420105600217270468119 تنکابنشقايق شمشيري
36773420105600164600468119 تنکابنصديقه منصور   کيايي
37773420105600298350000119 تهرانمريم باقري
38773420105600292900000119 تهرانهدي گنجينه
39773420105600290750000119 تهرانپيمان گيلاني
40773420105600287150000119 تهرانمونا جمالپور
41773420105600286070000119 تهرانشهرام درودي   زاده
42773420105600284920000119 تهرانارش قرباني
43773420105600283850000119 تهرانريحانه نصيري
44773420105600282770000119 تهرانحکيمه سادات   رضويان
45773420105600248720000119 تهراناحدرئيسي
46773420105600247650000119 تهرانمريم کرباسيان
47773420105600246570000119 تهرانحورا مظلوميان
48773420105600243350000119 تهرانازاده فراهاني
49773420105600242270000119 تهرانويدا ابراهيم   پور
50773420105600238600000119 تهرانفاطمه احمدي
51773420105600225250000119 تهرانفاطمه غلامي
52773420105600216200000119 تهرانليلا صحبتي
53773420105600213970000119 تهرانميترا   رمضانعلي
54773420105600212900000119 تهرانفاطمه علمدار
55773420105600204920000119 تهرانزهرا باقري   پور
56773420105600201700000119 تهرانزينب اميري
57773420105600197200000119 تهرانمريم حيدري
58773420105600192820000119 تهرانزهرا روزبهاني
59773420105600187070000119 تهراننرگس ديده گاه
60773420105600183770000119 تهراننسترن لکتويي
61773420105600182700000119 تهرانهدي جابري
62773420105600179100000119 تهرانانيسه يگانه
63773420105600175800000119 تهرانزينب   عبدالوهابي
64773420105600174720000119 تهرانمريم جمشيدي
65773420105600168900000119 تهرانمحمدپور
66773420105600155550000119 تهرانمريم يعقوبيان
67773420105600150170000119 تهرانفاطمه   کردستاني
68773420105600227400466119 چالوسزينب شهبازي
69773420105600200620068119 خرم   آباد-لرستانامير فرشيد
70773420105600203850646119 دزفولفاطمه واعظي
71773420105600293970376119 رباطکریمشيوا ناصري
72773420105600256704384119 رضوانشهر-گيلانسمانه رضايتي
73773420105600302850077119 رفسنجاناکبر   ميرزائيان
74773420105600205000448119 رودسرزينب
75773420105600151250986119 زابلعاليه حيدري   نسب
76773420105600259920098119 زاهدانسارا حجازي   نيا
77773420105600299420045119 زنجانسميه محمودي
78773420105600223100045119 زنجانزهرا نظري
79773420105600177950844119 زوارهمريم السادات   کاظمي طبائي
80773420105600173650048119 ساريثنا مسلمي
81773420105600171500885119 سامان-چهارمحال   و بختياريآرزو پيرعلي
82773420105600288220096119 سبزوارقراط
83773420105600161376886119 سپيد دشتاحسان فولادي
84773420105600291820035119 سمنانزهرا روانسوز
85773420105600202770675119 سنقرمنا همتي
86773420105600235370066119 سنندجسارينا رشيدي
87773420105600226320066119 سنندجغزال مقدم
88773420105600163520066119 سنندجشبنم خليفه   زاده
89773420105600260370036119 شاهرودفهيمه بابا   علي
90773420105600251320036119 شاهروداکرم اردياني
91773420105600210750036119 شاهرودفاطمه نوري
92773420105600297270007119 شيراز-فارسزينب کارگر
93773420105600255620007119 شيراز-فارسفيروزه آذر   شاه
94773420105600229550007119 شيراز-فارسمسعود ذاکر   مهر
95773420105600228470007119 شيراز-فارسنازيلا   پيشاهنگ
96773420105600199350007119 شيراز-فارسالناز شيخي
97773420105600170420007119 شيراز-فارسسيدپويا   آزادمنش
98773420105600162450007119 شيراز-فارسآذر ارمين
99773420105600206073485119 ضياءآبادفاطمه طهماسبي
100773420105600172573165619 فردیسبيتا جعفري
101773420105600231070746119 فسابهزاد   ابراهيمي
102773420105600198270746119 فسافريبا مرزبان
103773420105600250250435119 فومنمهسا حميد نيا
104773420105600149720476119 قائم شهرسعيد جليلي
105773420105600258851868619 قرچکجواد اردشيري
106773420105600241200034119 قزوينمجتبي احمدي
107773420105600220870037119 قمزينب دوست   کافي
108773420105600214050037119 قماميرحسين   باقري
109773420105600207150037119 قمميترا کريمي
110773420105600157700087119 کاشانسيد روح الله   ايزدپرست
111773420105600253470003119 کرجمهسا عبدي
112773420105600190670003119 کرجبهار حاجي   عزيزي
113773420105600184850003119 کرجعباس چماچم
114773420105600169970003119 کرجمريم زعيم
115773420105600189220076119 کرماننغمه پور   مرادي
116773420105600167820076119 کرمانناديا احمدي
117773420105600153400076119 کرمانرضايي
118773420105600234300067119 کرمانشاهفاطمه زهرا   مويدي
119773420105600219420067119 کرمانشاهناهيد کرمي
120773420105600147570067119 کرمانشاههانيه مويدي
121773420105600218350497119 گنبد کاووسمهناز شيخ   زاده
122773420105600285000743119 لارساحره دامن   کشان
123773420105600233220743127 لارفاطمه دامن   کشان
124773420105600194970044119 لاهيجان-گيلانليلا
125773420105600295123177619 مشکين دشتپريسا قنبري
126773420105600252400009119 مشهدزهرا قرباني
127773420105600222020009119 مشهدمريم نساج
128773420105600165670009119 مشهدالهه منوچهري
129773420105600148650009119 مشهدمريم حسني
130773420105600208223491319 مهرگانزينب علي   محمدي
131773420105600159850093119 نيشابورماريه قزل   سفلي
132773420105600303920437119 هشتپر (توالش   گیلان)لطف اله
133773420105600230000065119 همدانسينا
134773420105600178020065119 همدانشجاعي
135773420105600186006445119 هويزهامير نيسي
136773420105600211820759119 ياسوجراضيه   ريحانپور

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.