مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 12:00 روز 20 اردیبهشت تا ساعت 10:00 روز 22 اردیبهشت

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420105300226950056119 اردبيلندا ايماني
2773420105300228100895119 اردکان-يزدمهدي خليلي
3773420105300196750033119 اسلام شهرطاهره شعباني
4773420105300212520008119 اصفهانفاطمه يار علي
5773420105300197820008119 اصفهانرعنا قره خاني
6773420105300213603417119 اقباليهزهره سليمي
7773420105300253100648119 انديمشکزهرا ايماني   راد
8773420105300252020006119 اهواززيداني
9773420105300222650006119 اهوازآمنه عينلوند
10773420105300219050006119 اهوازفرح حياوي
11773420105300230620739119 آبادهنازي عابدي
12773420105300236070537119 آذر شهراميد رضا زاده
13773420105300239300396119 آشتيانامير علايي
14773420105300193520753119 بندرگناوهمسعود ليراوي
15773420105300205620595119 بوکانحسني اديب   حسامي
16773420105300240758565119 بوئين و   مياندشتيوسف حبيبي
17773420105300234921658119 پردیسزهرا عابدي
18773420105300215750005119 تبريزآيسان دل آشوب
19773420105300255250000119 تهرانبشري اسکندري
20773420105300248350000119 تهرانحنانه فتحي پور
21773420105300246200000119 تهرانسيامک
22773420105300241820000119 تهرانمريم کرباسيان
23773420105300217900000119 تهرانوحيد پور   اسماعيلي
24773420105300199970000119 تهرانمريم مير يوسفي
25773420105300198900000119 تهرانزهرا رضايي
26773420105300207770074119 جهرممحمد مهدي   صادقي
27773420105300250870477119 جويبارمحبوبه مسلمي
28773420105300251950646119 دزفولنجمه نبوي
29773420105300229170646119 دزفولجواد جمالپور
30773420105300244050469119 رامسرجواد فتاحي
31773420105300225870469119 رامسرمنا عباسيان
32773420105300211450469119 رامسرمهلا قنبري
33773420105300201320448119 رودسرهستي اسماعيلي
34773420105300194600448119 رودسرمونس اکبر پور
35773420105300233850181319 ریسهيلا جعفري   نراقي
36773420105300247270098119 زاهدانلشکري
37773420105300218970066119 سنندجشبنم خليفه   زاده
38773420105300189850036119 شاهرودعاطفه لطفي
39773420105300204550533119 شهرجديدسهندپيمان والي
40773420105300209920335119 شهریارآزاده بهنود
41773420105300245120007119 شيراز-فارسفاطمه نعمتي
42773420105300227020007119 شيراز-فارسزهرا رجبي
43773420105300221570007119 شيراز-فارسليلا دهقاني
44773420105300202404787119 شيرگاهمريم زلقي
45773420105300208850398119 فیروزکوهفاطمه سراج
46773420105300238220476119 قائم شهررقيه جعفري
47773420105300232770476119 قائم شهرگلدسته کاظمي
48773420105300224800037119 قمکريمي
49773420105300220500003119 کرجاهون رستگار
50773420105300243970076119 کرمانشيما هاشمي
51773420105300195670076119 کرماناسما کرمي
52773420105300235000067119 کرمانشاهمحيا بختياري   منش
53773420105300210370067119 کرمانشاهسيد ميرزاده
54773420105300200250067119 کرمانشاهمهسا محبي
55773420105300254170449119 کلاچايساره طاهري
56773420105300206700447119 لنگرودآسيه توشه جو
57773420105300249424453119 لوشانليلا پور رحيم
58773420105300192450438119 ماسالنجومي
59773420105300242900009119 مشهدمينا فرهادي
60773420105300216820009119 مشهدويدا مخمل باف
61773420105300203470009119 مشهدنفيسه رازقي
62773420105300190300009119 مشهدفيروزه شفيقي
63773420105300231700445119 منجيلمرمي نوري
64773420105300223720093119 نيشابورمحبوبه شرفي
65773420105300237150539119 هريسفاطمه پورحسين
66773420105300191370437119 هشتپر (توالش   گیلان)داود   داداشيانفر
67773420105300214670089119 يزدبهاره اصلاني

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.