مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 25 فروردین تا ساعت 01:00 روز 28 فروردین

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420102800252420895119 اردکان-يزدمصطفي حسين   زاده
2773420102800243370676119 اسلام   آبادغرب(کرمانشاه)فاطمه عظيمي
3773420102800233250033119 اسلام شهرليلا واعظي
4773420102800249820008119 اصفهانايمان ميرزا   مريمي
5773420102800226350008119 اصفهاننرگس مهديان
6773420102800219450008119 اصفهانمرجان معماريان
7773420102800202800008119 اصفهاناحسان ترابي
8773420102800194000008119 اصفهانمهناز دهقاني
9773420102800174750008119 اصفهانريحانه نقدي
10773420102800180574495119 املشحامد عبدالله   پور
11773420102800217300755119 اهرمخيري رستمي
12773420102800263620006119 اهوازمريم محسني
13773420102800237550006119 اهوازمحمد قايدي
14773420102800220900006119 اهوازمحمدعباسي
15773420102800206100006119 اهوازنگار فرامرزي
16773420102800205020006119 اهوازمصطفي طاعي   زاده
17773420102800178050006119 اهوازفاطمه دهقاني
18773420102800242300693119 ايلامباراني
19773420102800170450693119 ايلامفرشته زرگوش
20773420102800161400693119 ايلامطاهره لطفي زاد
21773420102800261470063119 آبادانفرحاني
22773420102800162470063119 آبادانمحمد صريحي
23773420102800169000444119 آستانه اشرفيهعباسي
24773420102800238620046119 آملماهرخ محسني
25773420102800241220047119 بابلنسيم محسني
26773420102800228500047119 بابلانسيه صادق پور
27773420102800245520069119 بروجردپريچهر حسيني
28773420102800229570069119 بروجردعاطفه گودرزي
29773420102800256720043119 بندرانزليپريسا ملک آرا
30773420102800246600043119 بندرانزليسارا ملکي
31773420102800197220043119 بندرانزليعلي حامدي اصل
32773420102800199370079119 بندرعباسعليرضا الماسي
33773420102800192850079119 بندرعباسمهين عباس نيا
34773420102800176900079119 بندرعباسکمال ناظميان
35773420102800265770635119 بندرماهشهرفرشته تمجيدي
36773420102800195070635119 بندرماهشهرليلا روحانيان
37773420102800266850485119 بهشهرحجت اسدي
38773420102800198300005119 تبريززهرا اصلان   آبادي
39773420102800179120005119 تبريزهراتي
40773420102800231100468119 تنکابنشعيب مرزبان
41773420102800248750000119 تهرانمليحه باقري
42773420102800247670000119 تهرانمرضيه تبرزد
43773420102800239700000119 تهرانسعيد معماريان
44773420102800235400000119 تهرانمريم سيري
45773420102800232170000119 تهرانفرزانه محمد   پور
46773420102800224200000119 تهرانقيس امجدي
47773420102800223120000119 تهرانمريم دانشيار
48773420102800216220000119 تهرانريحانه قدسي
49773420102800214070000119 تهرانسعيده کريمي
50773420102800207170000119 تهرانمهرناز خوشبخت
51773420102800200650000119 تهرانشيرين اکبري
52773420102800187100000119 تهرانحامد شايسته
53773420102800186020000119 تهرانناهيد سليمي
54773420102800175820000119 تهراننگين سادات   حسيني
55773420102800168920000119 تهرانزمانيان
56773420102800167850000119 تهرانعارف حمزه پور
57773420102800210773383119 جواد آبادميثم کريمي
58773420102800185950836119 خور-اصفهانراضيه مقيمي
59773420102800188170397119 دماوندحيدري
60773420102800262550469119 رامسرعلي قنبري
61773420102800264704493119 رحيم   آباد(گیلان)زينب نوري   مازودره
62773420102800177970004119 رشتفاطمه هادي پور
63773420102800208253973119 رودهنسميه خويي
64773420102800203870181319 ریزهرا زال پور
65773420102800204950098119 زاهدانصالحه عرب
66773420102800227420045119 زنجانسکينه ميرزايي
67773420102800255650048119 سارينقيبي
68773420102800212920048119 ساريسيده زهرا   موسوي
69773420102800189250048119 ساريسارا سبحانيان
70773420102800213000938119 سرخسآمنه مولانزاد
71773420102800215157374119 سعادت شهرسميرا عبادي
72773420102800230020675119 سنقراميرحسني
73773420102800166770078119 سيرجانفاطمه صالحي
74773420102800258870036119 شاهرودعاطفه لطفي
75773420102800163550088119 شهر کردزهرا هاشمي
76773420102800253500007119 شيراز-فارسنرگس خاني
77773420102800221970007119 شيراز-فارسراشين
78773420102800211850007119 شيراز-فارسالهه اتحادمحکم
79773420102800173670007119 شيراز-فارسمسعود ذاکر مهر
80773420102800171520007119 شيراز-فارسمائده محسني
81773420102800222053345119 فشمهما ميرزايي
82773420102800250270747119 فيروز   آباد-فارسفاطمه زارعي
83773420102800251351868619 قرچکالناز جعفر   زاده
84773420102800165700034119 قزوينعليرضا رحمان
85773420102800259950037119 قمآزاد دانا
86773420102800193920037119 قمصفدري
87773420102800236470947119 قوچانفاطمه کوهستاني
88773420102800260400003119 کرجفرنوش شهودي
89773420102800254570003119 کرجفاطمه کمالي
90773420102800218370003119 کرجمعصومه ندايي
91773420102800209320003119 کرجسيمين زارعي
92773420102800196150003119 کرجمرضيه بلياد
93773420102800190700003119 کرجندا باقري معين
94773420102800257800067119 کرمانشاهماريا مرادي
95773420102800240153199119 کمالشهرسميه بديه
96773420102800244450794111 کيشمريم ميرزايي
97773420102800191770358119 گرمسارمريم اکبري
98773420102800184870447119 لنگرودفاطمه منصوري
99773420102800181650378119 محلاتسعيده بني اسد
100773420102800225270054119 مرندراحله فردي
101773420102800183800009119 مشهدويدا مخمل باف
102773420102800182720009119 مشهدزنقائي
103773420102800164620053119 ميانهاسما مشايخي
104773420102800234320085119 نجف آبادنگين حافظي
105773420102800201720437119 هشتپر (توالش   گیلان)صادق حسيني
106773420102800172600759119 ياسوجحسيني

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.